web analytics


މަގުމަތީ ބާޒާރު މާދަމާ ފަށަނީ

މަގުމަތީ ބާޒާރު މާދަމާ ފަށަނީ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ނުވަތަ ނައިޓު މާރކެޓު މާދަމާ ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ފަސްސަތޭކަ މޭޒާއި އެކު ފަށާ މަގުމަތީ ބާޒާރު ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މަގުމަތީ ބާޒާރު އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތް ކަމަށްވާ ވިޔަފާރިވެރިންގ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ހީކުރިވަަރަށް ވުރެ ބޮޑުތަރުޙީބެއް ލިބުނު: އެމްއާރްސީ

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ހީކުރިވަަރަށް ވުރެ ބޮޑުތަރުޙީބެއް ލިބުނު: އެމްއާރްސީ
ފައިތުވި މަހު ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި އެއަށް ފަހި އަންނަމުންދިޔަ ލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދިވެހި މިޑީއާ އާއި މޯލްޑިވްސް ރެޑު ކްރެސެންޓު (އެމްއާރްސީ) އަދި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި ޓެލެތޯނަށް ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއާރްސީ އިން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ރެޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ އިން ތ އަތޮޅާއި ހއ އަތޮޅުގައި 2 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ތ އަތޮޅާއި ހއ އަތޮޅުގައި 2 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ތ. އަތޮޅާއި ހއ. އަތޮޅުގައި 2 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. މިގޮތުން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވީ ތ. އަތޮޅު އޮމަދޫ އާއި ހއ. ތުރާކުނުގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު142މީހަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ހުރެ އަންހެން މީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކު …..

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު142<span>މީހަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ހުރެ އަންހެން މީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކު …..<span/>
ސުވާލު: މީހަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ހުރެ އަންހެން މީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކު އެއްދާން ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އިސްލާމް ދީނުގައި ހިލޭފިރިހެނާކާއި އަންހެނަކު އެކަހެރިވުން ހަރާމް ކުރައްވާފައި ވަނީ އެދެމީހުންގެ ތެރެއަށް ޝައިޠާނާ ވަންނާނެތީއެވެ. ރަސޫލާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު141އެއްދާން ކުރިފަހުން އިޟުވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު141<span>އެއްދާން ކުރިފަހުން އިޟުވުން<span/>
ސުވާލު: ރޭގަނޑު އަނބިފިރި ކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަށްފަހު ފަތިހު ހޭލެވުނު އިރު އޮތީ ޙައިޟުވެފައެވެ. ދެން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ތިމާގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރުމަތިން އެއް ޙުކުމެއް ވާޖިބުވުމަކީ، އެޙުކުމް ތަފާތު ނުވާހާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު140ޝީޢީންނާއި ސުންނީންގެ ތަފާތު

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު140<span>ޝީޢީންނާއި ސުންނީންގެ ތަފާތު<span/>
ސުވާލު: ޝީޢީންނާއި ސުންނީންގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެމީހުންނަކީ މުސްލިމުންތޯ އެވެ؟ ޝީޢީންނަކީ ޢަލީގެ ފާނަށް ތަބަޢަވާ ބަޔެއްތަ؟ ނުވަތަ ހަތަރު މަޛްހަބު އޮންނަހެން ފިރްގާ އެއްތަ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޝީޢީންގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޢަލީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު139ކަފަރަކާ ކައިވެނި ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު139<span>ކަފަރަކާ ކައިވެނި ކުރުން<span/>
އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން 55 އަށްވުރެ މައްޗަށްގޮސްފައިވާ މީހެކެވެ.އުޅެނީ މީހަކާ އިނދެގެންނެވެ. ކުދިންވެސް އެބަތިއްބެވެ.ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ބުދުދީނުގެ ކުއްޖަކުދެކެ ލޯބިވެވި އެކުއްޖާއާ އިންނަންވަނީ ބެނުންވެފައެވެ. ކައިވެނި ކުރެވޭނި އެކުއްޖާ އިސްލާމްވެގެންނެވެ.ސުވަލަކީ މިކުއްޖާ އިސްލާމްވުމުން އެކަމުގެ ޘަވާބެއް އަލުގަނޑަށް ލިބޭނެތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު138ފިރިމަރުވުމުގެ ސަބަބުން އިޙްދާދު ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު138<span>ފިރިމަރުވުމުގެ ސަބަބުން އިޙްދާދު ކުރުން<span/>
ފިރިމަރުވުމުގެ ސަބަބުން އިޙްދާދު ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ؟އަދި އިހްދާދުގެމުއްދަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އިޙްދާދުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ: ކަމަކުން މަނާވެގަތުމެވެ. ފިގްހީ އިޞްޠިލާޙުގައި އިޙްދާދުގެ މާނައަކީ: ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި، ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން، ޒީނަތްތެރި ވުމުންނާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަންތަކުން އަންހެނަކު މަނާވެގަނެގެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފާއިތުވި 14ދުވަސްތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި 106މައްސަލަ

ފާއިތުވި 14ދުވަސްތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި 106މައްސަލަ
ފާއިތުވި 14ދުވަސް ތެރޭ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި 106 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނާއިހަމައަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްމަދުކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވާލުމައްޓަކައި ފުލުހުންކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އެތައްގުނައެއް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން ފާއިތުވި 2ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި 106މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެމައްސަލަތައް ހަލުއިކަމާއިއެކު ބަލަން ފެށިފައިވާކަމަށް ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ހެޑް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ޓެލެތޯނު މިއަދު ފަށަނީ

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ޓެލެތޯނު މިއަދު ފަށަނީ
ނޭޕާލަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެހީވުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ޓެލެތޯނު މިއަދު އޮންނާނެ އެވެ. މި ޓެލެތޯނު އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރު 12:30ން ފެށިގެން ހަވީރު 6 ޖަހަންދެން ނެވެ. މި ޓެލެތޯނު ކުރިއަށްދާ ވަޤުތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާ އަކުންވެސް އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް ލިބެމުންދާނެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފްލައިމީ އިން ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ފްލައިމީ އިން ކުރާ ބައެއް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި
ވިލާ އެއަރ ފްލައިމީ އިން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ވަޤުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ވިލާ ގުރޫޕަށް މިވަޤުތު ދިމާވެފައިވާ މާލީ ގޮން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މި މެއި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިގޮތުން ކާޑެއްދޫ އާއި ކޫއްޑޫއަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސައުދި އަރަބިޔާގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީފި

ސައުދި އަރަބިޔާގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީފި
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ޝީއީންގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. މިއީ ސުންނީ މުސްލިމުންނާއި ޝީއީންގެ މެދުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ހިޔާލުތަފާތުވުން ތަކުގައި މިފަދަ ހަމަލާއެއް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިސްކިތަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި 70މީހުނަށް އަނިޔާލިބިފައި ވާއިރު 10މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެއެވެ. އަދި މިހަމަލާދިން ވަގުތަކީ ހުކުރުނަމާދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލައިފް ބްރޭންޑުގެ ބައެއްފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގައިފި

ލައިފް ބްރޭންޑުގެ ބައެއްފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގައިފި
ލައިފް ބްރޭންޑުގެ ބައެއްފެންފުޅިތަކުގައި، ބޯފެނުގައި ހުރުން އެކަށީގެންނުވާ ވަހާއި ކުނޑި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފިއެވެ. މިއަދު ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ނެރުނު އެލަރޓް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލައިފް ފެންފުޅި ތަކުގެ ތެރެއިން 226ވަނަ ބެޗްގެ ފެންފުޅިތަކުގައި ބޯފެނުގައި ހުރުން އެކަށީގެންނުވާ ވަހާއި ކުނޑި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާދަމާ ކުޅޭ ޗެރިޓީ މެޗުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މާދަމާ ކުޅޭ ޗެރިޓީ މެޗުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި
ނޭޕާލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދާ “ނޭޕާލާއެކު އެންމެން” ޓެލެތޯންގެ ޚާއްޞަ ފުޓުބޯޅަ މެޗުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ދިވެހި މީޑިއާ ގުޅިގެން “ނޭޕާލް ރިލީފް ފަންޑަށް” ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ކުޅެވޭ މެޗެކެވެ. ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މާދަމާ ހަވީރު 4:00ގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސްއަށް 125 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާޒާރު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ކަސްޓަމްސްއަށް 125 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާޒާރު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 125 ވަނަ އަހަރީ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާޒާރު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިއީ އެ މުއައްސަސާގެ އަހަރީ ދުވަސް ވީހާވެސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކަސްޓަމްސް ޢިމާރާތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައި.އެން.ޑީ.ސީ. އެކުލަވާލުމާބެހޭ ފުރަތަމަ ޤައުމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮެއްފި

އައި.އެން.ޑީ.ސީ. އެކުލަވާލުމާބެހޭ ފުރަތަމަ ޤައުމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮެއްފި
އިންޓެންޑެޑް ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމައިންޑް ކޮންޓްރިބިޔުޝަންސް (އައި.އެން.ޑީ.ސީ) އެކުލަވާލުމާބެހޭ ފުރަތަމަ ޤައުމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮއްފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮއްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތާރިޤް އިބްރާހީމް އެވެ. ސްޓެލްކޯގައި ބާއްވާ މިބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ތާރިޤު ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

58ދަތުރުވެރިންނާއި އެކު ފްލަިމީގެ ބޯޓެއް ކަހާލައިފި

58ދަތުރުވެރިންނާއި އެކު ފްލަިމީގެ ބޯޓެއް ކަހާލައިފި
ފްލައިމީގެ މަތިންދާބޯޓެއް އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ފުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭން ކަހާލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ރޭގެ 8:15ހާއިރެވެ. އެވަގުތު ބޯޓުގައި މާލެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 58ފަސެންޖަރުންތިބިކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުން ދިޔަ ވަގުތެއްގައި ގަމުން ފުރައިގެން މާލެއައުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ބޯޓު ކަހާލައިގެން ވިނަގަނޑު މއްޗަށް އަރާފައި ވާއިރު އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭދަފުށީގައި ޔަމަހާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށީގައި ޔަމަހާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު) އޭދަފުށިގައި ޔަމަހާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޔަމަހާ އައުޓު ބޯޑު އިންޖީނު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި ސެންޓަރެކެވެ. އޭދަފުށީގައި ސްޕީޑު ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ސޭލަމް މެރިން އާއި އެލިއާ ގުޅިގެން ހުޅުވި މި ސެންޓަރު ހުންނަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޔުނިވަރސަލް އިން ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި

ޔުނިވަރސަލް އިން ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި
ޔުނިވަރސަލްގެ ފަރާތުން ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވެދީފައިވަނީ 150،000 ރުފިޔާގެ ދީލަތި އެހީއެކެވެ. މި އެހީ ޙަވާލު ކޮއްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ހުޅުވާފައިވާ ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ނަލަހިޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިންގަޕޯރގެ އެންގްލޯ-ޗައިނީޒް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

ސިންގަޕޯރގެ އެންގްލޯ-ޗައިނީޒް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި
ވިންޑޯ އޮން ވަރލްޑުގެ ނަމުގައި ސިންގަޕޯރގެ އެންގްލޯ-ޗައިނީޒް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ޓުއަރގައި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެންވަޔަރްމެންޓު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި މިސެމިނަރ ބާއްވާފައިވަނީ ދަ ސްކައުޓު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންނެވެ. ތޭވީސް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެއްކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިއެކު ދެޒުވާނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އެއްކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއިއެކު ދެޒުވާނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
މާލޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދާކަމަށް ބެލެވޭ ދެމީހަކު،އެއްކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 20އަހަރާއި 22އަހަރުގެ ޒުވާން ދިވެހި ދެމީހުންނެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ޑްރަގްއެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް ގުޅިގެން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މިމީހުން އަތުލައިގަނެފައިވާއިރު މިމީހުންނަކީ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރ.އަލިފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ރ.އަލިފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށީގައިހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަދައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ރޭ މެންދަމު 2:00ޖަހާކަންހާއިރު މިދުދަނުގައި ރޯވެ އަދަންފެށުމުން ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރިމަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވިފައި ވަނީ ފަތިހު 4:00ޖެހި ފަހުންނެވެ. މިއަލިފާންގަނޑު ރޯވެފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޓްރޯލާއި ފައިބަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާސާމާނުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަކުޑިއާއި ބިއްލޫރީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސް މުއައްޒަފުން ބާޒާރުމަތި ސާފު ކުރަނީ

ކަސްޓަމްސް މުއައްޒަފުން ބާޒާރުމަތި ސާފު ކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުން މާލޭގެ ބަނދަރުމަތި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ އެ އިދާރާގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލާވެސް ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް އޮންނާނީ މި މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު (މާދަމާ) ހެނދުނު 07ން 1030އަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު137 ރަމަޟާން މަހު ޖިންނި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު137<span> ރަމަޟާން މަހު ޖިންނި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވުން<span/>
ސުވާލު: ރަމަޟާން މަހު ޖިންނި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވޭކަމަށް ޙަދީޘް ގައި ވެއެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެ ބަސް ފުޅުގެ މުރާދަކީ އެބައި މީހުންގެ އަތްފައިގައި ހިލިހިލާ ނުވަތަ ކަސްތޮޅު ޖެހި ހައްޔަރު ވުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެހެން މަސްމަހުގައި ލިބިގެންވާފަދަ ބާރާއި ކުޅަދާނަކަން ރަމަޟާން މަހުގައި ލިބިގެން ނުވުމެވެ. މީގެ ޙަގީގަތަކީ ކޮބއިތޯއެވެ؟...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓެކްސްފޮތްތަކުގައި ފިލާވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާނީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތަށް: އެޑިއުކޭޝަން

ޓެކްސްފޮތްތަކުގައި ފިލާވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާނީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތަށް: އެޑިއުކޭޝަން
މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޓެކްސްފޮތްތަކުގައި ފިލާވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާނީ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަންހަޖުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މަންހަޖުގެ މަޤުޞަދުތަކުގައި އެހެން މީހުނަށް އިޙުއިތިރާމް ކުރުމަށާއި އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި އިންސާނީ މުޖުތަމަޢުތަކާއެކު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަލަހިޔާ ކުންފުންޏާއި އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސުން ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި

ނަލަހިޔާ ކުންފުންޏާއި އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސުން ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި
ފާއިތުވި އޭޕްރީލު މަހުގެ 25 ވަަނަ ދުވަހު ނޭޕާލަށް ކުރިމަތިވި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވާފައިވާ “ނޭޕާލް ރިލީފް ފަންޑަށް” ނަލަހިޔާ ކުންފުންޏާއި އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސުން ފައިސާގެ އެހީ ދީފިއެވެ. މިގޮތުން ނަލަހިޔާ ކުންފުނިން 50،000ރ. ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސުން ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 5000 ޑޮލަރެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޔޫތުމިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މަލީހުޖަމާލް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ޔޫތުމިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މަލީހުޖަމާލް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި
  ޔޫތު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މަލީހު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް ފަހު ހެލްތުމިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޒުހޫރަށް އެމަގާމް ދެއްވައިފިއެވެ. އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އިރުތިޝާމް އާދަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް ކުރިން ފުރުއަވަމުން ގެންދެވީ ޑެޕިއުޓީ ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ގެ މަގާމެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޛުހޫރާއި އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުވާކުރެއްވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭޑީކޭގައި ނުވަ ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ޖައުޒާ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮއްފި

އޭޑީކޭގައި ނުވަ ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ޖައުޒާ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮއްފި
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި 9 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ޖައުޒާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ޙަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮއްފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އޭޑީކޭގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު އަފްޢާލު އެވެ. ޖައުޒާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފޭލި ޖަމިއްޔާގެ ޤުރުއާނު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޭލި ޖަމިއްޔާގެ ޤުރުއާނު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖު (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އިން ބާއްވާ ޤުރުއާނު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. ބަލައިގެންނާއި ހިތުން ކިޔަވާ ގޮފި ހިމެނޭގޮތަށް 7 ޢުމުރު ފުރާއަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އާ މުއާހަދާ ކާމިޔާބުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ތާރިޤު ގޮވާލައްވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އާ މުއާހަދާ ކާމިޔާބުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ތާރިޤު ގޮވާލައްވައިފި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ އާ މުޢާހަދާ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް އޭގައި ހިމެނުމަށް މިނިސްޓަރ ތޯރިޤު އިބްރާހީމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރ ތޯރިޤް މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބާރލިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަވަނަ ޕީޓަރސްބަރގް ކްލައިމެޓް ޑައިލޮގް ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00އިން މެންދުރުފަހު 2:00އަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00އިން މެންދުރުފަހު 2:00އަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު ހިންގާ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރުފަހު 2:00އަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުއްﷲ ޔާމީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އަދި މިއާއި އެކު ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7ދުވަހުވެސް އޮފީސްތަށް ހުޅުވާނީ މިގޮތަށްކަމަށް ރައީސްއޮފީހުން މިއަދު ނެރެފައި ވާ ދެންނެވުމުގައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ހަތްދުވަހު ނިމޭ ގަޑިއަކީ 2:30 ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވާފައި ވެއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ކިއެވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިނެއް ކަމުގައިވާ ސަބްވޭއަށް މިފްކޯ އިން މަސް ސަޕުލައިކޮއްދެނީ

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިނެއް ކަމުގައިވާ ސަބްވޭއަށް މިފްކޯ އިން މަސް ސަޕުލައިކޮއްދެނީ
ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފާސްޓު ފުޑް ޗެއިނެއް ކަމުގައިވާ ސަބްވޭއަށް ބޭނުންވާ ކަނޑު މަހުގެ ބައެއް ބަންދުކުރުމަށް މަސް ސަޕުލައި ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން ބާނާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގު ހޯދުމަށް މިފްކޯއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވެވުނު މި އެއްބަސްވުޟާއި ބެހޭގޮތުން މިފްކޯއިން ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

12ކިލޯ ހުރި ހުދަންބަރެއް ހޮވައިފި

12ކިލޯ ހުރި ހުދަންބަރެއް ހޮވައިފި
  މާވަހަރުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ 12ކިލޯހުރި އެއްޗެއް ގދ.ތިނަދޫއިން މަހަށްގޮސް އުޅުން ބަޔަކު ނަގައިފިއެވެ. މިހާރު ހުދަންބަރު ތިނަދޫއަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު، އޭގެން އެތިކޮޅެއް ޓެސްޓުކުރުމަށް މާލެ ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ވެއެވެ. ދިގުމިނުގައި ގާތްގަޑަކަށް 3ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި 2ފޫޓާއި ގާތްކުރާ ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ މިއެތި ފެނިފައި ވަނީ ތިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު136 ޚުލްޢު ވަރިޔާއި މުބާރަޢާ ވަރި

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު136<span> ޚުލްޢު ވަރިޔާއި މުބާރަޢާ ވަރި<span/>
ސުވާލު: މުބާރައާ ވަރިއަކީ ކޮބާ؟ އަދި ޚުލްޢު ވަރިޔާއި މުބާރަޢާ އާއި ދެމެދުގައި ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد މުބާރައާ ވަރިއަކީ: ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ފޫހިވެ، ރުޅި އަރާތީވެ، ޞުލްޙަވެރި ކަމާއި އެކު އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ‏‏‏މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަޢުވަތު އަރުއްވައިފި‏

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ‏‏‏މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަޢުވަތު އަރުއްވައިފި‏
ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ‏‏އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުން ދަޢުވަތު ދީފި އެވެ. މިގޮތުން ދަޢުވަތު ދީފައިވަނީ ‏‏މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށާއި ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށެވެ.  ‏ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޮނުއްވި ‏‏ސިޓީފުޅުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އީޒީ މެކްރޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކޮއްފި

އީޒީ މެކްރޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކޮއްފި
ރާއްޖޭގެ މުޢާޞަލާތީ އެއްކުންފުނި ކަމަށްވާ އުރީދޫއިން އީޒީ މެކްރޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދެކުނު އޭޝިއާއަށްވެސް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު މި ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ލުއި ފަސޭހަ އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެ ކުންފުނިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
  ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ( އެމް އައި ބީ) އިން އެމްއައި ބީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައި ފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެމް އައި ބީ އިން ކަނޑައަޅާފައި ވާ ފިހާރަތަކުން ގޭތެރޭ ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ގަނެވޭނެކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސަންފްރަންޓް ފިހާރައިން ފަރުނީޗަރު ގަނެވޭނެކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯއިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން އިންވަރޓަރ އައިސް އަލަމާރި އަގުހެޔޮ ކޮއްފި

އެސްޓީއޯއިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން އިންވަރޓަރ އައިސް އަލަމާރި އަގުހެޔޮ ކޮއްފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން އިންވަރޓަރ އައިސް އަލަމާރި އަގުހެޔޮ ކޮއްފި އެވެ. މި މަހުގެ 19ން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި 30 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ އެވެ. ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ އައިސް އަލަމާރިއެއްވެސް ހިލޭ ގެންގޮސްދޭ އިރު، 18 މަސްދުވަހުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު135ފިދްޔައާއި ކައްފާރާގެ ތަފާތަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު135<span>ފިދްޔައާއި ކައްފާރާގެ ތަފާތަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟ <span/>
ފިދްޔައާއި ކައްފާރާގެ ތަފާތަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ފިދްޔަ އާއި ކައްފާރާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތަކީ ކައްފާރާ އަކީ ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިޘާލަކަށް: ގަޞްދުގައި ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު ޖިމާޢުވުން، ނުވަތަ ޡިހާރު ކުރުން ފަދަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސީޕީ ކަޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 20ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

ސީޕީ ކަޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 20ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) ކަޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަން ފަންސާހާވެސް ގުޅުވައިގެންނެވެ. ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑައިރެކްޓްރޭޓުތަކާއި ކޮމާންޑުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިބާއަށް ﷲ ދެއްވި ފެނުމުގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު ވެރިވީމުތަ؟

ތިބާއަށް ﷲ ދެއްވި ފެނުމުގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު ވެރިވީމުތަ؟
ވިޔަފާރި ކުރާ ބޮޑު ޝޮޕިން ކޮންޕްލެކްސް އެއް ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން ހުރިމީހެކެވެ. އޭނާ ހުރީ އެއް އަތުން ތޮތްޕެއް، އަނެއް އަތުން ބޯޑެއް ހިފައިގެންނެވެ. ތޮފީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަކިލާރި ހުއްޓެވެ. އަދި ބޯޑުގައި އެއީ ލޯފަން މީހެއްކަން އެނގެން އޮތެވެ. މިހެން އިންދާ އެހެންލާފަ ދިޔަ މީހަކު އޭނާގެ ޖީބުން ވޮލެޓް ނަގާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢަލީ ސުލައިމާނު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ޢަލީ ސުލައިމާނު އަވަހާރަ ވެއްޖެ
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މ. ލަކީސްޓާރ ޢަލީ ސުލައިމާން (ވައިކަރަދޫ ޢަލީ ކަތީބު) އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ހާޑުވެއަރ ސާމާނު ވިއްކުމުގައި މަޝްހޫރު އެލްބިއަން ސުޓޯރގެ ވެރިޔާ އަދި ދައުލަތަށް 33 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ޢަލީ ކަތީބު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ފަތިހުގެ ވަޤުތެއްގައެވެ. ޢުމުރު ފުޅުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 7:00ހާ ކަންހާއިރު ފުވައްމުލަކުން 21އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަސްތުވާއެއްޗެހި އަޅާފައި ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 10 ރަބަރު ޕެކެޓާއި އެކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް އާއްމުފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށް ދިން މައުލޫމާތަކަށް ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެގެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 4

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 4
12 މއެި 2015 އާގުޅޭ ތައުޙީއްދުއް ރުބޫބިއްޔާ އަށް އީމާންވީ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ އެއްކައުވަންތަ ނުކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެބައިމީހުން ހިމެނޭނީ ﷲ އަށް ޝަރީކު ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. ތައުޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާ އަށް އީމާންވެފައި، ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ އަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުންނާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވ. ކެޔޮދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ވ. ކެޔޮދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނ (އެސްޓީއޯ) އިން ވ. ކެޔޮދޫގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވުނު ބޭސްފިހާރަ އެކެވެ. ވ.ކެޔޮދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާރމަސީ ވ.ކެޔޮދޫ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުލޭ ކަސްޓަމްސްގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ހުޅުލޭ ކަސްޓަމްސްގައި ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 125 ވަނަ އަހަރީ މުނާސަބާ ވީހާވެސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ޢާއިލީ ހަވީރު” އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ތަފާތު ގިނަ ކުޅވަރުތައް ހިމެނޭގޮތަށް މި ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެއަރ ކާރގޯ އާއި ޕެސެންޖަރ ޕްރޮސެސިންގ ސެކްޝަނާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 20 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 20 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
  12 މެއި 2015 އާގުޅޭ… (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِ‌جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ‌ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾  ) اللَّه އަށް އެއުރެން عهد ވީ ކަންތަކަށް ތެދުވެރިވީ ފިރިހެނުންތަކެއް مؤمن ންގެ ތެރެއިންވެއެވެ. ފަހެ، އެއުރެންގެ ތެރެއިން (شهيد...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަވާއަރުވައިގެން ފަސްމީހަކު ފިހިއްޖެ

ހަވާއަރުވައިގެން ފަސްމީހަކު ފިހިއްޖެ
މިރޭ މާލޭގައި ހަވާއަރުވިގެން ފަސް މީހަކު ފިހި އެކިވަރު ގެ ގެއްލުންތައް ލިބިޖެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ބޭއްވި ހަވާއެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖެއްގެ އިތުރުން ތިން ފިރިހެނުންނަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް އެވަގުތު އެތާހުރި މީހަކު ފޯނުން ކިޔާދިނެވެ. މިކަން ހިނގާފައި ވަނީ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ކަމަށާއި މިހާދިސާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު134ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ އަނެއް ނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވުމުން ދެން ކަންތަށް ކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނަކުން ތޯ

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު134<span>ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ އަނެއް ނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވުމުން ދެން ކަންތަށް ކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނަކުން ތޯ <span/>
ސުވާލު: ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ އަނެއް ނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވުމުން ދެން ކަންތަށް ކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނަކުން ތޯއެވެ؟ (މިސާލަކަށް މެންދުރު ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ އަސްރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުން؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ނަމާދު ކުރަން ހުއްޓާ އަނެއް ނަމާދުގެ ބަންގި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން

ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން
ޝަޢްބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން ގިނަ ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޝަޢްބާން މަހު އެއްކޮށް ރޯދަ ހިއްޕަވައެވެ. روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ތެލެތޯނެއް ބާއްވަނީ

ނޭޕާލަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ތެލެތޯނެއް ބާއްވަނީ
އޭޕްރީލު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8 ގެ ބާރުމިނުގައި ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމާއި އެއަށް ފަހު އަންނަމުންދާ އާފްޓަރ ޝޮކުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައި ގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ދިވެހި މީޑިއާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު133ރަޖަބް މަހުގެ ވަކި ދުވަހެއް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ރޯދަ ހިފުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު133<span>ރަޖަބް މަހުގެ ވަކި ދުވަހެއް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ރޯދަ ހިފުން <span/>
ރަޖަބް މަހުގެ ވަކި ދުވަހެއް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ރޯދަ ހިފުން ޘާބިތުތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ރަޖަބު މަހަކީ ﷲ ޙުރުމަތްތެރި ކުރެއްވި މަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަހެކެވެ. ސޫރަތުއްތައުބާގެ 36 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. (إِنَّ عِدَّةَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު132އާޔަތުލް ކުރްސީގެ މާތްކަން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު132<span>އާޔަތުލް ކުރްސީގެ މާތްކަން<span/>
އާޔަތުލް ކުރްސީގެ މާތްކަން ބުނެދެއްވާ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އާޔަތުލް ކުރްސީ އަކީ ގުރްއާނުގައިވާ އެންމެ މަތިވެރި، އެންމެ މާތް އާޔަތް ކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވެއެވެ.عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު131ޛުލްޤަޢިދާ މަހު ހައްޖަށްދާން ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުން މީޤާތުން ނިޔަތް ގަންނާނީ ހަމައެކަނި އުމްރާ ވުމަށްތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު131<span>ޛުލްޤަޢިދާ މަހު ހައްޖަށްދާން ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުން މީޤާތުން ނިޔަތް ގަންނާނީ ހަމައެކަނި އުމްރާ ވުމަށްތޯ؟<span/>
ޛުލްޤަޢިދާ މަހު ހައްޖަށްދާން ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުން މީޤާތުން ނިޔަތް ގަންނާނީ ހަމައެކަނި އުމްރާ ވުމަށްތޯ؟ ނުވަތަ ޢުމްރާ ކުރުމަށްފަހު ހައްޖު ކުރުމަށްތޯ? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޛުލްޤޢިދާ މަހު ހައްޖަށްދާން ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުން މީޤާތުން ނިޔަތް ގަންނާނި ޢުމްރާ އަށާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ބައެއްފަހަރު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީވޭ: ޝައިޚު ފާޒިލު

ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ބައެއްފަހަރު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީވޭ: ޝައިޚު ފާޒިލު
ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ބައެއްފަހަރު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ފާޒިލް ފާރޫޤު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ދަ މެސެޖު” ދަރުސް ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝައިޚު ވިދާޅުވީ އަނބިމީހާގެ ހާޒިރުގައި ފިރިމީހާ އޮރިޔާން މަންޒަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމިއޮތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ހެދުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމިއޮތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ހެދުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި
އަލަށް އެކުލަވާލެވި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެއްބަސްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ދެމިއޮތުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހިމް ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މިއެއްބަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިންހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮލިސް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކޮއްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިންހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮލިސް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކޮއްފި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3500އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮލިސް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކޮއްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ޕޮލިސް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 1225 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާއިރު، ފެބުރުއަރީ މަހު 1035 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މާރޗު މަހު 944 މީހުން ޒިޔާރަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ލީގު ފަށައިފި

ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ ލީގު ފަށައިފި
ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން އެކިއަތޮޅުގައި ފައްޓައިގެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިގޮތުން ތ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުލީގު މެއި 7 ން 11 އަށް ބާއްވާފައިވާ އިރު، މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން އޮތީ ތ. ވޭމަންޑޫގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން ޒޯނު މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވަނީ ތ. އޮމަދޫ ބަށި ޓީމެވެ. ފައިނަލު މެޗުގައި ވޭމަންޑޫ ޓީމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ށ.ފީވަކުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ށ.ފީވަކުގައި ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިތުރު ށ. ފީވަކުގައި ބޭސްފޮހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ށ. ފީވަކުގައި މިއަދު މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ށ. ފީވައް” އިން އާސަންދަ އާއެކު މިހާރު ޚިދުމަތް މިހާރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އުކުޅުތަކާއި ބެހޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް އަރަބިއްޔާގައި ކުރިޔަށްދަނީ

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އުކުޅުތަކާއި ބެހޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް އަރަބިއްޔާގައި ކުރިޔަށްދަނީ
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އުކުޅުތަކާއިބެހޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން އެ ސްކޫލުގައި ފަށައިފިއެވެ. “އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ބަސްނާހާ!! ސަބަބަކީ ކޮބާ؟؟ ހައްލަކީ ކޮބާ؟؟ މައުލޫއަކަށް ނަގައިގެން، ދެދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް، މިހަފްތާގެ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) 8:15އިން 10:00އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް
އަލް ހިޖްރާ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް އެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ޝައިޚެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ޢަލީޒާހިރު ބިން ޤާސިމް އެވެ. މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 މެއި 2015 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ހުޅުމާލޭގެ ސްކޫލެއްކަމަށްވާ ލާލޭ ސްކޫލްގައެވެ. މިދަރުސްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް  ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފި
ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ދިނުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަފިއެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަޑައަލާފައި ވަނީ މުއައްޒިފެއްގެ މުސާރައިގެ ތިންބައި ކުޅައެއްބައެވެ. މިހެންކަމުން ސަރުކާރުން، ޤާނުނު އަސާސީއަށް ގެންނަން ޖެހޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު130ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު130<span>ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟<span/>
ސުވާލު: ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ ވަނީ ރަޙިމް ގެ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރިވުމަށް ނުހަނުބާރު އަޅުއްވައެވެ. އަދި ތިމާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު129ޝައިޠާނާ އަކީ މަލާއިކަތުންގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު129<span>ޝައިޠާނާ އަކީ މަލާއިކަތުންގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްތޯ؟<span/>
ސުވާލު: ޝައިޠާނާ އަކީ މަލާއިކަތުންގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޝައިޠާނާ އަކީ ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ފަރާތެކެވެ. ސޫރަތުލް ކަހްފުގެ 50 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިތުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް އޭދަފުށިގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފިތުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް އޭދަފުށިގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އަންނަ ފިތުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށީގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ބ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުން 1ވަނަ ޓީމަކަށް 10،000 ރުފިޔާ އަދި ދެވަނަ ޓީމަކަށް 5،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، މުބާރާތުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފްކޮށްފި
އަންހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައުރަ ނިވާވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުމެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިހެދުމުގެ ފަރުމާ ދައްކާލުމަށްފަހު ޑރ. މުނީޒާ ވިދާޅުވީ މިއީ އީސްޓް އޭޝިޔާގެ އިންޑޮނޭޝިޔާ އާއި މެލޭޝިޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުން ނަމޫނާ އަކަށް ބަލައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ބޭނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރްޑީސީ އާ ޙަވާލު ކޮއްފި

ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރްޑީސީ އާ ޙަވާލު ކޮއްފި
ސާފު ރާއްޖެ އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. އެމް.އާރް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޒީމެވެ. މިމަސައްކަތް އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ”ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕެއް

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ”ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕެއް
ސްޕްރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން “އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ”ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު (2014) ގައިވެސް ވަނީ މިފަދަ ވޯރކްޝޮޕެއް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބާއްވާފައެވެ. އެކޯހުގައި 65 ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. މިފަހަރު ގިނަވެގެން 50 ބައިވެރިންނަށް ލިމިޓް ކޮށްގެން ބާއްވާ މި ފޯރަމް އޮންނާނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ސްޓޭޓު ބޭންކު އޮފް އިންޑިއާ ކުރިމަތީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ސައިކަލަކާ ކާރެއް ޖެހިގެން ނެވެ. މިރޭ 9:25 އެހާކަންހައިރު ހޮނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ވަނީ ޒުވަނަކަށް އަނިޔާވެފައެވެ. ހިތަދޫ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕު މާޒިޔާ ނިންމާލައިފި

ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕު މާޒިޔާ ނިންމާލައިފި
ހަ މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު އޭއެފްސީ ކަޕު މާޒިޔާ އިން ނިންމާލައިފި އެވެ. މާިޒިޔާ އަށް ހަތް ޕޮއިންޓު ލިބުނީ އޭއެފްސީ ކަޕު ގްރޫޕު އީގައި ރަށުން ބޭރުގައި މިއަދު ކުޅުމު މެޗު 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ސިންގަޕޫރުގެ ވޯރިއާސް ބަލިކުރުމުން ލިބުނު މޮޅަކާ އެކުގައެވެ. އެޓީމު ގްރޫޕުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓަގުބޯޓަކާއި ބާޖެއް ހޯދުމަށް ކަލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑާއެކު އެސްޓީއޯއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޓަގުބޯޓަކާއި ބާޖެއް ހޯދުމަށް ކަލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑާއެކު އެސްޓީއޯއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޓަގުބޯޓަކާއި ބާޖެއް ހޯދުމަށް ކަލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑާއެކު އެސްޓީއޯއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމަކީ ސްރީލަންކާގެ ކަލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑު ޕަބްލިކު ލިމިޓެޑާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނަޒޭޝަން  (އެސްޓީއޯ) އާއި ދެމެދު ވެވުނު އެްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަހީރެވެ. ކަލަމްބޯ ޑޮކްޔާޑުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ‘ތްރީ އާރް ފޯރަމް’ އިޢުލާނު ކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ‘ތްރީ އާރް ފޯރަމް’  އިޢުލާނު ކޮށްފި
އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ‘ތްރީ އާރް ފޯރަމް’ މިއަދު އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހޮޓަލް ޖެންގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޯރަމް އިޢުލާނު ކޮއްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑު އެނަރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހީމެވެ. މީގެ 06 އަހަރު ކުރިން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަގަނޑަކީ ސިކުނޑީގެ ކެންސަރަށް ޝިފާއެއް

ދަގަނޑަކީ ސިކުނޑީގެ ކެންސަރަށް ޝިފާއެއް
  މާތް ﷲ ކީރިތި قرآن ގައި وحي ކުރައްވަފައިވެއެވެ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴿٢٥﴾ سورة الحديد މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން، ފާޅުވެގެންވާ ހެކިތަކާއެކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު128ޕީރިއެޑް ދުވަސްވަރު ފޯނު، އައިޕެޑް ގައި ހުންނަ ޤުރުއާން ކިޔުމަށް ފޯނުގައި ނުވަތަ އައިޕެޑްގައި އަތްލުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު128<span>ޕީރިއެޑް ދުވަސްވަރު ފޯނު، އައިޕެޑް ގައި ހުންނަ ޤުރުއާން ކިޔުމަށް ފޯނުގައި ނުވަތަ އައިޕެޑްގައި އަތްލުން<span/>
ސުވާލު: ޕީރިއެޑް ދުވަސްވަރު ފޯނު، އައިޕެޑް ގައި ހުންނަ ޤުރުއާން ކިޔުމަށް ފޯނުގައި ނުވަތަ އައިޕެޑްގައި އަތްލާ އަތުގެ އިގިލިތަން ބީހި ހެދިދާނެތޯ؟ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރއިން ކިޔުމަށް މައުސްގައި އަތްލެވޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޕީރިއެޑް ދުވަސްވަރު ފޯނު، އައިޕެޑް ގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 19 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 19 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ސުންނަނަތް އަހަރުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ، ޤުރުއާންވެސް އަހަރުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ރޮނގުންނެވެ. ސުއްނަތް ޤަބޫލު ނުކުރާނަމަ ޤުރްއާންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، ޤުރުއާނާ ސުންނަތް ރައްކާތެރި ކުރެވިގެން މެނުވީ ދީން ރައްކާތެރިއެއް ނުވެވޭނެ. އަދި ފުރިހަމައެއްވެސް ނުވެވޭނެ. ރަސޫލު الله صلى الله عليه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު127އަންހެނުން ނަމާދު ކުރުން އެންމެ ހެޔޮގޮތް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު127<span>އަންހެނުން ނަމާދު ކުރުން އެންމެ ހެޔޮގޮތް<span/>
ސުވާލު: ނަމާދުގައި 2 މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރުވީމަޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ. ސުވާލަކީ ގޭތެރޭގައި އެކަހެރިކޮށް ހުރެ، މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާގަޑިއަށް ނަމާދުކުރާ އަނހެނާގެ ނަމާދަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވުމުގެ ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބޭނެތޯއެވެ. އަދި މިދެންނެވި ދަރުމަ ލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ ނަމާދަކީ ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވުނު ނަމާދެއް ކަމުގައި ވާނެތޯއެވެ. ޖަވާބު: الحمد لله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 3

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 3
5 މެއި 2015 އާގިޅޭ.. ޞަޙީޙް މުސްލިމް ގައި ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމުގެ ފަސްދުވަސް ކުރިން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު126ފަތިހު ގޭގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު126<span>ފަތިހު ގޭގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުން<span/>
މީހުން ކިޔާ އަޑުއިވޭ ފަތިހު ގޭގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމަކީ ރޯދި ބަރަކާތް އިތުރުވާކަމެކޭ. ފަތިހު ގޭގެ ދޮރުތައް ހުޅުވުމާ ބެހޭ އެއްވެސް ދަލީލެއް ވޭތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ސުވާލުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ތިޔަވާ ކަންތަކަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޑޮކްތަރީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު125އަންހެނުން ޤާޟީންނަށް ވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު125<span>އަންހެނުން ޤާޟީންނަށް ވުން<span/>
ސުވާލު: އަންހެނުން ދަށުކޯޓުގެ ޤާޒީންނަށް ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް. ބައެއް މީޙުންބުނޭ ދަށު ކޯޓުތަކަކީ ފަހުބަސް ބުނާ ކޯޓުތަކެއް ނޫނޭ، އެހެންވީމާ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސަލަމްގެ ހަދީޘްގައި އެވިދާޅުވާ ފަހުބަސް ބުނުން ކަމުގައި އެމަރުޙަލާއެއް ނުހިމެނޭނެ. މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވާ. ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރާ ހޯދައިފި

އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރާ ހޯދައިފި
ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން (ސީސީ) އިން ބޭއްވި އިންޓަރ ރިސޯޓު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް ހޯދައިފި އެވެ. އަނަންތަރާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އޭދަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލު މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އަމިއްލަފުށި ބަލި ކޮއްގެނެވެ. މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މީރާއިން ހަމަޖައްސައިފި

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މީރާއިން ހަމަޖައްސައިފި
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މީރާއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ތަޢާރަފު ކުރުމަށް މީރާއިން މިއަދު ބޭއްވި ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. މި ޙަފުލާގައި މީރާއިން ވަނީ ބޭންކުތައް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ އިން އިތުރު 5 ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން އިތުރު 5 ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި
  ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިތުރު 5 ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވި 5 ރަށަކީ ގއ. ގެމަނަފުއްޓާއި ނ. ލަންދޫ އާއި އެ އަތޮޅު މާޅެންދޫ އާއި ތ. ބުރުނީ އާއި ށ. ނޫމަރާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަލީޝާ ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި.

މަލީޝާ ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި.
ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަތުން ފައިސާނެގުމަށްފަހު އެފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ ކުށުގައި ދައުލަތުން އިސްމާއިލް އަބްދުއްލަތީފް (މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ)ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ އެންމެފަހު އަޑުއެހުން މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާގައި ތަހުގީގުގައި 92މީހަކު ދިން ބަޔާނަށް ބިނާކޮށް 8626000ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއަދުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 18 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 18 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
04 މެއި 2015 އާގުޅޭ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْ‌جُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ‌ وَذَكَرَ‌ اللَّـهَ كَثِيرً‌ا ﴿٢١﴾) (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ) މިއީ ހަނގުރާމަ އަށް ނިކުތުމަށް ފަސްޖެހުނު މީހުންގެ މައްޗަށް އޮތް ޢިތާބުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު (2)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު (2)<span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
10 މެއި 2015 އާ ގުޅޭ ރަށަށް ފޯރުމުގެ ކުރިން މެންދުރު ވަގުތު ޖެހިއްޖެނަމަ، ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން ހުއްދަވެގެންވޭތޯއެވެ؟ ސުވާލު: އަހަރުމެންނަކީ ޒުވާން ޢުމުރު ފުރައިގެ މުދައްރިސުންތަކަކީމެވެ. އަހަރުމެން މަސައްކަތް ކުރާ މަދަރްސާ ހުންނަނީ އަހަރުމެން ތިބޭތަނާ ސަތޭކަ ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެވެސް ދުރުގައެވެ. އަހަރުމެން މަދަރްސާ އިން ގެއަށް އަންނަ މަގުމަތީގައި މެންދުރުނަމާދުގެ ވަގުތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު123ޕީރޭޑް ދުވަސް ވަރުގައި ހެނދުނު، ހަވީރުގެ ޒިކްރުން

ސުވާލު: ޕީރޭޑް ދުވަސް ވަރުގައި ހެނދުނު، ހަވީރުގެ ޒިކްރުތައް ކިޔޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ޕީރިއެޑް ދުވަސް ވަރުގައި ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތައް ކިޔިދާނެއެވެ. އެއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އެދުވަސްވަރު އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް މަނާވެގެންވަނީ މުޞްޙަފްގައި ބީހުމެވެ. ކިޔެވުމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
2008އަހަރު އުފައްދާފައި ވާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭފުޅުން އަޔަނުކުރަށްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއަޔާއެވެ. މިގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނަކީ އައިޝަތު ފިޒްލީ ،ހ.ވީސަންގެ އާއި ގދ. ތިނަދޫ ޒެނިތް ހުސައިން ފާއިޒެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ރައީސްއޮފީހުގައި މިކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއަޔާތެއްގައި މަގާމުގެ ހުވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު124ދުޢާ ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު124<span>ދުޢާ ކުރުން<span/>
ސުވާލު: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) މިފަދަ ދުޢާ ދަރިން ނުލިބޭމިހުން ކިޔުން ރަގަޅުވާނެތޯ އަދި ބައެއް ދުޢާގަހުރޭ އަޅުގެއަބިންނާ ދަރިންގެ ކިބައިން މިފަދަ ދުޢާ އަންހެނުން ކިޔަސް ރަގަޅުވާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު122މައްޔިތާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނަމަ އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނެތް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު122<span>މައްޔިތާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނަމަ އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނެތް<span/>
ސުވާލު: މައްޔިތާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނަމަ އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ (ސަދަޤާތް ކުރާއިރު ވަކި އެއްޗެއް ކިޔަންވޭތޯ) ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد މައްޔިތާގެ ނަމުގައި ޞަދަގާތް ކުރާ ކަމަށް ހިތުން ނިޔަތް ގަތީމާ ނިމުނީއެވެ. ޞަދަގާތް ކުރާ އިރު ވަކި ދުޢާ އެއް ކިޔާކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވަގަށް ނަގާފައިވާ 1950ޑޮލަރާއި އެކު ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ 1950ޑޮލަރާއި އެކު ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
  މިމަހު 9ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އދ.ދިގުރަށު ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ 1950އެމެރިކާޑޮލަރާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނިވިފައިވަނީ ހަމަ އެރޭގެ 12ޖަހާކަންހާއިރު ބަދަރުމަތިން ކަމަށާއި އެއީ އެނާ ފުރުމަށް ފެރީއަށް އަރަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުފައެވެ. ފުލުހުންނަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މިމީހާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު121މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ދިރިތިބީންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު121<span>މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ދިރިތިބީންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން<span/>
މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ދިރިތިބީންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަން ކަމަކީ ކޮބާތޯ؟ ،މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ދިރިތިބީން ޙަތިމް ކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ހައްޖު ކުރެވޭތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد މައްޔިތާ އަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްތައް މައްޔިތާ މަރުވުމަށްފަހުގައި އޭނާއަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަންތަކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރަކު ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރަކު ގެއްލިއްޖެ
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު މޫދަށް އެރުނު ޑޮކްޓަރަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އެކަން ކަށަވަރު ކޮއްދެއްވާފައިވާ އިރު. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯރޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަޤުތު ކަމަށެވެ. އެތެރެހަށިގެ ޑޮކްޓަރ ފުވައްމުލަކު މާނެރު ސަރަހައްދަށް މޫދަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ބިމެއް ދީފި
އިމިގްރޭޝަން އެންޑު އެމިގްރޭޝަންގެ ޢިމާރާތެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހެދުމަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފަޔަރމަން ބިލްޑިންގ އާ އިންވެެގެން އޮތް ބިން އިމިގްރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާތެރޭގައެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން އަންނަނީ ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ބައެއްގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަންގެ ބައިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި
ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަނގާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ހަނގާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ހަނގާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ހަނގާކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެ މަދުރަސާގެ ގްރޭޑު 6 ން މަތީ ގްރޭޑުތަކުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލަކީޑްރޯ ބޮނާންޒާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިިފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލަކީޑްރޯ ބޮނާންޒާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިިފި
އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލަކީޑްރޯ ބޮނާންޒާގެ ނަމުގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިިއަދު ފެށި މިޕްރޮމޯޝަން ހުޅުވައި ދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޙިމް ޒިޔަތު އާއި ސަންލޭންޑު ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުގެ ޕަބްލިކު ރިލޭޝަންސް އެންޑު ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު މައުރޫފް އެވެ. މިޕްރޮމޯޝަންގައި އެއްވަނަ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ ދެމީހަކަށް އިންޑޮނޭޝިއާ ބާލީ ދަތުރެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖާނުންފިދާވެގެން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވާނެކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ޖާނުންފިދާވެގެން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވާނެކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ
  ގައުމުގައި މިހާރު އަނިޔާވެރިކަން އޮތްކަމަށް ބުނެ އަނިޔާވެރިކަމާދެކޮޅަށް ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށް، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ހައްޔަރުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވާނެކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ވެއްޖެއެވެ. ނޫކުލައިގެ އެއްޗެއްލައިގެން މޫނުނިވާކޮށްގެންހުރި މީހަކު ފެންނަ މި ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ އިހުގައި ފާނާކުރުވި މީހުން ކޮށްފައިވާފަދަ ފާހިޝް އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު (1)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު (1)<span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ތަކެއް ސުވާލު: އަޅުގަޑު ދިރިއުޅެނީ ދައްމާމާއި 80 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި އޮންނަ “އަލްޖަބީލު” ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށެއްގައެވެ. ގާތްތިމާގެ މީހުން އަދި ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްލަންވީމާ ދައްމާމަށް ދަތުރު ކުރަމެވެ. ގިނަފަހަރަށް ހަމަ އެދުވަހު އެނބުރި “އަލްޖަބީލަށް”ވެސް އަންނަމެވެ. އަޅުގަޑު ދައްމާމު ގައި ހޭދަ ކުރާ ވަގުތާއި ބެހޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު120ނަމާދުގައި ސަމިޢަﷲ އަށް އަތްނަގަން ޖެހެނީ ކޮންތަންތަނެއްގައިތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު120<span>ނަމާދުގައި ސަމިޢަﷲ އަށް އަތްނަގަން ޖެހެނީ ކޮންތަންތަނެއްގައިތޯ؟<span/>
ނަމާދުގައި ސަމިޢަﷲ އަށް އަތްނަގަން ޖެހެނީ ކޮންތަންތަނެއްގައިތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ނަމާދުގައި ސަމިޢަﷲ އަށް އަތްނަގާނީ ރުކޫޢިން ތެދުވާ ވަގުތު އެކަންޏެވެ. والله أعلم ޖަވާބު ދެއްވީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސައި ބުއިމުން އެތައް ކަމެއްގެ ހައްލު

ސައި ބުއިމުން އެތައް ކަމެއްގެ ހައްލު
  ކަޅުސައިގެ ރަހަމީރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ،ކިރުބޯކިބާއަޅާއިރު ނޫންނަމަ މިނޫންވެސް އިތުރު އެތަށްކަމެއްގައި ދިވެހިންނަކީ ހުވަނދު މާ ބޭނުންކުރާބައެކެވެ. ހުވަނދު މާ މިހެން ބޭނުނަކުރާއިރު މީގެން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއްކުރާނެކަމަށް ވިސްނާ ނުލެވި ބޭނުންކުރި ކަމުގައި ހުވަނދުމަލުން ވެސް ފައިދާތަކެއް ލިބިދެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހުވަނދު މަލުގައިވެސް ނުރަގަޅު ކަންކަން ހުރުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމަކެވެ. އާނ އެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު119ސަޢުޔުކުރާއިރު إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ މިއާޔަތް ކިޔަންޖެހެނީ…

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު119<span>ސަޢުޔުކުރާއިރު إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ މިއާޔަތް ކިޔަންޖެހެނީ…<span/>
ސުވާލު: ސަޢުޔުކުރާއިރު إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖ މިއާޔަތް ކިޔަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފަށާ ބުރުގަތޯ ނޫންނަމަ މަރުވާ ކައިރިއަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކާއި ޞަފާކައިރި އަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިއާޔަތް ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ ދެފޮތެއްގަ ދެގޮތަށް އޮއްވާ ފެނިފައި ވާތީސުންނަތުންސާބިތުވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑަނަ ދޯނިން ހޮވި މާވަހަރު ގަތުމަށް 3 ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފި

އައްޑަނަ ދޯނިން ހޮވި މާވަހަރު ގަތުމަށް 3 ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފި
ހއ. އިހަވަންދޫ އައްޑަނަ ދޯނިން ހޮވި މާވަހަރު ގަތުމަށް ތިން ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އިހަވަންދުއާ 53 މޭލު ބޭރުން އޮޔާދިޔަ ކުނިތަކެއްގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އޭޕްރީލު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހޮވި މާވަހަރު ގަންނަން ހުށަހެޅި ތިން ޤައުމަކީ ދުބާއީ އާއި ފުރާންސް އަދި ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާ އެވެ. އެޤަމުތަކުން މާވަހަރު ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން ގްރާމަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޕެސަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްފި

ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޕެސަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްފި
އަތޮޅު ތެރޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޕެސަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދާދިފަހުން ތައާރަފު ކޮށްދެއްވި ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދެއްވާ “ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުން”ގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން މިފަހަރު ރާއްޖެ ގެނައީ ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން 18 ޑޮކްޓަރުން ނެވެ. މިފަހަރު ގެނައި 18 ސުޕަރ ސުޕެޝަލިސްޓުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓީ އެފް ޖީ ގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޓީ އެފް ޖީ ގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމެއް ބާއްވައިފި
ޓީ އެފް ޖީ ގެ ފަރާތުން “ވައު ކިޑްޒް ރަން”ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަ ދުވުމެއް މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ކަމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ސިއްހަތުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދީ އެކަމަށް ކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފެށިގެން ދިޔަކަމެއް ކަމުގައި ޓީ އެފް ޖީގެ މާސްޓަރ ޓްރައިނަރ އަދި ސީ އީ އޯ ޙުސައިން ޒިނާން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ގޮއިދޫގައި ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ބ. ގޮއިދޫގައި ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫގައި ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއީ ބ. އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބ. ގޮއިދޫގައި ސްޕޯޓްސް ޑިޕްލޮމެސީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބޭއްވި ކޭމްޕެކެވެ. 52 ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިވި މި ކޭމްޕުގައި 29 އަންހެނުންނާްި 23 ފިރިހެން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު119އަނބިމީހާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ދެ އަނތްބަށް އިންނަނާނެ މީހަކު ހޯދައިފިނަމަ، އެނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު119<span>އަނބިމީހާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ދެ އަނތްބަށް އިންނަނާނެ މީހަކު ހޯދައިފިނަމަ، އެނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެތޯ؟<span/>
ސުވާލު: އަނބިމީހާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ދެ އަނތްބަށް އިންނަނާނެ މީހަކު ހޯދައިފިނަމަ، އެނާއަށް ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއޭ ކިޔާތީ އަހަމެވެ. މިއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ތެދެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد އަނބިމީހާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ދެ އަނތްބަށް އިންނަނާނެ މީހަކު ހޯދައިފިނަމަ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝެއިޙް އިލްޔާސްގެ “އިލާހީ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ ” ދަރުސް ކާނިވަލުގައި

ޝެއިޙް އިލްޔާސްގެ “އިލާހީ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ ” ދަރުސް ކާނިވަލުގައި
“އިލާހީ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ” މައުޟޫއަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޝެއިހް އިލިޔާސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ކުރިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ޖާގައިގެގޮތުން ބޮޑު އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވުމުން ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް އަޑުއެމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މިހެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އޭޑީކޭ އިން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އޭޑީކޭ އިން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ
  ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި ހަވީރު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 4ން 6އަށް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައެވެ. ނަރސަސް ޑޭ ސްޕޯރޓްސް އިވްނިންގ ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ތިންފައި ރޭހާއި ހަން ފުއްޕުމާއި ވާ ދެމުމާއި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓިން އޮންނާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު118ރަމަޟާން މަހު ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުން އެއްދާން ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު118<span>ރަމަޟާން މަހު ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުން އެއްދާން ކުރުން<span/>
ސުވާލު: ރަމަޟާން މަހު ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުން، އެއްދާން ކުރެވިފައިވާނަމަ، އަދި މިކަމަކީ ކިހާ ގޯސް ކަމެއްކަން ނޭގި ފިރިމީހާ ބޭނުން ވެގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނަމަ، ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ރޯދަ އަށް ހުރިކަން ހަނދާން ނެތިގެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައިލްސް އިން ހިންގި 3 ކޯހެއް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދީފި

އައިލްސް އިން ހިންގި 3 ކޯހެއް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދީފި
ފުލުހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) އިން ހިންގި 3 ކޯހެއް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ދީފިއެވެ. އެ 3 ކޯހަކީ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް ކޯހާއި ސައިން ލެންގުއޭޖް ބޭސިކް ކޯހާއި ސައިން ލެންގުއޭޖް އެޑްވާންސް ކޯހެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޓާޓޯގެ ލީޑިންގ އީކޯ ކެއަރގެ އެވޯރޑު ސޮނެވާ ފުއްޓަށް ލިބިއްޖެ

މަޓާޓޯގެ ލީޑިންގ އީކޯ ކެއަރގެ އެވޯރޑު ސޮނެވާ ފުއްޓަށް ލިބިއްޖެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯރޑު ކަމަށްވާ މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯރޑުގެ “ލީޑިންގ އީކޯ ކެއަރ”ގެ އެވޯރޑު ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ދުބާއީގެ ޑުސިޓްތާނީ ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި އެވޯރޑު ދިނުމުގެ ޙަފުލާގައި މި އެވޯރޑު ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަޙުމަދު އަމީލު އެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކޮއްފި

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލު ކޮއްފި
ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (އެމްޖޭއެމް)ގައި އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔކާއި ޙަވާލުކޮއްފި އެވެ. ހައިމަން ކޮންސްޓަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެވުނު މި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެންފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން ވަގުވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފެންފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން ވަގުވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފި
މިނެރަލް ވޯޓަރ ފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން އެ ދޫނިތައް ސްމަގްލް ކުރަނިކޮށް އިންޑޮރނޭޝިއާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިންޑޮރނޭޝިއާގެ ސުރަބާޔާގެ ކަސްޓަމްސްއިން މި 24 ދޫނި އަތުލައިގަތީ އެ ކޮކަޓޫތައް އިންޑޮރނޭޝިއާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ބްލެކް މާރކެޓަށް ވިއްކަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ބޮލުގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ހުޅިގަނޑެއް ލާފައި ހުންނަ މި ވައްތަރުގެ ކޮކަޓޫގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އިލްތިމާސް

ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އިލްތިމާސް
  މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރައްތިޔުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ “ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ވިދާ ގުގުރައި، ގަދަވަޔާއެކު ވާރޭވެހޭނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވުމާއެކު ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދެއްވައި ރައްޔިތުންނާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދީލަތި އެހީއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދީލަތި އެހީއެއް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ހުރިހާމުއައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ބެލެނިވެރިން ފަންޑްރައިސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ދެހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު، އެސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މިއަދު ޞަދަޤާތްކޮށްފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައެވެ. އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އެ ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ލީޑިންޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ ދެ ކެޕްޓަނުންނާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު117ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާ ނިމިގެން ސަލާމް ދިނުމާއި ދެމެދު ދުޢާ ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު117<span>ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާ ނިމިގެން ސަލާމް ދިނުމާއި ދެމެދު ދުޢާ ކުރުން<span/>
ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާ ނިމިގެން ސަލާމް ދިނުމާއި ދެމެދުގައި ކިޔާނެ ރަގަޅު ދުޢާއެއް ބުނެދީބަލަ؟ މާނަޔާއެކު؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާ ނިމިގެން ސަލާމް ދިނުމާއި ދެމެދުގައި ދުޢާ ކުރުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް މަމްނޫން ޙުސައިނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުޙައްމަދު ނަވާޒު ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ. މީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ކަމަށް ޑރ. ޒިޔާދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ކަމަށް ޑރ. ޒިޔާދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމަނިކުފާނަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދެވެ. މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވާފައެވެ. އިސްލާމިކް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.ސީގެ އެވޯރޑު ސޮނެވާ އަށް

ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.ސީގެ އެވޯރޑު ސޮނެވާ އަށް
ވަރލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް (ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.ސީ) އިން ދޭ “ޓޫރިޒަމް ފޮރ ޓުމޯރޯ” (“މާދަމާ އަށް ފަތުރުވެރިކަން”) އެވޯރޑުގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ސޮނެވާ ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސީސް އަށް އެވޯޑު ލިބިއްޖެއެވެ. މދިޔަ އޭޕްރީލު 15 ވަނަ ދުވަހު ސްޕޭންގެ ވެރިރަށް މެޑުރިޑުގައި ބޭއްވި ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.ސީގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ކަމަށްވާ ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޓީ.ސީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު116ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާ ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު116<span>ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާ ކުރުން<span/>
ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާ ނިމިގެން ސަލާމް ދިނުމާއި ދެމެދުގައި ދުޢާ ކުރުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުވެސް އެވަގުތުގައި ގިނަ އިން ދުޢާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޕަރ ސްޕެސަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުންގެ ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި

ސްޕަރ ސްޕެސަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުންގެ ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި
ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކާ ގުޅުން ހުރި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ކޭމްޕެއް ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާސަންދަ ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ. މި އޭޕްރީލު 9 ވަނަ ދުވަހާއި 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މި ކޭމްޕުގައި ހިތުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު ސްރީ ކާންތު އާއި ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި 15 ސްކޫލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި 15 ސްކޫލުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ވިހި ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި 15 ސްކޫލުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 8 ން 11 ށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލާއި ކުރިނބީ ސްކޫލާއި މަކުނުދޫ ސްކޫލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިތުރުން ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ  މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިކަމަށް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް މުއުތަބަރު ކޮށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. މިކަން ހިނގާފައި ވަނީ މިމަހު 3ވަނަ ދުވަހު އަދާލާތު ޕާރޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން އެމަނިކުފާނު ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް އެންގުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު115ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނަގަޅު ވަޤުތު

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު115<span>ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނަގަޅު ވަޤުތު<span/>
ސުވާލު: ހެނދުނުގެ ދުޢާތައް ކިޔުން އެންމެ ރަގަޅީ އިރު އެރުމުގެ ކުރިންތަ؟ ނުވަތަ އިރުއެރުމުގެ ފަހުންތަ؟ ހަވީރުގެ ދުޢާތައް ކިޔުން އެންމެ ރަގަޅީ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިންތަ؟ ނުވަތަ އިޝާނަމާދުގެ ފަހުންތަ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރު ކިޔުމުގެ ވަގުތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

7.4ބިންހެލުން އައުމާއި އެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި

7.4ބިންހެލުން އައުމާއި އެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި
ރާއްޖެ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7:15 ހާއިރު ޕަޕުއާ ނިއުގިނީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޔޫ އެސް ޖީ އެސް އިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި  ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.4ގެ މި ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ ރަބާއުލް ޓައުންއަށް ކަމަށާއި މިހާރު ވަނީ އެސަރަހައަދުން ފެށިގެން 300ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައަދަކަށް ސުނާމީ އަތުވެދާނެ ކަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 2

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) 2
20 އެޕްރިލް 2015 އާގިޅޭ   މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ފިރްޢައުނު އާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވި އެވެ. (رَ‌بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَ‌بُّكُمْ وَرَ‌بُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَ‌سُولَكُمُ الَّذِي أُرْ‌سِلَ إِلَيْكُمْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ސޮއި ކޮއްފި

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ސޮއި ކޮއްފި
ފުރާވަރުގެ ޢުމުރުގެ ކުދިންނަށް ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ސޮއި ކޮއްފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ  އަޙުމަދު ޒުހޫރު އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް
  ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންއާއި އަނބިކަނބަލުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް 6މެއި ވާ ބުދަދުވަހު ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްކުމްހޫރިއްޔާގެ ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީޙު އާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް މަމްނޫން ޙުސައިން އާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފއާއި ބައްދަލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒައިނަބު ބިންތި ޖަޙްޝް زَيْنَب بنت جَحش (رضي الله عنها)

ޒައިނަބު ބިންތި ޖަޙްޝް   زَيْنَب بنت جَحش (رضي الله عنها)
ޒައިނަބު ބިންތި ޖަޙްޝް ނަސަބުފުޅާއި އުފަންވުން: ޒައިނަބު ބިންތި ޖަޙްޝި ބިން ރިނާބް ބިން ޔަޢްމުރް ބިން ޞަބްރާ ބިން މުއްރާ ބިން ކަބީރު ބިން ދޫދާނު ބިން އަސަދު ބިން ޚުޒައިމް އަލްއަސަދިއްޔާ . މަންމާ ފުޅަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބައްޕާފުޅު ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތަ އެއް ކަމުގައިވާ އުމައިމާ ބިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 17 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 17 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
20 އެޕްރިލް 2015 އާ ގުޅޭ (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِ‌هَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرً‌ا ﴿١٤﴾ ) ) أَقْطَارِ‌) މިއީ “ގަޠަރު” ގެ ޖަމްޢު އެވެ. މުރާދަކީ މަދީނާ ނުވަތަ ގެތަކެވެ. (الْفِتْنَةَ) މިތަނުގައި “އަލްފިތްނާ” ގެ މުރާދަކީ ކޮބައި ކަމާއި މެދުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފީއަލީ އޮފީހާއި ކޯޓު ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮއްފި

ފީއަލީ އޮފީހާއި ކޯޓު ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮއްފި
ފ. ފީއަލި އޮފީހާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮއްފި އެވެ. ރޭ ދަންވަރު ގާތްގަޑަކަށް 12 ޖަހާ އެހާކަންހާ އިރު، ކޮއްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މި ވައްކަމުގައި ކައުންސިލު އިދާރާ (އޮފީސް) ތިޖޫރީގައި 2 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ގާތްކުރާ ޢަދަކަށް ރުފިޔާ ހުރިނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ތިޖޫރީަގއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ނުހުންނާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް އިސްކަންދަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް އިސްކަންދަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
އެފްއޭއެމް މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ބަލިކޮށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯދީ ފައިނަލު މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކޮއްގެން ނެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ފެނުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު114ވެޑިންގް އެނިވަރސަރީ ފާހަގަ ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު114<span>ވެޑިންގް އެނިވަރސަރީ ފާހަގަ ކުރުން<span/>
ސުވާލު: ވެޑިންގް އެނިވަރސަރީ ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  މުނާސަބަތްތައް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ އާދަކާދައާއި ދީނާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. ވީމައި އުފަލާއި ހިތާމައިގެ ވަގުތު ތަކުގައި ޝަރުޢީ ހައްދުތަކާއި މިންގަނޑުގައި ހުރުމަކީ މުސްލިމަކަށް ޓަކައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައި އެސް އިން ޔަޒީދީންގެ 300މީހުން ގަތުލްކޮށްލައިފި

އައި އެސް އިން ޔަޒީދީންގެ 300މީހުން ގަތުލްކޮށްލައިފި
ސިޓީ އާއި ކައިރި ހިސާބެއްގައި ވާ ތަލް އަފަރް ކިޔާ ހިސާބެއްގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ 300މީހުން ހުކުރުދުވަހު މަރާލާފައި ވާކަމަށް ޔަޒީދީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފިއެވެ. އިރާގުގެ ނައިބުރައިސް އޮސާމާ އައް ނުޖައިފީ ސިފަކޮށްދިން ގޮތުން މިއަމަލަކީ ވަރަށްވެސް ރަހުމްކުޑަ އަދި ބިރުވެރި ކަމެކެވެ. އެހެން ފިކުރުގެ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފި

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފި
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ފ. އަތޮޅު ބިލެއްދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ބިލެއްދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ކުދިންނާއި މުއާމަލާތް ކުރަންވީ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. އަދި ކުދިން ފުރާވަރަށް އަަރައިގެން އަންނަ އިރު ކުދިންނާއި އަޅާލައި ކުދިންނާ މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީވެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީވެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި
މި އޭޕްރީލު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8 ގެ ބާރުމިނުގައި ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމާއި އެއަށް ފަހު އަންނަމުންދާ އާފްޓަރ ޝޮކުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައި ގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ނޭޕާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާފަންނުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

މާފަންނުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި
މާފަންނުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. ކަރަންޓު ޝޯޓެއްވުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާން ރޯވީ މާފަންނުގައި ހުންނަ ” ހުދުތަރި ” ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގައެވެ. މި ޙާދިޘާ ހިނގީ އެ ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސްޓޭންޑު ފަންކާއެއްގައި ހިނގި ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގައި ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. މިހާދިސާ އާގުޅިގެން މާބޮޑު އެއްވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝައިޚު އިމްރާނަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ދީނި އަދި ސިޔާސީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެއް: ޝައިޚު އިލްޔާސް

ޝައިޚު އިމްރާނަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ދީނި އަދި ސިޔާސީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެއް: ޝައިޚު އިލްޔާސް
ޝައިޚު އިމްރާނަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ދީނި އަދި ސިޔާސީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަޚުސިއްޔަތެއް ކަމަށް ޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝެއިހް އިލްޔާސް އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެ ފެނިގެން މި ދިޔައީ ޕާޓީއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޣައްދާރުވެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސް ކުރުމުގެ ނަތިޖާ ކަމަށެވެ. މާތް ﷲ ޝައިޚު އިމްރާނަށް ޘާބިތުކަން ދެއްވައި އަނިޔާވެރިންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަނގަޔާއި ކުޅު

އަނގަޔާއި ކުޅު
އިންސާނުންގެ އަނގައިގެ ތެއްކަމަކީ އަނގައިން ނުބައިވަސް ދުވުމާއި އަދި ކަރުހިއްކުން ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަން ކުރަނީ ކުޅުގެ އެހީގައެވެ. ކުޅަކީ އަނގައިގެ ތެރޭ ހުންނަ ގްލޭންޑް ތަކެއްގެ އެހީގައި އުފެދޭ ސާފު ދިޔާއެއްޗެކެވެ. ކުޅަކީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހަށިގަނޑުބެހެއްޓުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ކުޅަކީ ފެނުގެ ބައި ބޮޑަށް އެކުލެވިފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުޅުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން އޭދަފުށި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮއްފި

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން އޭދަފުށި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮއްފި
ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން އޭދަފުށި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިއީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އިޖުތިމާޢީ ރޫހު އާލާކުރުވައި، ކަންކަމަށް ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަނުން މިއަހަރު ތަޢާރަފުކުރި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގުނު ހަރަކާތެކެވެ. އެ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑު ހަތަރަކުން މަތީގެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ޕްރޮގުރާމުގައި އޭދަފުށީ ގޮނޑުދޮށުން ގިނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ހިތާދޫގައި ހުވަނީގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ބ. ހިތާދޫގައި ހުވަނީގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި
ހުވަނީގެ ސަބަބުން ކިޔަވައި ދިނުމަށް ދަތިވެ، ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި ނޫން މާހައުލަކަށް ވެފައިވާތީ ބ. ހިތާދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކޮށްފި އެވެ. އެ ސްކޫލުން ބުނީ ސްކޫލުގެ ބޭރުގައި ހުރި ގަސްތަކުގައި ހުވަނީ އަޅާފައި ހުރި ކަމަށާއި ސްކޫލުގެ ގޯތި ތެރެއަށް ހުވަނި ފެތުރިފައިވާތީ ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި ނޫންތަނަކަށް މިވަގުތު ވެފައިވާތީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ އަޑު އިތުރު އަތޮޅުތަކަކަށް

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ އަޑު އިތުރު އަތޮޅުތަކަކަށް
ރޭޑިއޯ އެޓޯލުް 96 އެފްއެމްގެ އަޑު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފޯރުކޮއްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިތުރު އަތޮޅުތަކެއްގެ ރަށްރަށަށް އެ ރޭޑިއޯގެ އަޑު ލިބޭނެގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ އަޑު މިއަދުން ފެށިގެން ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިލި އެންމެބޮޑު ސޮކްލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވައިފި

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިލި އެންމެބޮޑު ސޮކްލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވައިފި
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިވީހާތަނަށް އެއްފަހަރާ ހުޅުވާލި އެންމެ ބޮޑު ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ސްކޮލަރޝިޕް ދީފައިވާ ސަޢޫދި ޢަރަބިއްޔާއަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފޮނުވާލައިފިއެވެ. ސަޢޫދީ ސަރުކާރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕުތަކެއް ރާއްޖެއަށްދީފައެވެ. ސައޫދީ ސަރުކާރުން ސްކޮލަރޝިޕުގެ ގޮތުގައި 100 ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.   އެ 3 ރަށަކީ ފ. ފީއަލި، އއ. މަތިވެރި އަދި ރ. ރަސްމާދޫ އެވެ. މިކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް ރިޔަން ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލު ކުރުންއޮތީ އެކަމަށްޓަކައި އެންވަޔަރްމެންޓު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުން ނަގޫރޯޅިއެއް ފެނީއްޖެ

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުން ނަގޫރޯޅިއެއް ފެނީއްޖެ
މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދާދިމާލުން މިއަދު ހެނދުނު 8:50 ހާއިރު ނަގޫރޯރިއެއް ފެނިއްޖެއެވެ. މިނަގޫރޯޅި ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އިރު ދެކުނުންނެވެ. އެއްގަމަށް އަރާފައެއްނުވެއެވެ. މީޓިއޮރިލޮގިކަލް ސެންޓަރ ގެ އިސްބޭފުޅަކު މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިނަގޫރޯޅި އެފަރާތުން ވަނީ މޮނިޓަރކޮށް ފޮޓޯވެސް ނަގާފައެވެ. އަދި މިނަގޫރޯޅީގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިފައި ވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އަދި ލިބިފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ހުޅުވައިފި
ހދ. ވައިކަރަދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ 108 ވަނަ ބޭސްފިހާރައަކީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވި ބޭސްފިހާރައެކެވެ. 29 އޭޕްރިލް 2015...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

ނޭޕާލު ރިލީފު ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި
މި އޭޕްރީލު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8 ގެ ބާރުމިނުގައި ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމާއި އެއަށް ފަހު އަންނަމުންދާ އާފްޓަރ ޝޮކުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައި ގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓާއި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ނޭޕާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް

ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 55 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިއަދު ފާސްކުރި ބިލްގައި އަލަށް އުފައްދާ އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ބިލްގައި ވާގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވެގެންދާނީ މިހާރުގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިގާލީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މެއި ޑޭ އޮޕްރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ކޮމާންޑަރަށް ދީފި

މެއި ޑޭ އޮޕްރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ކޮމާންޑަރަށް ދީފި
މެއި މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮޕްރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮޕްރޭޝަން ކޮމާންޑަރަށް ދީފި އެވެ. މިއީ މޭ 1، 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ފުލުހުން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ އޮޕަރޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާގޮތް ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް 2015 މޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު113އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިމާމުން ގެނައުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު113<span>އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިމާމުން ގެނައުން<span/>
އިންތިޚާބުތަކާ ދިމައިކޮށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން މިސާލަކަށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެންނަ އިމާމު ގެނައުމަށްޓަކައި ދެއްވާ ފައިސާއިން އެ އިމާމަކު ގެނައުމަށް ޚަރަދު ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި އެ އިމާމުކީ އެފައިސާއިން ގެނަ އިމާމެއްކަން އެގިހުރެ އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ތަރާވީސް ނަމާުދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް އަޙުމަދު ސަލީމު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް އަޙުމަދު ސަލީމު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް މާފަންނު މާހުރާ އަޙުމަދު ސަލީމް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަޙުމަދު ސަލީމަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްނިއްޔާތެއްގައެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ކަމަށް ސަލީމު ޢައްޔަން ކުރެއްވީ އެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މޭޖަރ ޖެނެރަލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 30 ރަބަރު ޕެކެޓާއި އެކު 2ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ 30 ރަބަރު ޕެކެޓާއި އެކު 2ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން  ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިންން ރޭ 20:00 ހާއިރު އެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25އަހަރާއި 48 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. މިދެމީހުން ތިބި ކޮޓަރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާރމަސީއެއް މ.މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ ފާރމަސީއެއް މ.މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ ފާރމަސީއެއް މުލަކައަތޮޅު މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާރމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅޫވުނު ފާރމަސީއެކެވެ. މ. އަތޮޅު މުލަކުގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނުނު އިރު ވަނީ މަރުވެފައި…

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނުނު އިރު ވަނީ މަރުވެފައި…
ށއަތޮޅު މިލަންދޫއިން ރޭ 11:20ހާއިރު ފުލުހުންނަށް މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯރޓްކުރުމާގުޅިގެން އެމީހާހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ އާއްމުން ގުޅިގެން ފަށާފައެވެ. މާލަސްތަކެއްނުވެ ގަޑިއެއްހާއިރުފަހުން އެރަށު ކުރީގެ ބޮޑުކަތީބު އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ހަސަން ، ސީސަންގެ މޫދުގައި އޮއްވާ ވަނީ ފެނިފައެވެ. މުހައްމަދު ހަސަން އެއްމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު އިރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޙަފްޞާ ބިންތި ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ޙަފްޞާ ބިންތި ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ
ނަންފުޅު: ޙަފްޞާ ބިންތި ޢުމަރު ބިން އަލްޚައްޠާބު އެވެ. މަންމާފުޅަކީ ޒައިނަބު ބިންތި މަޡްޢޫނު ބިން ޙަބީބް ބިން ވަހްބި އެވެ. އެކަމަނާ އުފަންވެވަޑައިގަތީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނަބީ ކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ފަސް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެކަމަނާ އަކީ ޢުމަރު ބިން އަލްޚައްޠާބުގެ އެންމެ ދޮރީ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު112ހިނައިގަންނެގޮތް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު112<span>ހިނައިގަންނެގޮތް<span/>
ސުވާލު: ހިނައިގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ވުޟޫ ކުރާނީ ފަހުންތޯ ނުވަތަ ކުރިންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  ހިނައިގަތުމުގައި ދެގޮތެއްވެއެވެ. އެއީ: ފުދޭ މިންވަރާއި، ފުރިހަމަ މިވަރެވެ. ފުދޭމިންވަރަކީ ހިނައިގަތުމުގެ ސުންނަތްތައް ފިޔަވައި، ވާޖިބު ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. އެގޮތުން މުޅި ހަށިގަނޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު111އަލަށް ޚަތިމްކޮށް ނިންމާ ދުވަހު ރަނގަޅަށް ކެއްކުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު111<span>އަލަށް ޚަތިމްކޮށް ނިންމާ ދުވަހު ރަނގަޅަށް ކެއްކުން<span/>
ސުވާލު: ދަރިފުޅު އަލަށް ޚަތިމްކޮށް ނިންމާ ދުވަހު ރަނގަޅަށް ކައްކާ ގިނަ މީހުނަށް ކާންދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  އުފާވެރިކަމެއް ލިބުމުން ޞަދަގާތް ކުރުން، ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންނާއި ރަޙްމަތްތެރިންނަށް ކާންދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ދަރިފުޅު ޚަތިމް ކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޯދައިގެ ސަބަބުން މުޅި ދިފާޢީ ނިޒާމު އަލުން އާކޮށްދޭ

ރޯދައިގެ ސަބަބުން މުޅި ދިފާޢީ ނިޒާމު އަލުން އާކޮށްދޭ
  އިހުޒަމާނުގައި ރޯދަ ހިފަމުން އައީ ރޫހާނީ ބަލިމަޑުކަމުން ފަސޭހަވުމަށާއި މެޑިޓޭޓް ކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ސައިންސް ގެ އަލީގައި އެނގެންފެށީ ރޯދައިގާ ސިއްޙީ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްވެސް ވާކަމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަން ކެލިފޯނިއާ ގައި އަލަށް ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާ އެއްގައި ބުނާގޮތުން ދިގު ވަގުތަކަށް ނުކައި ހުރުމުން ހަމައެކަނި ދިފާއީ  ނިޒާމަށް ލިބޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީ ކޯއްޓޭ ފަރަށް ކުނިއެޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ކޯއްޓޭ ފަރަށް ކުނިއެޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ
އައްޑޫ ސިޓީ ކޯއްޓޭގެ ފަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކުނި އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ދެކުނު ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ ހުސެއިން ސަމީރު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރްމެންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިން ހަދާފައިވާ ހިރިގަލުގެ 6 މިސްކިތެއް ހިމެނޭ: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިން ހަދާފައިވާ  ހިރިގަލުގެ 6 މިސްކިތެއް ހިމެނޭ: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު
ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިން ހަދާފައިވާ ހިރިގަލުގެ 6 މިސްކިތެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން “ތަރިކައަށް ހޭލާ”ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތް ބައްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮއްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. އެތަންތަނަކީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭއެފްސީ ކަޕުން މާޒިއާ ކަޓައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕުން މާޒިއާ ކަޓައިފި
އޭއެފްސީ ކަޕުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒިއާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑު ރެކްރިއޭޝަން ކަޓައިފި އެވެ. އެ ޓީމު މުބާރާތުން ކެޓީ ގްރޫޕު އީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ބަލިވުމުން ނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުން ބެންގަލޫރު އެފްސީ މޮޅުވުމުން އެޓީމު ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރު ކޮއްފައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓު ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. ލަންކާގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކޮލަމްބޯ އަށް ކެރީ ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މެއި 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ލަންކާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސް ޔާމީނު ނޭޕާލަށް ބައިލައްކަ ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ

ރައީސް ޔާމީނު ނޭޕާލަށް ބައިލައްކަ ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޭޕާލަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އެ ޤައުމަށް ދިމާވި ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ޤައުމަށް 50،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރަައްވަން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުޢާޒު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ އެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެ ފައިސާ ނޭޕާލަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން މިރޭ މާލެ ގެންނަނީ

ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން މިރޭ މާލެ ގެންނަނީ
ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން މިރޭ ދަންވަރުގެ ވަޤުތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ކަމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ބުނެފިއެވެ. މިކުދިން ގެންނަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓު ނޭޕާލަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާތީ ބަނގުލަދޭޝް އެއަރލައިނެއް މެދުވެރިކޮށް، އެ ޤައުމަށް ގެންގޮސް ބަނގުލަދޭޝްގެ މަގުން ނެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ މިހާރު ޕްލޭން އޮތްގޮތުން މިރޭ ދަންވަރު 3:30 ކަންހާއިރު ނޭޕާލުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަތިމްތައް މިއަދު ލޯފަންކުދިންގެ ޖަމްއިއްޔާއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަތިމްތައް މިއަދު ލޯފަންކުދިންގެ ޖަމްއިއްޔާއާއި ހަވާލުކޮށްފި
ބްރައިލް ނުވަތަ ލޯފަންކުދިންނަށް ހާއްސަ މުއްސަފް ތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ލޯފަންކުދިންގެ ޖަމްއިއްޔާއާއި މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިކަމާގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މުއްސަފްތަކާ ހަވާލުވީ ލޯފަންކުދިންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް މާޒިންއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައަކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބީ މިއިލްމު ލިބި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
ޕެރަމެޑިކް ނުވަތަ އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ބަލި މީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް އުފުލަން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ސީއެންބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ބ. އަތޮޅަށް ތަޢާރަފުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މި އަތޮޅަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު ސީ އެންބިއުލާންސް އޭދަފުށީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޅ. އަތޮޅުގައިވެސް ބޭނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑުކޮށް ޑިއުޓީ ނެގި ސައިކަލުތަކަށް ރިފަންޑު ދޫކުރަން ފަށައިފި

ބޮޑުކޮށް ޑިއުޓީ ނެގި ސައިކަލުތަކަށް ރިފަންޑު ދޫކުރަން ފަށައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓު އިމްޕޯރޓު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 01 އޭޕްރީލް 2015 އިން 27 އެޕްރީލް 2015 އާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ސައިކަލުން އިތުރަށް ނެގިފައިވާ ޑިއުޓީގެ މިންވަރު އެތަކެތި އެތެރެކުރި ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ފަށައިފި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތާރޑު ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސު އިޚުތިޔާރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ތާރޑު ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސު އިޚުތިޔާރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ތާރޑު ޕާޓީ އިންޝްއަރެންސް ކުރުމަކީ އިޚުތިޔާރީ ކަމަކަށް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ. އެ އިސްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ އެކަން މަޖުބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ އިންޝްއަރެންސްގެ ފައިސާ ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތަށް އިންޝްއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ދެމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
އައްޑު އަތޮޅު ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު 6:30ހާއިރު ކާރެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާގޮތުން މިކާރުގައި ރޯވެފައިވަނީ ގަސްތުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލުމުން ކަމަށާއި މި ކާރާކީ އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްގެ ކާރެވެ. މި ކާރުގައި ރޯކޮށްލީ ބޮޑު ދެވަޅިހިފައިން މޫނުނިވާކޮށްގެން އައި ދެމީހުން ކަމަށްވެސް މަންޒްރު ދުއްމީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ރޯކޮށްލުމަށްޓަކައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހިންގަމުންގެންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ހިންގަމުންގެންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި
  ” ވަރަށްސާފުކޮށް އިނގޭ އިންސާފު ހޯދުމަށް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ގޭންގުތަކުން ގުންޑާއިން ކުރާމުޒާހަރާ ” މިހެންވެ އަންގާރަދުވަހުގެ ރެއިންފެށިގެން ކޮންމެ ރެއަކު  10:00ން ފަތިހު 5:00 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމީ ، ބަލްޓިމޮރ ގެ މޭޔަރ ސްޓެފަން ރޯލިންގ ބުންޏެވެ. މިމަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު މަރުވެފައިވާ 25އަހަރުގެ އެފްރިކަން އެމެރިކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކ. އަތޮޅު މެމްބަރ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮއްފި

ކ. އަތޮޅު މެމްބަރ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮއްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމުގެ “ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަން” އިން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ސިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ އެވޯރޑު އެ ހޮސްޕިޓަލު ހާސިލު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވެދިން އެހީއެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އަލުން ތަރައްޤީކޮށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެ އެއަރޕޯޓަށް މިވަގުތު ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއް ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޙަވާލު ކޮއްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ އެވެ. މިމަސްއަކަތް އިފުތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހުޅުލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢާދިލް މޫސާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލުގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރުވަރުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ނޭޕާލުގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރުވަރުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި
ނޭޕާލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ބައެއް ދަރިވަރުން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 14 ދަރިވަރެއް ކަމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން ކޮއްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ 14 ކުދިން މިހާރު ތިބީ އިންޑިއާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުން ހިންމަފުއްޓަށް

ފުލުހުން ހިންމަފުއްޓަށް
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މެންބަރު ނާޒިމް އަދި ތޮލްހަތު ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ އައްސޭރިޖަލު ހުންނަ ކ.ހިންމަފުއްޓަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް މިއަދު ފުލުހުން ފުރާފައިވާއިރު ކ.ހިންމަފުށީގައި މިރޭ އިދިކޮޅު ސިޔާސީފަރާތްތަކުން ވަނީ މުޒާހަރާކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒާހަރާއާއިގުޅުގެން ހިންގާއޮޕަރޭޝަނެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއަނުވެއެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އޭދަފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް ސާރވޭ ކޮއްފި

ބ. އޭދަފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް ސާރވޭ ކޮއްފި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު) އޭދަފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް ސާރވޭ ކޮއްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކޮށް ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ކުވައިތުގެ އަލް-ހަބްޝީ ކޮންސަލްޓެންޓްސް އިން މި ސާރވޭ ނިންމާލާފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އެކެއް ޕޮއިންޓު ދޭއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭދަފުށީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު110އަންހެނުން ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު110<span>އަންހެނުން ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުން<span/>
ސުވާލު: އަންހެނުން ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  އަންހެނަކު އެކަނި ނަމާދު ކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފިރިމީހާ ހުރި ތަނެއްގައި ނުވަތަ ކައިވެނި ޙަރާމް މަޙްރަމުންތަކެއް ތިބިތަނެއްގައި ނަމާދު ކުރާނަމަ، ނަމާދުގައި ކިޔަވާ ތަކެތި އަޑުހަރުކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު109އަންހެނުން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅައިން މަގުމައްޗައް ނުކުތުމުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު109<span>އަންހެނުން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅައިން މަގުމައްޗައް ނުކުތުމުން <span/>
ސުވާލު: އަންހެނުން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅައިން މަގުމައްޗައް ނުކުތުމުން ފިރިހެނުންގެ ހިތް ތައް ލެނބި ޝަހްވަތް ތެރިކަމުގެ ވަސްވާސް ވަނުމުން އެކަމުގެ ފާފަ ލިބޭނީ އެގޮތައް ނިކުމެ އުޅޭ އަންހެނުން ނަށްތޯ ނުވަތަ އެމަންޒަރު ފެންނަ ފިރިހެނުން ނަށް ތޯ ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު108އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ގައި ކިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް އިނދޭތޯ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު108<span>އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ގައި ކިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް އިނދޭތޯ؟<span/>
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ގައި ކިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް އިނދޭތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު އިބްނު ޢަބްދުﷲގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ތިމަންމެނަށް ކުރަންޤަޞްދުކުރާ ކޮންމެ ހެއުކަމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރު ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްފި
ހަތަރު ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އާއި ހުޅުދޫމީދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫ އަދި މަރަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޙަވާލު ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އެންޑު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު107ޝިރްކުން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ދުޢާ އެއް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު107<span>ޝިރްކުން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ދުޢާ އެއް<span/>
ސުވާލު: ޝިރްކުން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ދުޢާ އެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވޭތޯ؟ ވާނަމަ އެދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. ދެއްކުންތެރި ކަން ތިމާގެ ހިތަށް ވަދެދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލަށް އަނެއްކާވެސް ބިން ހެލުމެެއް އަތުވެއްޖެ

ނޭޕާލަށް އަނެއްކާވެސް ބިން ހެލުމެެއް އަތުވެއްޖެ
ނޭޕާލަށް އަނެއްކާވެސް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އެންޑީ ޓީވީން ބުނީ ނޭޕާލު ގަޑިން މިރޭ 10 ޖަހާ އެހާކަންހާ އިރު އައި ލޮޅުމުގެ ބާރުމިން ހުރީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 5.4 ގައި ކަމަށެވެ. ނޭޕާލަށް އިއްޔެ އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ވަރުގަދަ 35 ގުޑުން އަރާފައިވާކަމަށް ނޭޕާލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ އިރު،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަރިކަ ހޭލާގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި

ތަރިކަ ހޭލާގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި
ތަރިކަ ހޭލާގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ޑިޕާރޓުމެންޓު އޮފް ހެރިޓޭޖުން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފެށި ބައްދަލުވުން ތަކެކެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހެރިޓޭޖު ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް ތަރިކައަށް ހޭލުންތެރި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދާރުލް އާޘާރެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ހަމައެކަނި ރިސޯޓާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދާރުލް އާޘާރެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ހަމައެކަނި ރިސޯޓާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ދާރުލް އާޘާރެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ދީފައިވާ ރިސޯޓުކަމުގައިވާ ލޯމާ މާމިގިލީ ރިސޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމަށް ހެރިޓޭޖު ޑިޕާޓްމަންޓުން އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ހެރިޓޭޖުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ހެރިޓޭޖު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒުވާނުންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޒުވާނުންނަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ފާދިއްޕޮޅު (ޅ. އަތޮޅު) ކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިވާ ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮގްރާމު އެ ރަށުގައި ފެއްޓީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ގޯތި ތެރޭގައި ގަސް އިންދައިގެން އޭގެން ނަފާ ހޯދޭނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރަނީ

ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރަނީ
ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާޢަތުގެ އައު ރައީސް ޢަލީ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރެޑު ކްރެސެންޓް ބަރޯސާ ވެފައި އޮންނަނީ ބޭރުން ލިބޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޭޕާލަށް އަނެއްކާވެސް ބިންހެލުމެއް

ނޭޕާލަށް އަނެއްކާވެސް ބިންހެލުމެއް
  16:30   އަނިޔާވިމީހުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން 4647 އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2263 އަށް އަރާނެ –  ނޭޕާލްގެ ހޯމްއެފެއާރޒް ގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން   6.7  މެގްނެޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް 12:40ހާއިރު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ނޭޕާލަށް އައިސްފައެވެ. މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ކުރިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަނހުންނަ ދިވެހި ދަރިވަރަކު ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕޮލިސް ކުލަބު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޑައިރެކްޓްރޭޓު ކޮމްބައިން ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮއްފި

ޕޮލިސް ކުލަބު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޑައިރެކްޓްރޭޓު ކޮމްބައިން ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮއްފި
ޕޮލިސް ކުލަބު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޑައިރެކްޓްރޭޓު ކޮމްބައިން ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮއްފި އެވެ. އެ ޓީމު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ފޮރެންސިކް ސަރވިސް ޑައިރެކްޓްރޭޓުގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 20 ލަނޑު 18 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެން ނެވެ. ބަށި ބޯލް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު106ދުރު މިސްކިތަކަށް ދާންޖެހުމުން…………..

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު106<span>ދުރު މިސްކިތަކަށް ދާންޖެހުމުން…………..<span/>
ސުވާލު: އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ ބޭރުގައުމެއްގައި ކިޔަވަން، ދިރިއުޅޭތަނާއި މިސްކިތާ ދެމެދު 7 ކިލޯމީޓަރ ހުރޭ، ނަމާދަށް ގޮސް އަނބުރާ ގެއަށް އަންނަންމަދުވެގެން ގަނޑިއިރެއް ނަގާ، އަދި ގިނަ ބުރުބުރު ދޮޅުގަނޑިއިރު ޓުރެފިކްގެ ސަބަބުންވޭ، 5 ނަމާދަށް ދެކޮޅަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، 7 ގަޑިއިރުހާއިރު ނަގާނެ، އަދި އެހާވަރަށް ދަތުރު ކުރުމަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއްވެސްނޫން. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު105ސިނގިރޭޓު ބުއިން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު105<span>ސިނގިރޭޓު ބުއިން<span/>
ސުވާލު: އިސްލާމްދީނުގައި ސިގިރޭޓް ބުއިމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد  ސިގިރޭޓް ބުއިމަކީ އޭގެ ސަބުން ޞިއްޙަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެކެވެ. ގަޞްދުގައި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ސޫރަތުލް ބަގަރާގެ 195 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު104ބޭންކް އެކައުންޓުން ޒަކާތް ދެއްކުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު104<span>ބޭންކް އެކައުންޓުން ޒަކާތް ދެއްކުން<span/>
ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ 65 އަހަރު ވުމުން ލިބޭ އިނާޔަތް ލިބޭތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވަނީ. 1 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ވީ އިރު 65000 ރުފިޔާ ހުރި. މި 1 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭ 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ލާރި އެކައުންޓުން ނެގި. މަންމަގެ އެކައުންޓުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟ ކިހާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު103ޓެސްޓް ޓިޔުބް ބޭބީ ހެދުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު103<span>ޓެސްޓް ޓިޔުބް ބޭބީ ހެދުން<span/>
ސުވާލު: 5 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ދަރިން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޓެސްޓް ޓިޔުބް ބޭބީ ހެދިދާނެތަ؟ ޓެސްޓް ޓިޔުބް ބޭބީ ހެދުމުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އުމުރުން ވަކި ވަރެއް ވަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހޭނެތަ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު102ވައިގެ އުންދަގޫ ގެ ސަބަބުން ނާމާދު……

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު102<span>ވައިގެ އުންދަގޫ ގެ ސަބަބުން ނާމާދު……<span/>
ވައިގެ އުދަގުލުގެ ސަބަބުން އަބަދު އަބަދު (ނަމާދަށް ހުންނަ އިރުގަވެސް) ފޮޑިޖެހޭ ހެން ހީވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ އަދި ވުޟޫ ކުރާ އިރުވެސް ޝައްކު ވާނަމަ ސައްހަ ވާނެތަ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވުޟޫ ނުހިފެހެއްޓޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ، ނަމާދާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުންގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުންގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި
ސްޕެޝަލިސްޓު އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ހިންގާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިތަމްރީނުތަކަކީ ފުލުހުން ހިންގާ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ސްޕެޝަލިސްޓު އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތްތައް އިތުރަށް ފަރިތަކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތްތަކުގައި ސްޕަޝަލިސްޓު އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ހުނަރުތަކާ އުކުޅުތައް އިތުރަށް ފަރިތަކުރުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ތަކެކެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު101ހަތަރު އަނބިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު101<span>ހަތަރު އަނބިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުން<span/>
ސުވާލު: ދެ އަތްބަށް މީހަކާ އިންނަން ބޭނުންނަމަ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާގެ ރުހުމާ އެކު އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ފިރިހެނަކަށް ހަތަރު އަނބިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އިންކާރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު100މާނަ އޮޅުން ފިލުވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު100<span>މާނަ އޮޅުން ފިލުވުން <span/>
ސުވާލު: ياقَوِيّ القَادِرُالمُقْتَدِرُ  قَوِِّنِى قَلْبِى މާނަ ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މި ދުޢާގެ ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ރަގަޅު ގޮތަކީ: (ياقَوِيّ القَادِرُالمُقْتَدِرُ  قَوِّيى قَلْبِى) މިއެވެ. މި ދުޢާގެ މާނައަކީ: “ބާރުވެރި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު99އަންހެނުންނާ ދިމާލަށް ބަލާ އެކޭ ބުނުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު99<span>އަންހެނުންނާ ދިމާލަށް ބަލާ އެކޭ ބުނުން<span/>
ސުވާލު: އަނބިމީހާ އާ ދިމާލަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތު ތަކުގައި ބަލާއެކޭ ކިޔުން މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދިރިއުޅުމުގައި ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަގުތާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތު އަންނާނެއެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި
ސިފައިންގެ 123 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ފައްޓާފައިވަނީ  ބަންޑާރަކޮށިން ނެވެ. އަދި މި ިމހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެނގޮސްފައިވަނީ އަމީރު އަޙުމަދު މަގުން އިރަށް ގޮސް ސޯސަން މަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ކޮޅުމަޑުލުގެ 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ކޮޅުމަޑުލުގެ 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ޝިހާމު ކޮޅުމަޑުލު (ތ. އަތޮޅު) ގެ ސުކޫލުތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ 4 ސުކޫލަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެކަމަނާ މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ތ. ބުރުނީ އާއި ކަނޑޫދޫ އާއި ވަންދޫ ސުކޫލާއި ގުރައިދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާވަނީ ސުކޫލުތަކުގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ސުކޫލުގެ ސީނިއަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އައުފާ އާއި އީނާލު ހޯދައިފި

ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އައުފާ އާއި އީނާލު ހޯދައިފި
ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮތުން މުޅި މުބާރާތުން 1ވަނަ އައުފާ ރަޝީދު އަދި ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބައިން 1ވަނަ އައިޝަތު އީނާލު ހޯދައިފި އެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުުގެ ގޮފިން މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ އައުފާ ރަޝީދު ހޯދީ އެ ގޮފިން 46 ދަރިވަރުނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އަދި ހިތު ދަސްކުރުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހޮކޭ ސަސްޕެންޑުކޮށް ޖޫރިމަނާ ކޮއްފި

ހޮކޭ ސަސްޕެންޑުކޮށް ޖޫރިމަނާ ކޮއްފި
މިއަހަރު ބޭއްވި ޕީޕަލްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓާއިން ސިގަޕޫރުގެ ލަޔަންސް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ލަޔަންސްގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކަރަށް ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ މިޑްފީލްޑަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) ފައިން އެރި މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކޮއްފި އެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކޮއްފައިވަނީ ހަ މެޗަށެވެ. އަދި އެފްއޭއެމް އިންވަނީ އޭނާ 15،000...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންގްސާނާ އިހުރު ރިސޯޓުން ޓެން ޓު ޓެން ނަމުގައި ޑައިވިންގ ފަށައިފި

އަންގްސާނާ އިހުރު ރިސޯޓުން ޓެން ޓު ޓެން ނަމުގައި ޑައިވިންގ ފަށައިފި
އަންގްސާނާ އިހުރު ރިސޯޓުން ޓެން ޓު ޓެން ގެ ނަމުގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ޑައިވް އެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ދިހައަކުން ރޭނގަނޑު ދިހައެއް ޖަހަންދެން ކުރިޔަށްދާ މި ޑައިވްގައި 150 ޑައިވަރުން ބައިވެރިވާ އިރު، މި ޑައިވް 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފޭސްބުުކު މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ދައްކަމުންދާނެ އެވެ. މިއިީ މި ޑައިވް ބާއްވާތާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ލ.ކުނަހަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ލ.ކުނަހަންދޫގައި ހުޅުވައިފި
ހައްދުންމަތި (ލ. އަތޮޅު) ކުނަހަންދޫގައި ސްޓޭޓު ޓުރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ފާރމަސީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާރމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅޫވުނު ފާރމަސީއެކެވެ. ލ. ކުނަހަންދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިނބިހި އެޅުން – އަޖައިބުކުރަނެވި ކަންކަންތަކެއް..

