ދީން

ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުﷲ އަހުމަދު ފައުންޑޭޝަނުން ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މި ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު...

ވާހަކަ

ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އިސްލާމްވުމުގެކުރިން އޭނާގެ މަންމައާއިއެކު 18 އަހަރުވަންދެން އުޅުނެވެ. އެއަށްފަހު އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަދި މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިޒުވާނާއަށް އެތަނުން ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި އެތައް މުސްލިމުންނެއް ލިބުނެވެ. މިހެން...

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ޖާފަރު ޞާދިޤު ނަމަކަށް ކިޔާ އިމާމެއްގެ އަރިއަހަށް ޒިޔަރަތެއް ކުރިއެވެ. އެމީހާ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިގުގެ އަރިއަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އަރައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށެވެ. އެތަން ފެނިފަ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިޤު...

މިއީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު (رحمه الله) (އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ކިޔާ ނަން) ގެ ވާހަކައެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން (رحمه الله) އޭނާ އިސްލާމްވުމަށް ފަހު އޭނާއަށް ކުރިން ކިޔާ ނަން ނުކިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. 49 އަހަރު...

ޓޯގޯގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެމަނުއަލް އަޑަބަޔޯ އިސްލާމްވެއްޖެ އެވެ. އޮރެންޖް ސްޓަރ އެފްރިކާ ނޫހުން ބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮސްޕަރ އަށާއި ޓޯގޯގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަޑަބަޔޯ އިސްލާމްވެ ޝަހާދަތުގެ...

އޭނާގެ ނަމަކީ ' ކްރިސްޓިއަން ' އެވެ. ކްރިސްޓިއަން ޕަރަޒާ އެވެ. އޭނާ އަކީ މިހާރު މުސްލިމެކެވެ. މިހާރުގެ ނަމުންނަމަ ޢީސާ ޕަރަޒާ އަކީ އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ އޮފް ހިއުސްޓަންގެ އިމާމްއެކެވެ. '...

ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަން ހާފު މެރަތަން މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވައިފިއެވެ. އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި މިއަހަރު 3 ކެޓަގަރީއަކުން ދުވުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮއްފައެވެ. އެއީ 21 ކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ ހާފް މެރަތަން...
Hai Sale; For Quality Fishing Equipments

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކުޅިވަރު

މޯލްޑިވިއަން ހާފު މެރަތަން މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވައިފިއެވެ. އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި މިއަހަރު 3 ކެޓަގަރީއަކުން ދުވުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮއްފައެވެ. އެއީ 21 ކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ ހާފް މެރަތަން...

ޞިއްޙަތު

Hai Sale; For Quality Fishing Equipments

އެހެނިހެން

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ. އަތޮޅު)ގެ 2 ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯ އިން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްލިބޭ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބޭސްފިހާރަ...

މ. އަތޮޅު ނާލާފުށީގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ...