web analytics
  • 5
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް ގެ ރައީސް الشيخ عبد الله ގެ ވަރުގަދަ އިިންޒާރެއް

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް ގެ ރައީސް الشيخ عبد الله ގެ ވަރުގަދަ އިިންޒާރެއް
  މިއިންޒާރަކީ އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ އާ މަންހަޖުގައި މިއުޒިކާއިނެށުން ހިމަނާފައިވާތީ ދިން އިންޒާރެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ .  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ޝައިޚުންނެއް ފާޅުގައި މިއުޒިކަކީ  ޙަރާމް  އެއްޗެއްކަން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ދައްކަމުންދާ އިރުވެސް  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިކަން ކުރުމަށް ޤަސްތު ކުރާތީ ޢާންމުންގެ ގިނަ ގަޔަކުވެސްވަނީ  އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައެވެ
Read More »

Alhugandaa eku

Alhugandaa eku
A one-hour weekly radio program dedicated to exploring current socio-political issues and the realities of life. The program features. one-on-one interviews with people from different works of life ranging from person on the street to pragmatic social innovators, parliamentarians, leading...
Read More »

Fas aloo

Fas aloo
This is a one hour live weekly program. Every program has a selected theme or topic on which a religious scholar will give a short talk and then the program is open for questions from the audience. This is one...
Read More »

Hedhunu faruvaa

Hedhunu faruvaa
Wake up each new day to Hendhunu Faruva, the flagship program of Radio Atoll, is a live show designed to get you going in the right direction. The show will encourage you, spark thoughtful conversation on current topics of the...
Read More »
Scroll To Top