ކިނބިހި އެޅުން – އަޖައިބުކުރަނެވި ކަންކަންތަކެއް..
ކިނބިހި އެޅެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ބުނާނީ ކީކޭތޯ؟ ރަނގަޅު ،ގުދުރަތުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާކަމެއް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މިހެން މިކަން ހިނގަނީ ކީއްވެގެން ކަމާމެދު ވިސްނާ ލެއްވިންތޯ ؟ މިއީ އަނެއްކާވެސް ސުވާލު އުފެދޭނެކަމެކެވެ. މިހިސާބުން ކިނބިހީގެ ކަންކަން ބަލާލަމާ ހިގާށެވެ. “ކިނބިހި އެޅުން ފެށެނީ ނާރުތަކުން” ކަމުގައި ގްރީން ވިލްގެ އެލާޖިކާއި ނޭވާހިއްލުމުގެ ކަންތަކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އަނެއްކާވެސް 3 ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަން ކޮއްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އަނެއްކާވެސް 3 ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަން ކޮއްފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އަނެއްކާވެސް 3 ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަން ކޮއްފި އެވެ. މިފަހަރު ޢައްޔަން ކޮއްފައިވަނީ 2 އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުންނާްއި ކޯޑިނޭޓަރެކެވެ. އެގްޒެކްޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި ނަހުލާ އަލީ އާއި އދ. ދަނގެތި ސާތީ އަޙުމަދު ޝާފިއު އެވެ. ނަހުލާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް މިމަހުގެ ފަސްވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސީއޯސީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ސީއޯސީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި
ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުގެ އިސްވެރިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މާލޭގައި މިހާރު ބާއްވާ އެއްވުންތަކާއި މުޒާހިރާތަކަކީ ކޮން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާކަން ސާފުނުވާކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލް ހިޖަރަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް

އަލް ހިޖަރަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް
އަލް ހިޖްރާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހުޅުމާލެ ގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ދެއްވާ މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު (24 އެޕްރިލް 2015)ގެރޭ 20:45 ގައެވެ. އަލް ހިޖްރާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޒިރާރު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ” ތަރުބިއްޔަތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު98އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަޖިދައިގައި ތަފާތުވޭތޯ

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު98<span>އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަޖިދައިގައި ތަފާތުވޭތޯ<span/>
ސުވާލު: މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ތިމާ އަމިއްލަ ފިހާރައިގައި ދަރިނިއޮތް މީހެއްގެ ދަރަނިން މުދަލު ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ ފައިސާއިން ކެޑިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މުދަލު ޒަކާތުން ދަރަނިވެރިންނަށް ޙައްގުވާ ބަޔެއް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް، ތިޔަ ބުނާމީހާ އަކީ ދަރަނި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނައިޓު މާރކެޓު އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ނައިޓު މާރކެޓު އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ނައިޓު މާރކެޓު އަންނަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އެޖަމިއްޔާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް ވިދާޅުވީ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަމަށް ވުމުން ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަކާއެކު ނައިޓު މާރކެޓު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިފަހަރުވެސް ނައިޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު97 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަޖިދައިގައި ތަފާތުވޭތޯ

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު97 <span>އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަޖިދައިގައި ތަފާތުވޭތޯ <span/>
ސުވާލު: އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރާ އިރު ސަޖިދާގައި އޮންނަޖެހޭނީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވަކި ތަފާތު ގޮތަކަށްތޯ؟ އެގޮތެއްވާނަމަ އެތަފާތެއް ބުނެދީބަލަ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ނަމާދުގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމައެވެ. އެއްވެސް ރުކުނެއް ވާޖިބެއް އަދި ސުންނަތެއްގައި ނުވަތަ ހަރަކާތެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ދަރުހެއް
“ކައިރިވެއްޖެ” ނަމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަލިމަސްކާނިވަލުގައި އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން “ކައިރިވެއްޖެ” ނަމުގައި އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުހެއް 23 އޭޕްރީލް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މިދަރުސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30ން ފެށިގެން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ކަމަށާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ދަރުސް ލައިވް ކުރާނެކަމަށް އެޕާޓީން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝައިޚު އިލްޔާސްގެ ދަރުޘް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: ފުލުހުން

ޝައިޚު އިލްޔާސްގެ ދަރުޘް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: ފުލުހުން
ދިނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚު އިލްޔާސް ޙުސައިން ދެއްވާ ދަރުޘް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޝައިޚު އިލްޔާސް ދެއްވާ ތަޤުރީރު ހުއްޓުވާނެ ވާހަކަ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ އެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަޢޫދީ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 100 ދަރިވަރަކަށް ސައުދީގައި މަތީތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މައްކާގައި ހުންނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު96 އަންހެނުން ލާ ހެދުމުގެ ކުލަ

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު96 <span>އަންހެނުން ލާ ހެދުމުގެ ކުލަ <span/>
ސުވާލު: އަންހެނުން ލާ ހެދުން ވަކި ކުލައެއްގައި ހުރުން ލާޒިމްތޯ ދީނީ ގޮތުން؟ ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އަންހެނުންގެ ހެދުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރްޠުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އެޝަރުޠު ހަމަވާ ކޮންމެ ހެދުމެއްވެސް އެކަނބަލުންނަށް ލެވިދާނެއެވެ. މޫނާއި ދެއަތްތިލާ ފިޔަވައި އަންހެނާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހޭންޑު ފުޓު އެންޑު މައުތު ޑިޒީސް ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮއްފި

ހޭންޑު ފުޓު އެންޑު މައުތު ޑިޒީސް ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮއްފި
މިދުވަސްވަރު މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރެއިން އަނގައަތާފައި ބަލި (ހޭންޑު ފުޓް އެންޑު މައުތް ޑިޒީސް) ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެ އެޖެންސީން ބުނީ މިބަލި ޢާންމުކޮށް ޖެހެނީ ޢުމުރުން 1 އަހަރާއި 4 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކަމަށް ވުމާއިއެކު ޕްރީސްކޫލު ތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު95 ބޭންކްގަ ހުރި ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭ ފައިސާ އިން ދަރަނިވެރި ވެފައިވާ ޢާއިލާގެ ކުއްޖަކަށް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު95 <span>ބޭންކްގަ ހުރި ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭ ފައިސާ އިން ދަރަނިވެރި ވެފައިވާ ޢާއިލާގެ ކުއްޖަކަށް <span/>
ސުވާލު: ބޭންކްގަ ހުރި ފައިސާ އިން ޒަކާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ވަރަށްބޮޑު ދަރަންޏެއް އޮތް ޢާއިލާގެ ކުއްޖަކަށް ދެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ސޫރަތުއް ތައުބާގެ 60 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހައްޔަރު ކޮއްފި

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހައްޔަރު ކޮއްފި
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޙުސައިން ޖަބީން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮއްފި އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީތީ ވިލިފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަޔަކަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ވިލުފުށިން ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ މީހަކު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕޮލިސް ކެޑޭޓުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮއްފި

ޕޮލިސް ކެޑޭޓުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮއްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓު ކޯރގެ ޕޮލިސް ކެޑޭޓު ވިންގގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންނާއި ކެޑޭޓު ކޯރގެ އިސްވެރިން މަޝްވާކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓު ކޯރގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލެއްވީ ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު94 އަބަޔާ އަކީ ކޮންމެހެން ލާން ޖެހޭ ތަ؟

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު94 <span>އަބަޔާ އަކީ ކޮންމެހެން ލާން ޖެހޭ ތަ؟<span/>
ސުވާލު: އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ބުނެދީފާނަންތޯ؟ އަބަޔާ އަކީ ކޮންމެހެން ލާން ޖެހޭ ހެދުންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމް އަންހެނާ ހިލޭފިރިހެނުން ކުރިމަތީގައި ހެދުން އެޅުމުގައި ވަކި ޝަރުޠުކެއްވެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރުޢުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ދިވެހި އުޚްތަކަށް ޝިފާލިބި ހިދާޔަތް ލިބުނު ޙަޤީޤީ ވާހަކަ

ކެންސަރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ  ދިވެހި އުޚްތަކަށް ޝިފާލިބި ހިދާޔަތް ލިބުނު ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތެވެ. އަދި މި ހިދާޔަތް ލިބުމަށް ފަހުގައިވެސް ދުނިޔަވީ އެދުންތަކައިގެން ހަޔާތް ވޭތުކޮށްލުން އެއީ އިންސާންކު ކުރާނެ އެންމެ މޮޔަ ކަންތަކެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ. މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ގުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމުންވެސް، ދުނިޔަވީ ވަގުތީ އުފާތަކުގައި ޖެހި، ޣާފިލު ކަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ފޯރަމެއް ލ. ފޮނަދޫގައި ބާއްވައިފި

ކުލައިމެޓް ޗޭންޖު ފޯރަމެއް ލ. ފޮނަދޫގައި  ބާއްވައިފި
ލޯ އެމިޝަން ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ލެކްރެޑް) ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން “ލާމު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯރަމް” ގެ ނަމުގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ފޯރަމެއް ލ. ފޮނަދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މި ފޯރަމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤު އިބްރާހީމެވެ. ފޯރަމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ލެކްރެޑް ޕްރޮގްރާމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕޮލެންޑުގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ޕޮލެންޑުގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
ޕޮލެންޑު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު ތޯމަސް ލޫކާޝުޒް އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިއަދު އަރުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަތްކޮޅު އެރުއްވުމަށްފަހު ޕޮލެންޑުގެ އާ ސަފީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި ސަފީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕޮލެންޑުގެ އާ ސަފީރުގެ ދައުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޕޮލެންޑާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި އެކު ސޮއިކޮށްފި

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި އެކު ސޮއިކޮށްފި
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްކުންފުނި ކަމަށްވާ އެމްޓީސީއާއެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އަލީ އެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގަން އެއަރޕޯރޓުގެ ރަންވޭ ދިގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގަން އެއަރޕޯރޓުގެ ރަންވޭ ދިގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަން އެއަރޕޯރޓުގެ ރަންވޭ ދިގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ގަން އެއަރޕޯރޓު ހިންގާ އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓު ކޮމްޕެނީ (އޭއައިއޭ) ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ރަންވޭ ދިގު ކުރަން މިހާރު އޮތް ރަންވޭގެ ދެކޮޅުން ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ހިއްކައި މިހާރު ވަނީ ޝީޓުޕައިލްކޮށް ނިންމާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިން ހިއްކާފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތްދިހަ ހާސް ޑޮލަރުގެ ކަދުރު ސަޢޫދީން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮއްފި

ހަތްދިހަ ހާސް ޑޮލަރުގެ ކަދުރު ސަޢޫދީން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮއްފި
ހަތްދިހަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ކަދުރު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮއްފި އެވެ. މިއީ ގާތްގަޑަކަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާ ކުރުމަކީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީގެ ކުރިންވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 16 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 16 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
  15 އެޕްރިލް 2015 އާގިޅޭ (إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ‌ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ‌ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾  ) މާނައަކީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ މަތިންނާއި، ތިރިން (އެބަހީ: نجد ކަރަވީ ފަރާތާއި مكة ވީފަރާތުން) އެއުރެން އައިހިނދެވެ. އަދި ލޯތައް ބޮޑުވެ (ކަންބޮޑުވުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ)

ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ)
ތަވްޙީދު (ޢަގީދާ ޠަޙާވިއްޔާ) ދަންނައެވެ. ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަޢްވަތަކަށް ހައްދަވާފައިވަނީ ތަވްޙީދެވެ. މިއީ ﷲ ގެ މަގަށް ގޮވާލާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަންވީ ކަންތަކެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّ‌سُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) ސޫރަތުއް ނަޙްލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ސޭލް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ސޭލް ފަށައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ރަމަޟާން ސޭލް ފަށައިފި އެވެ. މި ސޭލަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވަމުން އަންނަ ސޭލް އެކެވެ. އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ސޭލުގައި ފިލިޕްސް ބްރޭންޑުގެ ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހިބަސް އާލާކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހިސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު

ދިވެހިބަސް އާލާކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހިސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު
ދިވެހިބަސް އާލާކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހިސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށް ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވާ ތަފާތު ބަހުރުވަތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ނެތުމުގެ ބިރު ހީވަމުން އަންނަ ބޯދާބަސްތައް އާލާކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ފޮތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ބަހާބެހޭގޮތުން ތަފާތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު قرآن މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ

ބ. އަތޮޅު قرآن މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ
ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ސްކޫލުތަކަށާއި އަމިއްލަ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން 71 ދަރިވަރުން ވާދަކުރާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ 105ވަނަ ބޭސްފިހާރަ އއ. މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ 105ވަނަ ބޭސްފިހާރަ އއ. މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ 105 ވަނަ ބޭސްފިހާރަ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ ފާރމަސީ އއ. މާޅޮސްގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ބޭސްފިހާރައަކީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝައިޠާނަގެ އަޅުވެތިކަމުން ﷲގެ އަޅުވެތިކަމަށް ބަދަލުވި ދިވެއްސެއްގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ

ޝައިޠާނަގެ އަޅުވެތިކަމުން ﷲގެ އަޅުވެތިކަމަށް ބަދަލުވި ދިވެއްސެއްގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
މިއަދު މިތާ މިގެނެސްދެނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނޫރުން އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލާ މުޅިން އަލަށް ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރުވި ގޮތުގެ ވާހަކެއެވެ. މިވާހަކަ ޙިއްޞާކޮށްލަން ޤަސްތުކުރީ އަހަރެން ކުރިން އުޅެމުންދިޔަގޮތަށް އެތަށް ޒުވާނުންތަކެއް މިއަދު އުޅޭކަން އިނގި ﷲ ގެ ވާގިފުޅާލައިގެން މަގޭ ވާހަކަ އެމީހުންނަށްވެސް އިވި އިސްލާހުވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އަހަންނަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިލަފުށީގައި ދެވަނަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ދެވަނަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ތިލަފިށީގައި ދެވަނަ އެކްސިޑެންޓެއް މިއަދު ހިނގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މެންދުރު 13:59 ހާއިރު، އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ތިލަފުށީގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ މޫދަށް ވެއްޓި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ޙާދިޘާގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ މަރުވެފައިވާކަން އޭޑީކޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅާ އަޅާ ބޯޑު އެމެރިކާއިން ހަދަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅާ އަޅާ ބޯޑު އެމެރިކާއިން ހަދަން ފަށައިފި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅާ އަޅާ ބޯޑު އެމެރިކާއިން ހަދަން ފަށައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ރޯޑު އައިލެންޑު ކުންފުންޏަކުން ހަދާ މިބޯޑުގެ ދިގު މިނުގައި 42 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 11 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އަދި އެއް ފަހަރާ 62 މީހުންނަށް ރާޅާ އެޅޭނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިލަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ތިލަފުށީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ތިލަފުށީ ކައިރީގައި ވަކިން އޮންނަ ތިިލަފުށީ 3 ނަމްބަރު ރަށުގައި އެކްސްކަވޭޓަރަކާއި ފޯކްލިފްޓެއް ޖެހިގެންނެވެ. އަދި މި ޙާދިޘަގައި މަރުވެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ޒީނަތު ޙަބީބު ވިދާޅުވީ މެންދުރު 12:50 ހާއިރު އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޭނާގެ ވިންދެއް ނެތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޖިލީހަށް ތާޅަފިލި ފަދަ ތަކެތި ވެއްދުން މަނާ ކުރުމަށް ފާސްކޮއްފި

މަޖިލީހަށް ތާޅަފިލި ފަދަ ތަކެތި ވެއްދުން މަނާ ކުރުމަށް ފާސްކޮއްފި
ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ފަދަ ތަކެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން މަނާ ކުރަން މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޢާންމު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މި ބަދަލުތައް މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދަށް އަންނާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. ތާޅަފިއްޔާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މައިލޯ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕު ފައިނަލު މެޗު މިއަދު ހަވީރު

މައިލޯ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕު ފައިނަލު މެޗު މިއަދު ހަވީރު
މައިލޯ ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފައިނަލު މެޗު މިއަދު ކުޅެވޭނެ އެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެސްޓީއޯ އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެވެ. އެސްޓީއޯ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ފެނަކަ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެލައިޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީގެ ކުރިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހއ.ބާރަށުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހއ.ބާރަށުގައި ހުޅުވައިފި
އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހއ. ބާރަށުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅޫވުނު ބޭސްފިހާރައެކެވެ. ހއ.ބާރަށުގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާރމަސީ ހއ.ބާރަށް” އިން އާސަންދަ އާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޭ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މޭ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަންނަ މެއި މަހު ވިލާ ކޮލެޖު އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖު އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ ސިމެސްޓަރގައި (މޭ އިންޓޭކްގައި) ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝަރީއާ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ޑިޕްލޮމާ ކޯހަކާއި ފައުންޑޭޝަން އިން ބިޒުނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސެޓްފިކެޓު ލެވެލް ކޯސްތަކެވެ. ޝަރީޢާ އިން ޑިޕްލޮމާ ކޯސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅޫމާލޭ 2ވަނަ ފިޔަވަހި ފެހި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮއްފި

ހުޅޫމާލޭ 2ވަނަ ފިޔަވަހި ފެހި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮއްފި
ހުޅުމާލޭ 2ވަނަ ފިޔަވަހި ފެހި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙު ކޮއްފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވީ ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ ކާމނި ގަހެއް އިންދަވާފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
މިހާރު ހުސްވެފައިވާ މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 28 އާ ހަމައަށް އިލެކްޝަންސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 15 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 15 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
6 އެޕްރީލް 2015 އާ ގުޅޭ.. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَ‌اهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْ‌يَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ   އެބޭފުޅުންނާއި ޙަވާލު ކުރެވުނު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް މާތް ﷲ ޢަހްދު ކަށަވަރު ހިއްޕެވިއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ތަށި ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މިލްކު ކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ތަށި ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މިލްކު ކޮށްފި
ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މިލްކު ކޮށްފިއެވެ. އެ މަރުކަޒުން ވަނީ 2013، 2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެވެސް އެއްވަނަ ވަނަ މަޤާމު ހޯދުމުންނެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ ދޭކުން ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހއ. ކެލާގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުން ހޯރަފުށީގެ ނުވަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕީއެސްޖީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕީއެސްޖީ އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ އިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕެރިސް ސެއިންޓުޖަމައިން (ޕީއެސްޖީ) އާއި ގުޅިގެން އޫރިދޫ އިން ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އުރީދޫގެ ސްޕެޝަލިސްޓު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މަރިޔަމް އަޙުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ 13 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ މިކެމްޕެއިންގައި ޕެރިސް ސެއިންޓުޖަމައިންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ބަދަލު ކޮއްފި

ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ބަދަލު ކޮއްފި
ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނާޒްލީން ވާފިރު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިކަން ޔަޤީން ކޮއްދެއްވާފައިވާ އިރު، ނާޒްލީން ވާފިރަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި މިފްކޯގެ ޗެއަރމަން ހަސަން ރަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ނާޒު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެދުމަކަށް އަމީނިއްޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިތަން ފެންނަނީ އަމިއްލަވަންތަ، އަމިއްލަ އަކުރެއް: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިތަން ފެންނަނީ އަމިއްލަވަންތަ، އަމިއްލަ އަކުރެއް: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު
ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިތަން ފެންނަނީ އަމިއްލަވަންތަ، އަމިއްލަ އަކުރެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިބަހުގެ މުނާސަބާގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ. މީގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިއްސުރެ ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކަމުން އައީ އަމިއްލަ ބަހަކުން ކަމަށާއި ލިޔަމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގެ ލީޑަރ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްޞީލެއް ޑީއާރްޕީންވެސް އަދި ޕީޕީއެމް އިންވެސް ނުދެއެވެ. ދެ ޕާޓީންވެސް ބުނެފައިވަނީ މަޝްވަރާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

