web analytics

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (4)

9 ނޮވެމްބަރ އާގުޅޭ…… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ދެވަނަ މަޞްދަރު: ނަބަވީ ސުންނަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން ސުންނަތް ކިޔެނީ “ގޮތަށެވެ”. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فمن رغب عن سنتي فليس مني)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ

84 ރަސްކަލުން 93 ފަހަރު ރަސްކަން ކުރައްވާފއިވާ ރަސްކަންނިމި ދެން ފެށުނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ވެރިންގެ ނިމުން އައި ގޮތް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ގިނަބަޔަކު އެކައްޗެއް ކިޔާފައި ނުވާތީ އެވާހަކަތައް ޢާންމު ނުކުރީއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް އިއްތިފާޤުވާ ކަންތައްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔެލާނަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނީ ރަސްކަމެކެވެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޝުއަރެންސް (1)

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ހާދީ. / އައްތައުމީނުއް ތަކާފުލީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިސްލާމްދީން ލައްވާފައިވަނީ ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިންސާނާއަށް މުހުތާޖުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ދޫކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ) [1] މާނައީ: ” އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (6)

7 ނޮވެމްބަރު 2014 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ބައި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… الشيخ آدم شميم / އެހެންވީމާ މިބިރުވެތިވުމާ، ތަޤުވާވެރިވުމާ، އުންމީދުކުރުމާ، އިތުބާރުކުރުމާ އިޢުތިމާދު ކުރުމާ މިފަދަ ކަންތައްތައް މުސްލިމުން ޖެހޭނެ ކިޔަވައި ދަސްކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިފައި ބަހައްޓަން، އޭގެތެރޭގައި ޝިރުކާ ޝިރުކަށް ވަންނައެއްޗިއްސާ ނުވަންނަ އެއްޗިހި ވަކިކުރެވެން. އެހެންވީމާ! ޚާއްޞަކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (1)

الشيخ عبد الحادي / بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الرقيىة الشرعية ގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމް ” މެތުރުން ” މިރޭ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ފަށަނީ. إن شاء الله

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ  9:00 އިން “މެތުރުން” މިއީ “ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް” އާއި “ރޭޑިއޯ އެޓޯލް” ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިފައިވާ ޝިރުކާއި ޚުރާފާތުގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައިވާ ސިޙުރު ހާހޫރައާއި، ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ދީނާއި ޚިލާފު ގޮތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ފަންޑިތައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން (2) މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް

5ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެބައި ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު. /   2. މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މިސްކިތަކީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެވެ. ﷲ އަށް ލޯބިވާ މީހާ އެކަލާންގެ ގެކޮޅުތަކަށް ލޯބި ކުރާނެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން: (3) 13 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ…..   ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ދެއްވާ ޘަވާބާއި ދަރުމަ: ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުންދުނިޔޭގައި ލިބޭ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި: ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް (2) 14 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ..

  ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމްށްފިތާލައްވާ…… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ދެވަނަބަޔަކީ: ކަމެއްގެ ޙުކުމްބަޔާން ކުރުމުގައި ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ގުރްއާނުންނާއި ސުންނަތުން އަދި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖްމާޢިން އައިސްފައިނުވާ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ގިޔާސް ކުރެވޭނެފަދަ އެހެންމައްސަލަ އެއް ފެންނަންނެތް މައްސަލަތަކެވެ. ނޫންނަމަ ސުންނަތުގައި އެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘް އެއް އައިސްފައިވާ އެހެންނަމަވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތަކުގެ ޙުކުމް

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތައް ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ: ޝަރުޢުގައި އެއިސްތަށި ބޭލުމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އިސްތައްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންގެ ތުނބުޅިބޭލުން އަދި ބުމަދެހުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »
އެންމެ މައްޗަށް ދިއުމަށް