‏ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ‏‏‏ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‏

‏ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ‏‏‏ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‏
ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރުން ‏‏ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ‏ޑޮކްޓަރ ޗުއަ ޔޮންގ ހައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް، ‏މިއަދު ވަދާޢީ ‏‏ޒިޔާރަތް ‏‏ކުރައްވައިފިއެވެ.‏ ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް ‏‏މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ‏‏ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުގެ ‏‏މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖެ އާއި ‏‏ސިންގަޕޫރާ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ‏‏ބަދަހިކުރައްވައި ފުޅާ ކުރެއްވުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިލްސިލާ ސެމިނަރތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސެމިނަރ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ސިލްސިލާ ސެމިނަރތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސެމިނަރ މާދަމާ ބާއްވަނީ
ސިލްސިލާ ސެމިނަރތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ސެމިނަރ މާދަމާ ބާއްވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާދަމާ ހެނދުނު ނުވަޔަކުން ފަހަކަށް ކުއްލިއްޔާގައި އޮންނަ ސެމިނަރގައި ޢިލްމީ ކަރުދާސްތައް ހުށަހަޅާ، އެ ކަރުދާސްތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޝްރަފު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސެމިނަރގައި ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުް ރެޑް ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮއްފި

އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުް  ރެޑް ހައުސް ކާމިޔާބު ކޮއްފި
ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ރެޑު ހައުސް އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފި އެވެ. މިއީ އެ މަރުކަޒުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 3 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ރެޑު ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ބްލޫ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު93 ގާރީންގެ އަޑުދަށުން ގުރްއާން ކިޔެވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު93 <span>ގާރީންގެ އަޑުދަށުން ގުރްއާން ކިޔެވުން<span/>
ސުވާލު: ގާރީންގެ އަޑުދަށުން ގުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟ ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ގާރީންގެ އަޑުދަށުން ކިޔެވުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ތަޖްވީދާއި ރާގު ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި ގޮތެކެވެ. ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢުލުއްވުލް ހިއްމާ ( علوّ الهمة )

ޢުލުއްވުލް ހިއްމާ ( علوّ الهمة )
ޢުލުއްވުލް ހިއްމާ އަކީ ދުނިޔަވީ ކަންކަމުގައްޔާއި އުޚްރަވީ ކަންކަމުގައި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތުގެ ގޯތި ކަމުގައިވާ ސުވަރުގެ ޙާޞިލް ކުރުމުގައި އެންމެ މަތީ ފަންތި އަށް ވާޞިލުވުމަށް އެދި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ޞާލިޙުންގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއްގައިވޭ. “ތިބާގެ ހިއްމަތް ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ހިއްމަތަކީ ކަންކަމުގެ ފެށުމެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރި ސްކޫލް ދަރިވަރުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރި ސްކޫލް ދަރިވަރުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އޭދަފުށީ ވާޓަރު މަތިން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ކައްސާލައިގެން މޫދަށް ވެއްޓުނު 9 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށް ދިން ދެ ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ލިޔުމެއް މިއަދު ދީފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުކުރި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ޢަމަލު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ޢަމަލު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި
އާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ޢަމަލު ކުރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިރޭ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި އެވެ. ބިލުގައި ބުނެފައިވާ އާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 16ގަ އެވެ. ފައިބެއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު) ގޮއިދޫ ސްކުޅޫގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިއީ ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހަތްދިހައަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިިވަރުންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެއް ނަމްބަރު ކުނިކޮށި ފުލުހުންނާ ޙަވާލު ކުރުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އެއް ނަމްބަރު ކުނިކޮށި ފުލުހުންނާ ޙަވާލު ކުރުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީގެ 1 ނަމްބަރު ކުނި ކޮށި ފުލުހުންނާ ޙަވާލު ކުރުމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުން ކުނި އަޅަމުންގެންދަނީ މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އޮންނަ ބާޖަށާއި ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ދޯނިތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ އުޅަނދުތަކަށް އަޅަމުންދާ ކުނި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލާ އެއަރ ފްލައިމީގެ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ގުޅުމަށް ނަމްބަރެއް ހަމަޖައްސައިފި

ވިލާ އެއަރ ފްލައިމީގެ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ގުޅުމަށް ނަމްބަރެއް ހަމަޖައްސައިފި
ވިލާ އެއަރ ފްލައިމީގެ އިމަރޖެންސީ (ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި) ގުޅުމަށް ގުޅުމަށް މޮބައިލް ނަމްބަރެއް އެ ކުންފުނިން ތަޢާރަފު ކޮއްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިފަދަ ނަމްބަރެއް ތަޢާރަފު ކުރަން ޖެހުނީ މަދުން ނަމަވެސް އެފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ނަމްބަރެއް އޮތުމުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދެވުމަށް މީޑިއާ އަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެތީ ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ޖޫންމަހު ހުޅުވާލަނީ

އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ޖޫންމަހު ހުޅުވާލަނީ
‘އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިިނިއުބަލް އެނަރޖީ’ (އެސްޕަޔަރ) ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއު އަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ޖޫން މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓޫ މިނސްޓަރ ތާރިޤު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިޔާދަކުރެނެވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައުިދެއްވުމަށް ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު92 އީމާންތެރިކަން ދަށްވާނަމަ ހަދާނެ ގޮތް

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު92 <span>އީމާންތެރިކަން ދަށްވާނަމަ ހަދާނެ ގޮތް<span/>
ސުވާލު: އީމާންތެރިކަން ދަށް ވަމުން ދާ ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭނަމަ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ކޮބާ ތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވަރުގަދަ އީމާންތެރި ކަމެއްގައި ދެމި ހުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބައިވަރެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި: 1....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު91 އަގުބޮޑުކޮށްގެން ތަކެތި ވިއްކުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު91 <span>އަގުބޮޑުކޮށްގެން ތަކެތި ވިއްކުން<span/>
ސުވާލު: އަގުބޮޑުކޮށްގެން ތަކެތި ވިއްކުމަކީ ފާފަވެރިވާނެކަމެއްތޯ؟ ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ވިޔަފާރީގެ މުދަލުގައި އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ ވިއްކާ ފަރާތުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމެކެވެ. މިވެނި ވަރަކަށް ނޫނީ ފައިދާ ލައިގެން ނުވާނެޔޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެދެވިގެންވަނީ މުސްލިމުންނަށް ވީހާވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الصدقة (ޞަދަޤާތް) ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

الصدقة (ޞަދަޤާތް) ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
ޞަދަގާތް ކުރުން ﷲގެ މަގުގައި ޞަދަގާތް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ހޭދަކުރުމަކީ އެކަމެއް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމަކެވެ. އެގޮތުން ކީރިތި ގުރްއާނުގައްޔާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ޞަދަގާތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ، އަދި ޞަދަގާތް ކުރާ މީހުންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވާ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާދަރީ ބަހަށް މޮޅުވުމަކީ ޢިލްމެއް ޙާޞިލު ކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ

މާދަރީ ބަހަށް މޮޅުވުމަކީ ޢިލްމެއް ޙާޞިލު ކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ
މާދަރީ ބަހަށް މޮޅުވުމަކީ ޢިލްމެއް ޙާޞިލު ކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ‘އަދަބީ އުފާ’ގެ ނަމުގައި ރަސްމީކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޓަރ ސްކޫލު ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތް އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވަނީ

އިންޓަރ ސްކޫލު ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތް އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވަނީ
އިންޓަރ ސްކޫލު ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތް އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވާގޮތަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހޭންޑުބޯލު އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި 7 ސްކޫލަކުން 18 ޓީމުގައި 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެރެޓަރީ އަޙުމަދު މުޖުތަބާ (މުޖޭ) ވިދާޅުވީ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ރައްޔިތުންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ: ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ރައްޔިތުންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ: ޤާސިމް އިބްރާހިމް
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ރައްޔިތުންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހިމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޤާސިމު އިބްރާހިމު ފިއްލަވައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފިއްލަވައިގެން ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޤަބޫލު ކުރައްވާ ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޯލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކުރީ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ނުޙައްޤުގައި ނަގާކަށް ނޫން: އޭޑީކޭ

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޯލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކުރީ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ނުޙައްޤުގައި ނަގާކަށް ނޫން: އޭޑީކޭ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޯލް ސެންޓަރއެއް ޤާއިމު ކުރީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއެއްގެ ނުޙައްޤު ފައިދާއެއް ނެގުމަށް ނޫން ކަމަށް އޭޑީކޭ ގުރޫޕު އޮފް ކޮމްޕެނީސް އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމްޕެނީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޯލް ސެންޓަރަކާއި ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރީ އެކަމަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯން އެހީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯން އެހީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ސަރުކާރުގެ މަތީތަޢުލީމުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބުރުގެ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަށް 375 ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު އެހީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އޭދަފުށީ ގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

ބ. އޭދަފުށީ ގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީ ގައި މޫދަށް ވެއްޓުނު އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ކުރި 11 ޖަހާ އެހާކަން ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ސަލާމަތް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ސައިމާގޭ، އަޙުމަދު ޝައިބާން އެވެ. ޝައިބާން ވާޓަރު މަތިން ހިނގާލާފައި ދަނިކޮށް ކައްސާލައިގެން މޫދަށް ވެއްޓި ލޮނު ބޮވި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރު ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ހަތަރު ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށް އަލް-ހަބްޝީ ކޮންސަލްޓެންޓްސް އާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް އަލް-ހަބްޝީ ކޮންސަލްޓެންޓްސް އާއި ހަވާލު ކުރުންއޮތީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތާރިޤް އިބްރާހިމް އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިހާދޫ ޕީޓީއޭ ޑިނަރ ނައިޓު މިމަހު 24ގައި ބާއްވަނީ

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު) ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ޑިނަރ ނައިޓް މި އޭޕްރިލު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިވެހި ސުފުރާ ގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ޑިނަރ ނައިޓަކީ އެ ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭގެ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން 2010 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެކަހެރިކުރެވިފައި : ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެކަހެރިކުރެވިފައި : ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު
2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެކަހެރިކުރެވިފައި ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރ އަދި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ އެކި ކަންތައްތަކުގައި ރައީސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ސޮއި ކުރެވުނީ ށ. ގޮއިދޫ އާއި އެ އަތޮޅު މާއެނގޫދޫ އާއި ގއ. ގެމަނަފުއްޓާއި ގދ. މަޑަވެލީގައި ވޭސްޓު މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމަށެވެ. މި ސެންޓަރުތައް ޤާއިމު ކުރާ ރައްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ގޮއިދޫ އާއި މާއެނގޫދޫ އާއި ގދ. މަޑަވެލީގައި އެ މަސައްކަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޑިނަރ ނައިޓު ގައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ސްކައުޓްގެ ހަރަކާތް ފެށުން: ސްކައުޓު އެސޯސިއޭޝަން

އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ސްކައުޓްގެ ހަރަކާތް ފެށުން: ސްކައުޓު އެސޯސިއޭޝަން
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ސްކައުޓްގެ ހަރަކާތް ފެށުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްކައުޓު އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ. އަތޮޅު) ކެންދޫ ސްކޫލްގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. ސްކައުޓު އެސޯސިއޭޝަންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު90 ސީރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު90 <span>ސީރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުން<span/>
ސުވާލު: ސީރިޔާގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޖަވާބު: ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ޖިހާދު ފަރްޟު ޢައިނަކަށް ވާނެ ގޮތާއި ފަރްޟު ކިފާޔަތަށް ވާނެގޮތް ބުނެދޭނަމެވެ. ޖިހާދު” މި ލަފުޒަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވަރަށް މާނަފުން އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގައި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ޕާރކު ކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގައި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ޕާރކު ކުރުން މަނާ ކޮށްފި
ތާޖުއްދީނު ހިނގުމުގައި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ޕާރކު ކުރުން މަނާ ކޮއްފި އެވެ. ތާޖުއްދީނު ސްކޫލުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާރކު ކުރުން މަނާ ކޮއްފައިވަނީ ހެނދުނު 6 އިން އިރުއޮއްސި 6 އަށެވެ. ފުލުހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ނަމަވެސް ސްކޫލް ފެށޭ ގަޑިތަކާއި ނިމޭ ގަޑިތަކުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކުލަވާލައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާއާގުޅޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ރައީސް ނަޝީދު އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ކަމުގައިވާ ފްރީޑަމް ނައުގެ ފައުންޑަރ އާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީންނާއި ކުށެއްނެތި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ދިފާޢުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ މަޝްހޫރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގިނަދުވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލައިފި

ގިނަދުވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލައިފި
ކަނޑުގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ތިލަފުށީގައި ނައްތާލައިފިއެވެ. މިގޮތުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 479 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 485 ބިޔަރު ދަޅެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލެވިފައިވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކްލިއަރނުކޮށް ހުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާތީއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެދަށުން ކ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ކިޓުތަކެއް 13 ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ކިޓުތަކެއް 13 ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ކިޓުތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޖީ.އައި.ޒެޑް) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ 13 ސްކޫލަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި ކިޓުތައް ސްކޫލްތަކާއި ޙަވާލު ކުރުން އޮތީ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ހުޅުވިއްޖެ

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ހުޅުވިއްޖެ
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިތުރު ފާމަސީއެއް ހުޅުވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިއްޖެއެވެ. ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ” އިން އާސަންދަ އާއެކު މިހާރު ދަނީ ޚިދުމަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕްރީ ސުކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޔުނިސެފާއެކު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

ޕްރީ ސުކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޔުނިސެފާއެކު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑު ނޭޝަންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗިލްޑްރަންސް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ފަންޑު (ޔުނިސެފް) އާއި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕްރީ ސުކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޔުނިސެފާއި ގުޅިގެން ކުރާމަސައްކަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިޔާ ފޮއްޗެއް އިސްޓާކީނު ތެރެއަށް ލައިގެން ނިދީމަ…

ފިޔާ ފޮއްޗެއް އިސްޓާކީނު ތެރެއަށް ލައިގެން ނިދީމަ…
ފައިތިލަ އަކީ ވަރަށް މުޙިންމު ތަނެކެވެ. ހަށިގަޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކާއި ސީދާ ވާޞިލް ވެވޭ ޕޮއިންޓްތަކެއް ފައިތިލައިގައި ހުރެއެވެ. ޗައިނާގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި މިޕޮއިންޓްތަކަށް ކިޔާ ނަމަކީ “މެރިޑިއަންސް” އެވެ. ހަށިގަޑުގެ ކޮންމެ ގުނަވަނަކަށް ދިއުމަށް މިއޮންނަ މަގަކީ މެރީޑިއަންސް އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި މެރީޑިއަންސް އަކީ ހަށިގަޑުގައިވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ ފައިތިލައިގައިވެސް ވާއެއްޗެއްނޫނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

2014 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

2014 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
2014 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދަސްވެނިވުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު އެމަރުކަޒުގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި ޙާއްޞަ ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝާތު ޝިހާމެވެ. 2010 ވަނަ އަހަރު 9 ކޯހަކާއި އެކު ވުޖޫދަށް އައި ޕޮލިޓެކްނިކްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު 13 ކޯސްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒު ކޮއްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިއީ މޮންޓްރިއަލް ޕޮރޮޓޮކޯލް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު މި ޕްރޮގްރާމު ބާއްވާފައިވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނީ މުޅި މުޖުމަތަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުން: ސަޢުދީ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނީ މުޅި މުޖުމަތަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުން: ސަޢުދީ
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނީ މުޅި މުޖުމަތަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުން ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު ސައުދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހިންގި 32 ވަނަ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓެރެއިނިންގ ކޯސް ނިމި ބައިވަރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދިނުމަށް މާލެ އަތޮޅު ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަނެއްކާވެސް 2ގޯޅިއަކަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

އަނެއްކާވެސް 2ގޯޅިއަކަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ
ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އެދުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ 2 ގޯޅިއަކަށް ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހިނގާފައި އުޅޭ ދެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅަން ހައުސިންގ މިނިސްޓުރީ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެ މިނސްޓްރީން ބުނީ ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން މަނާކޮށް މިނިސްޓުރީން ދިރާސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ދެ ގޯޅި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 14 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 14 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
1 އޭޕްރިލް އާ ގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…  (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِ‌ينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُ‌وفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورً‌ا ﴿٦﴾  ) މި އާޔަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ
މައިލޯ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހިނގައްޖެ އެވެ. މިގޮތުން ސެމީފައިނަލަށް ދިޔައީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެސްޓީއޯ އާއި ފެނަކަ އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު (އެމްއޭސީއެލް) އާއި އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް އެވެ. އެސްޓީއޯ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3-2 އިން ކަސްޓަމްސް ބަލިކުރުމަށް ފަހު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު89 އަންހެނުން ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު89 <span>އަންހެނުން ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން<span/>
ސުވާލު: ފިރިހެނަކު ނެތި، އަންހެނުން ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ، ގޭގައި ވިޔަސް އަދި އެހެން ތަނެއްގައި ވިޔަސް؟ ޖަވާބު: الحمدلله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު88 ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ހުކުރު ވިލޭރޭ ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު88 <span>ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ހުކުރު ވިލޭރޭ ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔުން<span/>
ސުވާލު: ހުކުރު ދުވަހުކަހަފް ސޫރަތް ކިޔެވުމުގެ ބަދަލުގަ ހުކުރުވިލޭރޭ ކިޔެވިޔަސް  ރަގަޅު ވާނެތޯ ކުރިސުވާލަކަށް ޑރ.ޢިޔާޒު ވިދާޅު ވެފަވަނީ އެންމެ ރަގަޅުވާނެކަމަށް.(އެއީ ރާއްޖެއިސްލާމްގެ ސުވާލު ނަމްބަރ 12765 ގެ ޖަވާބުގަ) ނަމަވެސް ދާދިފަހުން ތިޔަފަރާތުން ފޮނުވި ޕްރޮގްރަމެއްގަ ވިދާޅުވީ ހުކުރު ވިލެރޭގެ ފަތިސްނަމަދަށްފަހު ކަމަށް ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔަވަންވީ. ކޮބައިތޯ ރަގަޅުގޮތަކީ ތަންކޮލެއްބޮޑަށް ތަފްޞިލް ދެއްވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލިފުށި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެވުމަކީ ސަރުކާރަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: އަދީބު

އަލިފުށި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެވުމަކީ ސަރުކާރަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: އަދީބު
ސަރުކާރަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ މިއީ އިދިކޮޅު އެންމެންގެ މައްޗަށް ހޯދުނު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ އެންމެން އަލިފުއްޓަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓީއެފްޖީ ލޯންގ ރަންގެ މެރަތަން އެއްވަނަ ޝަރަފު ހޯދައިފ

ޓީއެފްޖީ ލޯންގ ރަންގެ މެރަތަން އެއްވަނަ ޝަރަފު ހޯދައިފ
ޓޯޓަލް ފިޓުނަސް ގްރޫޕުން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން މިއަހަރު ބޭއްވި ޓީއެފްޖީ ކޮކަކޯލާ ލޯންގ ރަން 2015ގެ ފުލް މެރަތަން (42 ކިލޯމީޓަރ) ދުވުމުގެ 1ވަނަ އަޙުމަދު ޝަރަފު ހޯފައިފި އެވެ. އޭނާ މި މަޤާމު ހޯދީ އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ދުވުމުގައި 3 ގަޑި އިރާއި 4 މިނެޓުން ދުވުން ނިންމައިގެންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެކްސްކަވޭޓަރ އަނދާހުލިވުމުން ބަނޑިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިއްޖެ

އެކްސްކަވޭޓަރ އަނދާހުލިވުމުން ބަނޑިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިއްޖެ
އެކްސްކަވޭޓަރ އަނދާހުލިވުމުން ދ. ބަނޑިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެކްސްކަވޭޓަރުގައި އަލިފާން ރޯވީ އިންޖީނަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު، އެކްސްކަވޭޓަރުގައި ޑްރައިވަރު ހުއްޓަސް އޭނާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވިކަން އެނގުމާއެކު އޭނާ ވަނީ އެކްސްކަވޭޓަރުން ފުންމާލައިފައި ކަމަށްވެސް ބަނޑިދޫ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅަނީ

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅަނީ
ބ. އޭދަފުށީގައި މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލާ ވަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް މިމަހު ތެރޭގައި އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ އޭދަފުއްޓަށް އުފަން މަހުޖަނު، ޗާންދަނީ އަޙުމަދު ނަޒީރު ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހަދާ މި ދަނޑުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުތެރޭ ފެށޭނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު މިވަނީ 2008 ގެ ކުރިއަށް ވެއްޓިފައި: އެމްޑީޕީ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު މިވަނީ 2008 ގެ ކުރިއަށް ވެއްޓިފައި: އެމްޑީޕީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު މިވަނީ 2008 ގެ ކުރިއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ޕާޓީން މިހެން ބުނީ ދައުލަތުގެ މީޑީއާ ކުންފުނި އެމް.ބީ.ސީ ގެ ނިއުސް އެޑިޓަރ މުޙައްމަދު އަފުޒަލާމެދު އެކުންފުނިން ނުޙައްޤުން ފިޔަވަޅުއެޅި އެޅުމާމެދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރގެ ނަޞީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރގެ ނަޞީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ. ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް 250،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ފެއަރގެ ނަޞީބުވެރިއަކަށް ހޮވުނީ ވިލިމާލެ، ޒިފިއަސް، ހަސްނާ އަޙުމަދެވެ. އަގު ހެޔޮކޮށް އެއްތަނަކުން އެކިކަހަލަ ފޮތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޮވެލްޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލަށް ގެނައި އެމްއާރްއައި މެޝިނުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ: އޭޑީކޭ

އަލަށް ގެނައި އެމްއާރްއައި މެޝިނުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ: އޭޑީކޭ
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލު ކަމުގައިވާ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށް ގެނެވުނު އެމްއާރްއައި މެޝިނުގެ ސަބަބުން މިހާރު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ އެމްއާރުއައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އޭޑީކޭއަށް އަލަށް ގެނެވުނު އެމްއާރްއައި މެޝިނާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޢަފްޢާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ: އޭއެފްޕީ

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ: އޭއެފްޕީ
މި އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ ކަމަށް އޭއެފްޕީ ނޫސް އެޖެންސީން މިއަދު ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އިރުމަތީ އޭޝިޔާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އުތުރު އެމެރިކާ އަށް ފެންނަ މި ހަނދުކޭތަ ފެންނަން ހުންނާނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ކަމަށް އޭއެފްޕީ އިން ބުނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހިޔަނި ފެންނަން ފަށަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިމްޕޯރޓު އެކްސްޕޯރޓު ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ އިސްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފި

އިމްޕޯރޓު އެކްސްޕޯރޓު ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ އިސްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފި
އިމްޕޯރޓު އެކްސްޕޯރޓު ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ އިސްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިގޮތުން މިއަދު މި އިސްލާހަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާއި އެކު މާރޗު 31ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ މުދަލާއި ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން 1 އޭޕްރިލް 2015ގެ 00:00ން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 13 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 13 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
  29 މާރިޗް އާގުޅޭ.. ވަކީލު ކުރުމުގެ ފޮނި މޭވާ: މާތް ﷲ ގެ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ލިބުން. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِن يَنصُرْ‌كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ‌كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  )[1] މާނައަކީ: ” اللَّه،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ 102ވަނަ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ 102ވަނަ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި
ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ 102 ވަނަ ބޭސްފިހާރަ އދ. ހަންޏާމީދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުވުނު ބޭސްފިހާރަ އެކެވެ. އދ.ހަންޏާމީދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ އދ.ހަންޏާމީދޫ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކޮށް ބަކަރި ކަތިލަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކޮށް ބަކަރި ކަތިލަނީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު ޚާއްޞަ ދުޢާއެއްކޮށް ބަކަރި ކަތިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނައިގެން ބާއްވާ މި ހަރަކާތަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާނަމާދު ކުރުމަށް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭދަފުއްޓަކީ ކުޅިވަރުގައި ލާމަޘީލު ރަށެއް: ޔޫތު މިނިސްޓަރ

އޭދަފުއްޓަކީ ކުޅިވަރުގައި ލާމަޘީލު ރަށެއް: ޔޫތު މިނިސްޓަރ
އޭދަފުއްޓަކީ ކުޅިވަރުގައި ލާމަސީލު ރަށެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑު ސްޕޯރޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދެހާހުން މަތީގެ އާބާދީ އޮންނަ ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށިގައި އެޅި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. މިނިސްޓަރ މަލީހު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުން މިރޭ 12 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އިތުރު ކޮއްފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުން މިރޭ 12 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އިތުރު ކޮއްފި
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު (އެމްއެމްސީ) މިރޭ 12 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އިތުރު ކޮއްފި އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްސީ އިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުވުމަށް ހާނުވަން ޖެހޭނެ: ޗައިނާ ސަފީރު

ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުވުމަށް ހާނުވަން ޖެހޭނެ: ޗައިނާ ސަފީރު
ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުވުމަށް ހާނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު ވާން ފޫކާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެޑްވޮކޭޓިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން ( އާރކް) އާއި ޗައިނާ އެމްބަސީ ގުޅިގެން ފައިބެއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފެށި ކުޑަކުދިންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ކުޅިވަރާ ގުޅުވުމާ ބެހޭ ތަމްރީނު އެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީރާއިން ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނަށް ސީ.ޕީ.ޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މީރާއިން ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނަށް ސީ.ޕީ.ޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް އޭޖެންޓުން، ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޮންޓިނުއިން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ސީ.ޕީ.ޑީ) ގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މި މާރޗު މަހުގެ 29 އިން 30 ބޭއްވި މި ޕްރޮގްރާމުގައި 26 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ އަދި ޓެކްސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސުވާލާޢި ޖަވާބުގެ ވަރާށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް…

ސުވާލާޢި ޖަވާބުގެ ވަރާށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް…
ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން الشيخ محمد إبراهيم ( ނައިފަރު) ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު (3 އެޕްރީލް 2015 ) ގެރޭ 20:45 ގައި ވިލިނގިލީ ބޯޅަދަނޑުގައި ބޭވުމަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެ އެވެ. ދަރުސް ގެ މައުޟޫ އަކީ ” العلم قبل القول و العمل”  ( ޢަމަލާއި ބަސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެލިވަރުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް ކޮންޕްލެކްސްގައި އިތުރު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ފެލިވަރުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް ކޮންޕްލެކްސްގައި އިތުރު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ
ފެލިވަރުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް ކޮންޕްލެކްސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ތަނުގައި ގާލެންޑޯ އާއި ބިލިއަރޑާއި ޓީޓީ ފަދަ ކުޅިވަރިތައް ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގާ 3 މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގާ 3 މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ
މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ދަރުބާރުގެ ކައިރީ ވަޅި ޖަހައި މަރާލި، ޖައިލަމް ޝާކިރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެ މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޖައިލަމްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި ކަރުގެ ނާރުތައް ބުރި ކޮށްލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވީ ބޮލަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީރާ އާއި އެޗް.ޑީ.ސީ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ އަތިރިމަތި ސާފުކޮށްފި

މީރާ އާއި އެޗް.ޑީ.ސީ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ އަތިރިމަތި ސާފުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑު ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ‘ހޭވައްލާ ސާފުކުރަމާ’ މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި މީރާގެ 169 މުއައްޒަފުންނާއި އެޗް.ޑީ.ސީގެ މުއައްޒަފުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ހަވީރު 16:00 ގައި ފެށި މި ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ހިންގަނީ

ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ހިންގަނީ
ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންގެ 82ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދިދަ ނެގުމާއި ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންގެ 82ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދިދަ ނެގުމާއި ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި
ދިވެހު ފުލުހުން އުފެދުނުތާ 82 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ އާގުޅުވައިގެން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއި އެކު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނޫސަންދައިގެ ނަމުގައި ކުލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ 82 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ކޮށި 2 ގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފާރަގެމައިގެ ހުރިހާ ފާރަ ގެނެސް ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި

ފާރަގެމައިގެ ހުރިހާ ފާރަ ގެނެސް ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި
ފާރަގެމައިގެ ހުރިހާ ފާރަ ގެނެސް ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޒުވާނުން ދުރުހެލިކޮށް، ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ގެނެވުނު ފާރަތަކެކެވެ. ފާރަގެމައިގާ ހިމެނޭ 16 ފާރައިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 05 ފާރަ ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

“އިޓްސްބެޓަރ އިން ބާ” ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަފުށިން އިސްނަގައިގެން ބ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

“އިޓްސްބެޓަރ އިން ބާ” ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަފުށިން އިސްނަގައިގެން ބ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
އިޓްސްބެޓަރ އިން ބާ ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަފުށިން އިސްނަގައިގެން ބ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ އާރތު އަވަރ އާއި ދިމާކޮށް ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ނުވަ ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން 8 ރިސޯޓުންނާއި އެ އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުންވެސް މި ކެމްޕޭނުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ރީސައިކަލް ކުރުމާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ 23 ދަރިވަރަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ފުރުޞަތު ދީފި

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ  23 ދަރިވަރަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ފުރުޞަތު ދީފި
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 23 ދަރިވަރަކަށް ސްޓޭޓު ޓްރޭނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ( އެސްޓީއޯ) އިން ފުރުޞަތު ދީފިއެވެ. މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހިންގަމުންގެންދާ ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް އެސްޓީއޯއިން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާހޯދަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކާ އެކުންފުޏާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެސްޓީއޯގައި މިއަދު ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު87 ޖިހާދު

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު87 <span>ޖިހާދު<span/>
ސުވާލު: ޖިހާދު ފަރްޟު ޢައިނަކަށް ވާނީ ކޮން ޙާލަތެއްގައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد “ޖިހާދު” މި ލަފުޒަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވަރަށް މާނަފުން އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މާތް ޤަދަރެއްދެވިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ލަފްޒެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު “ޖިހާދު” މި ލަފުޒު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު86 ޚަތިމް ދުޢާ ކިޔުން

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު86 <span>ޚަތިމް ދުޢާ ކިޔުން<span/>
ޚަތިމް ގެ ހުރިހާ ސޫރަތެއް ކިޔާ ނިމުމުން ޚަތިމް ދުޢާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޤްރުއާން ޚަތިމުކުރަން ކިޔަވާއިރު ފެށުމުގައިވެސް އަދި ނިންމުމުގައިވެސް ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 12 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 12 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
  25 މާރިޗް 2015 އާ ގުޅޭ ޢަދުއްވުންނާއި ޞުލްޙަވާ ވަގުތުގައި: މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ  )[1] މާނައަކީ: ” އަދި صلح އިގެ ފަރާތަށް އެއުރެން ލެނބިލައިފިނަމަ، ކަލޭގެފާނުވެސް (އެގޮތް قبول ކުރައްވައި) އެފަރާތަށް ލެނބިވަޑައިގަންނަވާށެވެ! އަދި اللَّه އަށް وكيل...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއްނޫން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ޤައުމުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއްނޫން: ޑރ. މުޢިއްޒު
ޤައުމުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެެއް ނޫން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގެޓްސެޓު ޕްރޮގްރާމުން ލޯން ދޫކުރުންއޭސީސީ އިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިފި

ގެޓްސެޓު ޕްރޮގްރާމުން ލޯން ދޫކުރުންއޭސީސީ އިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިފި
ގެޓްސެޓު ޕްރޮގްރާމުން ލޯން ދޫކުރުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ގެޓްސެޓު ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓުވީ އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިގެންދެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބުރުނު ޝިކާރު ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޗެލެންޖު 2015 މާދަމާ ފަށަނީ

ބުރުނު ޝިކާރު ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޗެލެންޖު 2015 މާދަމާ ފަށަނީ
ބުރުނު ޝިކާރު ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޗެލެންޖު 2015 މާދަމާ ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ބޮޑީ ބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީބީއޭ)އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެވެ. އެމްބީބީއޭ އިންބުނީ މުބާރާތް ފެށުން ލަސްކުރަން ނިންމީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދަދިނުމަށް ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިޤައުމުގައި ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިއުމަކީ ދިވެހި ފުލުހުން މިކުރާ މަސައްކަތުން ފުލުހުން ދެކެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ:ސީޕީ

މިޤައުމުގައި ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިއުމަކީ ދިވެހި ފުލުހުން މިކުރާ މަސައްކަތުން ފުލުހުން ދެކެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ:ސީޕީ
މިޤައުމުގައި ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާވެގެން ދިއުމަކީ ދިވެހި ފުލުހުން މިކުރާ މަސައްކަތުން ފުލުހުން ދެކެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސަައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސީޕީ މިހެން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ ބްލޫޒް ފޮރ ޔޫތު 12 ވަނަ ކޭމްޕު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްރީ ލަންކާގައި ހަދާ ކިޑުނީ ބަލީގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާ އިން އެހީވާން ނިންމައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހަދާ ކިޑުނީ ބަލީގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާ އިން އެހީވާން ނިންމައިފި
ސްރީލަންކާގައި ހަދާ ކިޑުނީ ބަލީގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޗައިނާއިން އެހީވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާއިން ބުނެފިއެވެ. ލަންކާގެ ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހޮސްޕިޓަލް ހެދުމަށް ޗައިނާ އިން އެހީވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނާ ޗައިނާ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ކެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ބަނދަރު ފުންކޮއްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ބ. ކެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ބަނދަރު ފުންކޮއްދިނުމަށް އެދިއްޖެ
މާޅޮސްމަޑުލުު ދެކުނުބުރީ (ބ. އަތޮޅު) ކެންދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގެ ފަޅު ފުންކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ. ކައުންސިލުން މިކަމަށް އެދުނީ އެރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޤުދު ފައިސާ ރިޕޯޓު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ހިންގައިފި

ނަޤުދު ފައިސާ ރިޕޯޓު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ހިންގައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަޤުދު ފައިސާ ރިޕޯޓު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ހިންގައިފި އެވެ. މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2014/10( މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަޤުދު ފައިސާ ރިޕޯޓު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް މި އަހަރުގެ މާރޗު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަރަންޓު ކަނޑާނުލުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަރަންޓު ކަނޑާނުލުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރާ އާރތު އަވަރ ރާއްޖޭގައި މިރޭ ފާހަގަ ކުރާ އިރު، މާލޭގައި ކަރަންޓޫ ކަނޑާނުލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން މިރޭ މާލޭގައި ކަރަންޓު ކަނޑާލައިގެން ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. މިގޮތުން އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ސުވިޗު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރޭ 2ގަޑި އިރަށް ފައިމަގުގައި އުޅެނީ

އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް މިރޭ 2ގަޑި އިރަށް ފައިމަގުގައި އުޅެނީ
އާރތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 2ގަޑި އިރަށް މިރޭ ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިގޮތުން އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށް ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅުމަށް ހަމަޖައސާފައިވަނީ މިރޭ 8:00 އިން 10:00 އަށެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އާރތު އަވަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ރ.ރަސްގެތީމުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ރ.ރަސްގެތީމުގައި ހުޅުވައިފި
މާލޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ. އަތޮޅު) ރަސްގެތީމުގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވުނު ބޭސް ފިހާރައެކެވެ. އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތާއެކު ރ.ރަސްގެތީމުގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ރ.ރަސްގެތީމު”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި
މާލޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ (ބ. އަތޮޅު) ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ ޗުއްޓީ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފެށި މި ކޯޗިންގ ކޭމްޕުގައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ މަނިކު (ކުޑަ މޫސަ) އެވެ. ކިހާދޫ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން “ސުޕަރ ހަންޓު” ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން “ސުޕަރ ހަންޓު” ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ
      އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ސުޕަރހަންޓުގެ ނަމުގައި ސުޕަރ ކަޕްނޫޑްލްސްގެ ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕުރޮމޯޝަން އޮންނާނީ 28 މާރޗް 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 06:00 އިން އިރުއޮއްސި 06:00 އަށެވެ. އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ 1ނަމްބަރ ފުލެޓު ކައިރީ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭ 1ނަމްބަރ ފުލެޓު ކައިރީ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގެ 1 ނަމްބަރ ފުލެޓު ކައިރީ އޮތް ހުސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:05 ކަންހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯވީ އެ ބިމުގެ ގަސްތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ އިރު، މި ޙާދިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށްވެސް އަދި އަގު ބޮޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯލް ޓު ޕޭގެ ނަމުގައި އުރީދޫ އިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮއްފި

ކޯލް ޓު ޕޭގެ ނަމުގައި އުރީދޫ އިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮއްފި
ކޯލް ޓު ޕޭ ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮއްފި އެވެ. މިއީ އުރީދޫ ޕޯސްޓު ޕެއިޑު ކަސްޓަމަރުން 999 އަށް ގުޅުމަށް ފަހު އަންނަ ވޮއިސް އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ބިލްދެއްކޭ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް މިވަގުތު ބޭނުން ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކްރެޑިޓު އަދި ޑެބިޓު ކާޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕު ނިމިއްޖެ

މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕު ނިމިއްޖެ
މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕު ނިމިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ އިން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން 4 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔަ އެ ފިޝް ކޭމްޕު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މާލެ އަތޮޅު ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މާލޭގެ ފަސް ސްކޫލަކުން 24 ދަރިވަރުން ބައިވެގެން މާލެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު 3 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު 3 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި
އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު 3 ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ޤާއިމު ކުރުމަށް ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވުނީ ނ. ފޮއްދޫ އާއި ށ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސީނިއަރ ޤައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ލަތީފު

ސީނިއަރ ޤައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ލަތީފު
ސީނިއަރ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުއްލަތީފު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ލަތީފު ހަމަޖެއްސިކަން ހާމަކޮށް ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލަތީފު އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން އެކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ލަތީފު އަކީ މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހިސްތޯ އެނބުރި ޕީޕީއެމް އަށް

ހިސްތޯ އެނބުރި ޕީޕީއެމް އަށް
ފާއިތުވި 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާޤު މުފީދު (ހިސްޓޯ) އެނބުރި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހުއެވެ. ޝިފާޤު މުފީދު އަލުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރެއްވީ މުލީއާގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި އޭނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް 2 ސަފީރަކު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް 2 ސަފީރަކު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިގޮތުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ސަފީރުންނަކީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ކާޒީ ސަރްވަރ ޙުސައިން އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިސްޓަރ ޖޯން ‏‏ރެންކިން އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުގެ ޒިޔާރަތަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات …..

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات …..
شرح حديث إنما الأعمال بالنيات މަތަން عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތަޖިކިސްތާނު ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތަޖިކިސްތާނު ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކު ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ތަޖިކިސްތާނުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗަށް  މާލެއައި ތަޖިކިސްތާނުގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 23 ކުޅުންތެރިން ނެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ތަޖިކިސްތާނު ޓީމުން މާލޭގައި ކުރާ ފުރަތަމަ ފަރިތަކުންތައް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަމާން ވެށި ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ދީފި

އަމާން ވެށި ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ދީފި
ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅައިދޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި “އަމާން ވެށި” ގެ ނަމުގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދީފި އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގްރޭޑް 8 ން މަތީގެ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 11 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 11 <span>ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު<span/>
17 މާރިޗް 2015 އާ ގުޅޭ…   (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا) މި އާޔަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހަށް ޘަގީފް ވަންހައިގެ ބަޔަކު އަޔެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބޮޑު ކަލާންގެ ކަމުގައިވާ “އައްލާތު” ގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ އަހަރެއް ވަންދެން ހަނު ހުންނެވުމަށް އެބައިމީހުން އެދުނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ދޮންފަނު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ބ. ދޮންފަނު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބިންގާ އަޅައިފި
މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރި ނުވަތަ ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީ ސުކޫލުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ވޭތުވެ ދިޔަ 15 އަހަރުތެރޭގައި އެރަށުގައި ފެށިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓު ކަމަށެވެ. ބިންގާ އެޅުން ކުރިއަށްދިޔައީ މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ބ. އަތޮޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »