web analytics

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (10) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

19 ޑިސެމްބަރ 2014 ޢަގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…. އެހެންވީމާ މި ތަވްޙީދާ ޝިރުކުގެ ހަޤީޤަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަންޖެހޭނެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް، الله سبحانه وتعالى   قرآن ގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ [1] ،ކަލޭގެފާނު ސުވާލު ކޮށްބަލާށޭ މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ، ކާކުހޭ ކަލޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަހަލްދީބް ފީމާ ސޭވް ވިޝަން ކޭމްޕް

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއާއި ފީމާ ސޭވް ވިޝަންއާއި އައި އައި އާރް އޯ އަަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައި ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ، މިކޭމްޕް އޮންނާނީ 4 ޖެނުވަރީން ފެށިގެން 8 ޖެނުވަރީގެ ނިޔަލަށެވެ.   މަހަލްދީބުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖަރ ޝިޔާޒް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިކޭމްޕްގައި ލޮލުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (10)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

18 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ…./   ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔއްވުމަށް…. /    ޝައްކެއްނެތް ފާފަޔަކީ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރިކަން ހުރި ، އިލާހުގެ ކޯފާ ހައްގުވާނެކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲ އީ އޯގާވަންތަ ރަހުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ، އެހެންވެ އަޅުތަކުން ކުރެ އެބައިމީހުންގެ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ މީހުނަށް ތައުބާގެ ދޮރު ހުޅުއްވަވާފައިވެއެވެ. ކިތަންމެ ފާފައެއް ކުރިއަސް، ކޮންމެ ގޮތަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަމާދު ކުރާގޮތް( صلوا كما رأيتموني أصلي) ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރައްވާތީ ދުށްގޮތައް ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ޢާއިމު ކުރާށެވެ..” އެހެންކަމުން އެކަލޭގެ ފާނު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްލެވޭތޯ ބަލައިލާނަމެވެ. މާތް ﷲ މިއަޅާ އަށް ތައުފީގް ދެއްވާށި. އާމީން. ފުރަތަމަކަމަކަށް: ގިބްލަ އަށް ކުރިމަތިލުން –        ފަރްޟު ނަމާދެއްނަމަވެސް އަދި ސުންނަތް ނަމާދެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ. ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބަރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

2 ވަނަ ބައި /    ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  /    ފުރަތަމަ دليل (( عَنْ عَلْقَمَة بن وَائلٍ عَن اَبِيه قَالَ رَاَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَاكَانَ قَائِمًافِى الصَّلواة قَبَضَ يَمِيْنَهُ عَلى شِمَالِهِ )) سُنَنُ نسَائى ج ص 9 މާނައީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިބާގެ ކަޅުބޫޓް

  އެއްދުވަހަކު މީހަކު ޖާފަރު ޞާދިޤު ނަމަކަށް ކިޔާ އިމާމެއްގެ އަރިއަހަށް ޒިޔަރަތެއް ކުރިއެވެ. އެމީހާ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިގުގެ އަރިއަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އަރައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށެވެ. އެތަން ފެނިފަ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިޤު އެމީހާ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ” އޭ ބަލަ ކޮއެފުޅާ ! ކަލޭ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށް އަރާފަތިހުރީ ކީއްވެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ. ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބަރާހީމް ބާބުލް އާވަލީ(رحمه الله)

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًايُوَافِى نِعْمَة وَيُعَافِى مَزِيْدَهُ وَالصَّلواة وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ  اَمَّابَعْد!   ތަރުޖަމާގެ މުޤައްދިމާ ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ.   މިއީ ޢަރަބީންނާއި ޢަޖަމީންގެ ޝައިޚް  علامة السيد أبو محمد بديع الد ين شاه الراشدى عفى الله عنه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (9) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

12 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔެއްވުމަށް….. / ޢިރާޤު ހަނގުރާމައިގައި رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޤަބުރުފުޅު އޮތްތަނުން (އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅުން) ތެރެއިން ނެގުނުސިޓީތައް މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމާތްވުމަށް އެދި އެހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވާފައިހުރި ދެންނެވުންތައް. رسول الله صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުފަހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ ކުރުމަށްފަހު، އެދެއަތް މޫނުގައި ފިރުމާލަން ޖެހޭތަ؟ތަރުޖަމާ ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާޥޫދު

ا لحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله ތިރީގައި މިނަކަލު ކޮށްލަނީ ދުޢާ ކުރުމަށް ދެއަތް އުފުލައިފިނަމަ، އެދެއަތް މޫނުގައި ފިރުމާލުމާމެދު ކުޑަ ތަޙްޤީޤެކެވެ. الجنة الدئمة للبحوث العلمية والإفتاح ގެ ފަތުވާ: (މިއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމީ ބަޙުޘްތަކާއި ފަތުވާ ތަކާއިބެހޭ ޢިލްމުވެރިންގެ ކޮމެޓީއެވެ.) މި މައްސަލަޔާއި ބެހޭގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމު އުވާލައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އުވާލައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތައް އުވާލާކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން އެބޭފުޅުންނަށް އެންގީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ގުޅުއްވާފަ މަގާމުތައް އުވާލިކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު ޚުތުބާ 19 ޑިސެމްބަރު 2014

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ 19 ޑިސެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކިޔުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ ” ފާފަތަކާ ދުރުހެލި ވުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ. ޙަސައިން ތަޥްފީޤު ޢަބުއްރަޙްމާން ލިޔުއްވާފައިވާ މި ޚުތުބާ ނިންމާލައްވަފައިވަނީ ޒިނޭކުރުމުގެ ނުބައިކަމަށް އަލިއަޅުވާލަމުންނެވެ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމްގައި މާދަމާ ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމިސްކިތުގެ އިމާމް އައްޝައިޚް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (9)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

17 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… މި ސޫރަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދެވަނަ އަދަބު: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْ‌فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُ‌وا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ‌ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ‌ونَ) މާތް ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަމުރުފުޅުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الــــزكـــــاة ( ޒަކާތް)

  الــــزكـــــاة لغوى މާނަ، އިތުރުވެ ގިނަ ވުން، ޠާހިރުވުން، އިޞްލާޙްވުން ވެސް މީ މިލަފްޒުގެ ލުޣާވީ މާނައެވެ. اصطلاحي މާނަ، ޚާއްޞާބާވަތްތަކެއްގެ މުދަލަށް ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން އެ މުދަލުގައި ނިޞާބު ހަމަވާނަމަ ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ނެރެވޭ ކަނޑައެޅިގެންވާ މިންވަރެވެ. الدليل من القرآن =وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޠަހާރަތު

ލުޣަވީ (ބަހުގެ) މާނަ: ސާފު ޠާހިރުކަމެވެ. އިޞްތިލާޙީމާނަ: ނަމާދު ކުރުން މާނާ ކުރަނިވި ނަޖިހަކުން ނުވަތަ ޙަދަސްވެރިވުމުން، ފެން ނުވަތަ ފެނުގެ ޙުކުމް ހިނގާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދުރުވެގަތުމެވެ. ޠަހާރަތު ބެހޭ ދެބައި: މާނަވީ ޠަހާރަތު އަދި ހިއްސީ ޠަހާރަތު. މާނަވީ ޠަހާރަތު: ފާފައައި ކުއްތަކުގެ ނުތާހިރުކަމުން ހިތް ސާފު ކުރުން. ހިއްސީ ޠަހާރަތު:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (8)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

9 ޑިސެމްބަރ,2014 އާގުޅޭ… / 19 – ކާމިޔާބު ލިބެނިވި ބަޔަކީ ތަގްވާވެރިން ކަމުގައިވުން. ސޫރަތުއް ނޫރުގެ 52 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَخْشَ اللَّـهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  ) މާނައަކީ: ” އަދި اللَّه އާއި، އެކަލާނގެ رسول އާއަށް ކިޔަމަންވެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ދޮންނަފަރު ކައުންސިލް ބައި- އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި.

31 ޖެނުއަރީ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް، 16 ޑިސެމްބަރ 2014 ވީ އަންގާރަދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެތުގައި ވަނީ ޝާއިރު ކޮށްފައެވެ. މިލިސްޓް ދިވެހި ރަސުކާރުގެ ވެބްސައިޓް ގައްޔާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެބަސައިޓް ގައްޔާއި މި ބައި- އިލެްކޝަނަށް ނިސްބަތްވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

فطرة ގެ سنّة ތައް / وضوء

  فطرة ގެ سنّة ތައް: ޚިތާނުކުރުން: ފިރިހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ އޮމާ މަހުގެ މަތީން ލެވިފައިވާ ހަންކޮޅު ކަނޑައިލުން. އައުރަ ގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ އިސްތަށިބޭލުމާއި ކިހިލިފަތް ދޮށުން އިސްތަށި އުފުރުން ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި މަތިސްމަސް ކުރުކުރުން ނުވަަތަ ބޭލުން ތުނބުޅި ދިގުކުރުން ބޮލުގެ އިސްތަށި ދިގުނަމަ އެ އިސްތައްޓަށް މާތްކޮށް ހިތުން ބޮލުގަޔާއި ތުނބުޅިގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަދީޘް

ޙަދީޘް ޤަބޫލުވުމާއި ޤަބޫލުނުކޮށް ރައްދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދެބައަކަށް ޙަދީޘް ބެހިފައިވެއެވެ. الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ : ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަދީޘުތައް މަޤްބޫލު ޙަދީޘު ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަދީޘުގެ ތަފާތު ދަރަޖަތަކަށް ބަލައި، މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް މިފަދަ ޙަދީޘުތައް ބެހިގެންވެއެވެ. الصَّحِيْحُ (ޞައްޙަ) ޙަދީޘާއި الْحَسَنُ (ރަނގަޅު) ހަދީޘެވެ.  الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ ޞައްޙަ ޙަދީޘު ޞައްޙަ ޙަދީޘުގެ ތަޢުރީފު:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

البيع ( ވިޔަފާރި )

البيع لغوى މާނަ، އެއްޗެއް އެއްޗަކާއި ބަދަލު ކުރުމެވެ. اصطلاحي މާނަ، ރިބާގެ މުޢާމަލާތެއް ނުހިމެނޭ ފަދައިން މާލީ ބަދަލަކާއިއެކު އަގެއްހުރި މުދަލެއް އަނެކާއަށް ދާއިމަށް މިލްކު ކޮށްދިނުމެވެ.   حكم ހުއްދައެވެ. الدليل من القرآن =  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الدليل من السنة = إنّمَا البَيعُ عَنْ تَرَاض...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الصلاة ( ނަމާދު)

لغوى (ބަހުގެ) މާނަ  ދުޢާ އެވެ. استلاحى: މާނަ:  ވަކި ޚައްޞަ ޢަމަލުތަކަކާއި ވަކި ޚާއްޞަ ބަސްތަކަކާއެކު، ވަކި ޚައްޞަ ސަރުތު ތަކަކާއި ރުކުން ތަކެއްގެ މައްޗައް ބިނާވެގެންވާ ތަކްބީރަކުން ފެށޭ ސަލާމަކުން ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ. އަހަމިއްޔަތު: ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم” މާނަ: ނަމާދެވެ. ނަމާދެވެ. އަދި ތިބާމެނގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ﷲ އާއި މަލާއިކަތުންވެސް ނަބިއްޔާގެމައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވަތެ، ތިބާ މިއަދު ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވައިފީމުތަ؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن صلَّى عليَّ حينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وحينَ يُمْسي عَشْرًا أدرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ މާނަ:ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم حديث ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހެނދުނު ވާހިނދު 10 ފަހަރު އަދި ހަވީރު ވާހިނދު 10 ފަހަރު ތިމަންކަލޭގެ ފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަންމަގެ މަޤާމް އެނގި އިސްލާމިވި މަންމަ ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އިސްލާމްވުމުގެކުރިން އޭނާގެ މަންމައާއިއެކު 18 އަހަރުވަންދެން އުޅުނެވެ. އެއަށްފަހު އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަދި މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިޒުވާނާއަށް އެތަނުން ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި އެތައް މުސްލިމުންނެއް ލިބުނެވެ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މި ޒުވާނާގެ ރައްޓެހިންގެ އަޚްލާޤާއި އިސްލާމް ދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ތަޖްރިބާ ކުރުމަށްފަހު މީނާ އަމިއްލައަށް އިސްލާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަންދު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުަރަން ނިންމައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ މިވަގުތު ހަވާލްވެހުންނެވި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން، އެ ކޮމިޓީއަށް ބަންދު އިބުރަހިމް ސަލީމް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ، އިބްރާޙިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ގިނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަސްހަދު އަލީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ސޮއިކޮށްފި

ފޮޓޯ maldivesoccer.com މާޒިޔާ އަށާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެވެސް މުޙިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅެންނިންމާ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓުން ވަނީ އަސްހަދު އަލީ އެ ކްލަބުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ނިއު އިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލްޤިޔާސް د. محمد عياض عبد اللطيف

ހަތަރުވަނަ މަޞްދަރު: އަލްގިޔާސް ބަހުގެ ގޮތުން ގިޔާސްގެ މާނައަކީ މިންވަރުކުރުން ނުވަތަ އެއްވަރު ކުރުމެވެ. އުޞޫލުފިގްހުގައި ގިޔާސްގެ މާނައަކީ: މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމެއް އެހެން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމާއި ޢިއްލަތުގެ ގޮތުން އެއްގޮތްވާތީވެ ގުޅުވާލުމެވެ. ނުވަތަ ކުރީމައްސަލަ އަށް ދިން ޙުކުމް ފަހު މައްސަލައަށްވެސް ދިނުމެވެ. އެއީ ދެމައްސަލައިގެވެސް ޢިއްލަތަކީ އެކައްޗަކަށްވީތީވެއެވެ. ޢިއްލަތުގެ މާނައަކީ: އެކަމަކާއިހުރެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖެއިން އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ލިބި އިޓަލީއަށްގޮސް އިސްލާމްވި މީހާގެ ޙަޤީޤަތް

  މިއީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު (رحمه الله) (އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ކިޔާ ނަން) ގެ ވާހަކައެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން (رحمه الله) އޭނާ އިސްލާމްވުމަށް ފަހު އޭނާއަށް ކުރިން ކިޔާ ނަން ނުކިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. 49 އަހަރު ޣާފިލު ކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ޢިބްރަތްތެރި ޙަޤީޤީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިންގެ މެދުގައި ޖަމަލު ބެހުން ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

މީހެއްގެ މަރުގެ ވަޤުތެވެ. މަރުވުމުގެ ކުރީން އޭނާގެ ވަސިއްޔަތް ލިޔުނެވެ. އޭގައިވަނީ ” އަހަރެންގެ 17 ޖަމަލު ވެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ 3 ދަރރީން ތިބެއެވެ. އަހަރެންގެ މި ޖަމަލުތައް މި ތިންދަރީންނަށް މިބުނާގޮތަށް ބަހާލަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދަރި އަށް ދެބަކުޅައެއްބައި،  މެދު ދަރިއަށް ތިންބައުކުޅަ އެއްބައި، އެންމެ ކުޑަ ދަރިއަށް ނުވަބައިކުޅައެއްބައެވެ. ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދޫރައްކާތެރިކުރުން (2) އަބޫ އަރްބަޢު

9 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…… ޣީބަ ޙަރާމް ކުރެއްވިކަމަށް ދޭހަވާ ސުންނަތުގެ ދަލީލުތައް: ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). މާނައަކީ: “ތިޔަބައިމީހުންގެ ލެޔާއި މުދަލާއި އަބުރަކީ ޙުރްމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖެވެރިކަން ވަނީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގައެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު /   ﷲ އާއި ރަސޫލާގެ މައްޗަށްވާ ޙައްގު ތަކަށްފަހުގައި އަޅާގެ މައްޗަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ޙައްގަކީ މައިންބަފައިން ގެ މައްޗަށްވާ ޙައްގުތަކެވެ. އެހެންކަމުން އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރި ވުމަށް އިސްލާމްދީން ވަނީ ނުހަނު ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وقضى ربك ألا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަހަރުމެންނަކީ އަބަދުވެސް ޑިއުޓީގައި ތިބޭބައެއް( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

    އަލަށް ޔޫރަޕްގެ އެއަރ ލައިނެއް ދަތުރު ފެށިއިރު އޭގެން ދަތުރުކުރި މުސްލިމެކެވެ. ބޯޓު ނައްޓައިލައިގެން މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ އެ ބޯޓުގެ އެއަރ ހޮސްޓެސް އެމީހާ އަށް ބުއިމެއް ގެނެސް ދިނެވެ. އެއީ ރާ ތައްޓެއްކަން އެމުސްލިމް މީހާއަށް އެންގުމުން ރިވެތި އަޚްލާޤުގައި އެ ދަށި ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެއަރ ހޮސްޓެސްއަކަށް ހުރި ކުއްޖާއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (8) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

30 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ / ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންތައްތައް އެބަހުރިކަންނޭގެ، ބައެއް މައިންބަފައިން ކުޑަކުދިންނަށް ނުވަތަ ދަރީންނަށް ކާން އިށީންނައިރުގައި ދަސްކޮށްދޭއެއްޗެއް، ކާންފެށުމުގެ ކުރިން ޙަސަނާ ހުސެއިނާ ދެބޭކަލުންނަށް ކައްޓާ ހަވާލު. ކޮބައިތޯ ޙަސަނާއި ޙުސެއިނާ ދެބޭކަލުން؟ ޝައްކެއްނެތް ދެ ޞަޙާބީން، رسول الله صلى الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައްޕަ ނެތް ކުދިން

ސުވާލު:އިސްލާމްދީނުގައި އޯގަން ޑޮނޭޝަންގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ މިސާލަކަށް ބޭރުގައުމު ތަކުގައި ހަދާހެން މަރުވުމުގެ ކުރިން ތިމަންނާ މަރުވުމަށް ފަހު ތިމަންނަގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެތޯ؟ މިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ހަދިޔާ ކުރާ ގުނަވަން ލިބޭ މީހާގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވޭތޯ.. މިސާލަކަށް އެގުނަވަން ލިބެނީ މުސްލިމަކަށް ވުން ވާޖިބުތޯ ނޫންތޯ…...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގުނަވަން ހަދިޔާކުރުން

ސުވާލު:އިސްލާމްދީނުގައި އޯގަން ޑޮނޭޝަންގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ މިސާލަކަށް ބޭރުގައުމު ތަކުގައި ހަދާހެން މަރުވުމުގެ ކުރިން ތިމަންނާ މަރުވުމަށް ފަހު ތިމަންނަގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެތޯ؟ މިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ހަދިޔާ ކުރާ ގުނަވަން ލިބޭ މީހާގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވޭތޯ.. މިސާލަކަށް އެގުނަވަން ލިބެނީ މުސްލިމަކަށް ވުން ވާޖިބުތޯ ނޫންތޯ…...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަރުފަޔާ ހުރެ ވަޅުނުލެވުނު ގަވަރްނަރުގެ ވާހަކަ

ﷲ سبحانه وتعالى ވެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަން ހަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ބެއެކެވެ. އަދި އެ ބޮޑު ޒިންމާ އެމީހުނަށް ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެވިއްނަމަ އެކަމުގެ ޖޒާވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ދެދުނިޔޭގަވެސްމެއެވެ. ނުހަނު ބުރަ އަދި އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެތައްކަމެއް ބޮލުގައި އަޅަންޖެހެއެވެ. ޝައިޚަކު ދަރުސްއެއްގައި ކިޔައިދިނެވެ. އިސްތަންބުލްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދާ 100 މެޝިން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޝެންޒެން ސިޓީގެ ޔޫ ހޯމް ބްރޭންޑްގެ ވައިގެ ތެތްކަން ބޭނުންކޮށްގެން ފެން އުފައްދާ 100 މެޝިނެއް ޗައިނާގެ ނެންގް (އެފް.އެން.ޑީ) ކުންފުނިން ދިވެހި ރެޑް ކޮރެސެންޓަށް ރަސްމީ ގޮތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީޕް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މާރކް ޒިން އެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެންސެންޓްގެ ފަރާތުން މިމެޝިންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވީ މިޖަމާއަތުގެ އަމީންއާއްމު އަބްދުލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

صلاة الضحى (ޟުޙާ ނަމާދު)

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކުރެއްވިކަމަށް ޘާބިތުވާ ނަމާދެކެވެ. ޢާއިޝާ-ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ- ގެ ކިބައިން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ. (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ) މާނައަކީ: ” ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޟުޙާ ނަމާދުގެ ހަތަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު ވަގުތު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޙުކުމް

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބު ނުވާ މީހުން ހުކުރު ވަގުތުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހުކުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމާއި އެކު، ނަމާދު ކޮށް އަވަދިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ގަނެވިއްކާ ހެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ސޫރަތުލް ޖުމުޢާގެ 9 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ އާއި އެކު ގުޅުން ބޭއްވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

އަޅުގަނޑުގެޓީޗަރަކު ބުނީ އިންޓަރކޯސް ނުކުރަންޏާ ޒިނޭއަކަށް ނުވާނެއޯ. އެއީތެދެއްތޯ؟ ދެން އަޅުގަނޑުގެ ބޯއީ ފްރެންޑެއްހުރެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްމެރީކުރެވޭނީ ކިޔަވާނިމިގެން، ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތައުބާވާނީކިހިނެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހިލޭ އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ރައްޓެހިވެ ގައިގޯޅިވެ ތަންތަނުގައި އެކަހެރިވެ އުޅުމަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބިކުރުވެރިނޫން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހުތުރުކަމަކީތޯއެވެ؟

  ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައޭ ބުނާ ބީދައިން، ޒިނޭ ކުރިޔަސް، ކައިވެނި ނުކުރާނަމަ މީސްތަކުންނަށް ވަރިހަމަވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ބިކުރުވެރިންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އިރުޝާދުކުރައްވައި، ހަދީޘްކުރައްވާފައިވާކަން ދަންނަމުއެވެ. އެހެނަސް އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ހާމަވެގެންދަނީ، ބިކުރުވެރިނޫން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެނުން މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރު ކުރުން

ސުވާލު 1 : ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ނުވަތަ އެނޫން ދަތުރެއްވިޔަސް މަޙްރަމް ފިރިހެނަކާއި ނުލައި އަންހެނަކަށް ދަތުރު ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޝޭޚު ބިންބާޒް ރަޙިމަހުﷲގެ ފަތުވާއެއް އަޅުގަނޑު ދެކުނީމެވެ. ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން މަޙުރަމަކާއިނުލައި ވަރަށް ގިނަ ގުރޫޕްތަކުން އަންހެނުން އެކަނިމާއެކަނި ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ގެންދެއެވެ. ވީމާ ތަފްސީލު ދިރާސީ ޖަވާބެއް އެރުވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު

ތަވްޙީދުގެ މާނައަކީ: ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ﷲ ގެ އުލޫހިއްޔަތުގައްޔާއި ރުބޫބިއްޔަތުގައި އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައްޔާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިޔަކު ނުވާ ކަން ތެދުހިތުން ގަބޫލު ކުރުމެވެ. އުލޫހިއްޔަތޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ: ﷲ މެނުވީ ޙައްގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ ފަރާތެއް ނުވާކަން ގަބޫލު ކުރުމެވެ. އަދި މުޙައްމަދު-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އަކީ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޙައިޟުގެ ލެއިން ޠާހިރުވުމަކީ ކޮބައިކަން

ޙައިޟުގެ ލެއިން ތާހިރު ވުމަށްފަހު ޖިމާޢުވުމަށްހުލޭފެނިއްޖެނަމަހަދާނީކިހިނެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާދު ކުރުމުންނާއި ރޯދަ ހިފުމުން އަދި ޖިމާޢު ވުމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އެވެ. ޙައިޟުގެ ޢަލާމާތްތައް އަންހެންވެރިންނަށް އޮޅިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުލައިގެ ގޮތުން އެއީ ކަޅުރަތް ކުލައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާންގެ ލަދުވެތިކަން

عثمان بن عفانދެކެ ملائكةބޭކަލުން ލަދު ގަންނަވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مر بي عثمان وعندي ملك من الملائكة فقال شهيد يقتله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތް

  އަޅުގަޑުމެންގެ ޢުމުރުން މިވީހާ ދުވަހަކު ޢީދު ނަމާދު ކުރަމުން އައީ މިސްކިތުގައެވެ. ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އިސްލާމް އިން ފެނުނު ފަތުވާ އެއްގައި ވާ ގޮތުން މިސްކިތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަކީ ބިދުޢަ އެކެވެ. މިޔޮށް ހުރިހާ ދުވަހު އަޅުގަޑުމެން ކޮށްފައިވާ ޢީދު ނަމާދުތައް ފެނަށް ދިޔައީތޯއެވެ؟ މީގެ ކުރިން މިވާހަކަތައް މިގޮތަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދޫރައްކާތެރިކުރުން އަބޫ އަރްބަޢު

މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގައި ހުރި ނުބައިކަން އެނގިފައިނުވާ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއިއެކު، މިކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެނުލާ ހުރުމަކީ ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ހީވެގެން ކުރިޔަށް ދެވޭތޯ ގަސްތުކުރީމެވެ. ވަބިﷲ އައްތައުފީގް. ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ގިނަގުނައެވެ. ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނުނުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކައް ފެން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތރް ފަށައިފި.

ފޮޓޯ: އޯޓިސަމް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްއޯޓިޒަމް  އެސޯސިއޭޝަން އާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް “ދަރިންނަށްޓަކައި އަހަރުމެން” ގުޅިގެން މިއަދު (9 ޑިސެމްބަރ) ހެދުނު އެގާރަ ޖެހިއިރު ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ. އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑީރެކްޓަރ އިފްހާމް ހުސައިން ވިދާޅުވީ،ހެދުނު އެގާރައިން ފެށީގެން މިރޭ އަށެއް ޖަހަންދެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުލްކު ސޫރަތުގެ މާތްކަން ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފު

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފު /   އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ القُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) މާނައަކީ: “ހަމަކަށަވަރުން ގުރްއާނުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް- ރަޙިމަހު ﷲ- އާއި ސުވާލު ކުރެވުމުން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަ މައްސަލާގައި ތިން ކަމަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ: ލޭދެވެނީ ކާކަށްތޯ؟ ދެވަނަ ކަމަކީ: ލޭ ނެގެނީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑަކުންތޯ؟ ތިންވަނަކަމަކީ: ލޭ ދެވެނީ ކާކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (7)

6 ޑިސެމްބަރު 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ. ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު. /   12 .ނަޞޭޙަތުގެ އަޑުއިވުމުން ތަގްވާވެރިންނަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ އާޔަތްތަކާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީޙުންނަށް ހިދާޔަތް ލިބެއެވެ. ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 46 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެނަށް ދަތިވާ ހިނދު ވާރޭވެހުން އެދިގެން ކުރާ ދުޢާ

  اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ މާނަ: ހައްދަވައިގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ މެނުވީ ޙައްގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކުނުވެއެވެ. އިބަ އިލާހީ ފުދުންތެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ. ފަގީރުބަޔަކީ އަޅެމެންނީމެވެ. އަޅަމެންގެ މައްޗަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް /   ދުޢާ ކުރާމީހާ އަކީ ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރިމީހަކު ކަމުގައިވުން. ސަބަބަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުމުގެ ޝަރްޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅާ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުން ހިމެނިގެންވެއެވެ. އަދި ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެގެން ހުރުން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މަސްދަރުތައް (7)

26 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ،… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… އިޖްތިހާދު ކުރުމާއި ތަގްލީދު ކުރުން އިޖްތިހާދުކުރުމަކީ: އިސްތިންބާޠު ކޮށްގެން މައްސަލައެއްގެ ޝަރްޢީ ޙުކުމް ހޯދުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިއީ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރްޟެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކުރާނެ އިތުރުބަޔަކު ނެތިއްޖެނަމަ ތިބިބައެއްގެ މައްޗަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރްޟެކެވެ. އިޖްތިހާދު ކުރެވޭނީ އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ދެނެގަންނާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (6)

2 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ. ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ހެޔޮކަންތަކަށް މަގުހުޅުވި ރިޒްގު ތަނަވަސްވާ ކަމަކަށްވުން. ސޫރަތުލް އަޢްރާފްގެ 96 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَ‌ىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَ‌كَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْ‌ضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މައްޔިތާ އަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްތައް

ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު /   މައްޔިތާ މަރުވުމަށްފަހުގައި އޭނާއަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ޓަކައި ކޮށްދެވޭ ހެޔޮ ދުޢާ، ޞަދަގާތް އަދި އޭނާގެ މަތިންވެވޭ ޙައްޖު ހިމެނިގެންވެއެވެ. މައްޔިތާ އަށް ކޮށްދޭހެޔޮ ދުޢާގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ 10 ވަނަ އާޔަތެވެ. މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތަކުގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެމް އޭ ޕީ ޑީން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ” ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން” ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  މިހިނގާލުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ޚާއްޞަ ޓީޝާޓެއްވެސް ވަނީ އެމް އޭ ޕީ ޑީން ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

4 އަހަރު ވަންދެން މަންމަގެ ބަނޑުގައި

އަންހެނަކު ބަލިވެ އިންނަ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބައި ކަމާއި މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއް އުފެދިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިމާމް މާލިކް- ރަޙިމަހުﷲ- ގެ އެއް ރައުޔަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ހަތަރު އަހަރެވެ. އަދި މިއީ އިމާމް ޝާފިޢީގެ ވެސް ރައުޔެވެ. އަދި ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެވެސް އެއް ރައުޔެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (5)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް . / ކުރީގެ ކިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… / ތަގްވާގެ މޭވާ ﷲ ގެ ލޯބި ޙާޞިލްވުން. ސޫރަތުއް ތައުބާގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِ‌كِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ‌وا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިތުރު އަނބިންނާ އިނުމުގެ ޙިކުމަތް

  ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބަދުއްލަޠީފު. /   އޭ އުޚްތާއެވެ. ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ފިރިމީހާ އަށް އަނިޔާވެރ ނުވާށެވެ. ފިރިހެނަކަށް ހަތަރު އަނބިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އިންކާރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ. ކީރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (2)

16 ނޮވެމްބަރ 2014 ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….. الشيخ عبد الهادي حسين / ނަފަޤާ (ޚަރަދު) ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއް ހައްޤަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދެވެ.   މާތް ﷲ ކީރިތި ޤްރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާނީ: ﴿الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސުއަރެން(2)

17 ނޮވެމްބަރ 2014 އާ ގުޅޭ… އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ހާދީ. / އައްތައުމީނުއް ތަކާފުލީގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން.  ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ހަމަކަށަވަރުން ތައުމީނުއް ތަކާފުލީގައި އޭގެ މުދަލަކީ މުސްތަޤިއްލު ފަންޑު ފޮށްޓަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެއީ ފަންޑުފޮށި ބަލަހައްޓާ ކުންފުނީގެ މިލްކެއް ނޫނެވެ. މި ނިޒާމުގައި ކުންފުނީގެ ދައުރަކީ އިދާރީ ދައުރެކެވެ. އިދާރީގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަޥައްކަލް ކުރުން ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ )

ތަރްޖަމާ ކުރީ : އިބްރާހީމް ރަމީޒް.   ﷲއަށް ތަވައްކަލް ކުރެވޭނީ އަޅާ ފުރިހަމައަށް ﷲ އަށް އިތުބާރު ކޮށްގެނެވެ. ދިރި އުޅުމުގައި ހިތާމައާ ކުރިމަތި ލާންޖެހެއެވެ. އެއީ ދިރި އުޅުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އަހަރުމެނަށް އެއީ ހިތާމަވެރި އަނދިރި ދުވަސްތަކެއް ނުވަތަ ކެމެއް ކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (7)

16 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުްވުމަށް…. އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު.  / مريم عيه السلام ވިދާޅުވީ ކީކެ؟ ﷲ އަށްޓަކައި ތިމަންނާ މިހިރީ ނަދުރުބުނެގެންނޭ އެއްވެސްމީހަކާ ވާހަކަނުދަށްކަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަދުރު ބުނެވިދާނެ، الله سبحانه وتعالى އަށްޓަކައި ތިމަންނާ ރޯދައެއް ހިފާނަމެ. ނުވަތަ ނަމާދެއް ކުރާނަމެ، ނުވަތަ ޞަދަޤާތެއް ކުރާނަމެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބާރގަރ ކިންގް ގައި މީހަކު 100,000ޑޮލަރު ބާއްވާފަ ގޮއްސި

  ބާރގަރ ކިންގް ގައި ވޮލެޓް، ދަބަސް، ފޯން، ލެޕްޓޮޕް އަދި ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި މީހުން ހަނދާން ނެތި ބާއްވާފައި ދިއުމަކީ ޢާންމު ކަމެއްކަމުގައި އެތަނުގެ މެނޭޖަރ ވިދާޅުވިއެވެ. “ދަބަސް ހުޅުވާލީމަ އަހަރެން ޝޮކެއްޖެހުނީ ބައިވަރު ޑޮލަރުތަކެއް ރަބަރު ބޭންޑަތުން ބަނދެފައި އޮތް، ދެން އަހަރެން އަވަހަށް ޕޮލިހަށް ގުޅީ” އެ ދަބަސް ފެނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 4 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް . / ކުރީގެލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ތަގްވާގެ އަހައްމިއްޔަތު ތަވްޙީދުގެ ކަލިމަ އަށް ތަގްވާ އޭ ކިޔޭކަން. (لا إله إلا الله). ސޫރަތުލް ފަތްޙުގެ 26 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّـهُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓެކުހަކީ ޢަޒާބެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ނެގުމަށް ރުހޭ އެކަކުވެސް ނެތޭބުނުމަކީ ކުށްބަހަކަށް ނުވާނެއެވެ.  އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސްތަކާއި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ އެކިއެކި ޓެކުހަކީ ކިތަންމެ ނުހުނަސް ނުދީ ނުވާނެއެއްޗެކެވެ. ވިޔަފާރި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށްގެންދަން ބޭނުންނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. މިކަމަށް އިހުމާލުވާފަރާތްތަށް ހާމަކޮށް އަދަބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޯޑް ޝޯ ” ރައްކާ ”

ޕޯސްޓަރ ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޓްރެފިކް ރޯޑްޝޯ ” ރައްކާ” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް މިމަހު 28 އަދި 29 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީހަމަޖެހިފައިއެވެ. ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ މި ހަރަކާތަކީ މަގުމަތީގެ ޤަވާޢިދު ތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމާއި މަގުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓް ވީހާވެސްމަދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. ޕޮލިސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީޑީއާ އާއި އިސްލާމްދީން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ދީނީ ފޯރަމް މިމަހުވެސް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައޫލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ 28 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:50 ގަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ފަހަރު ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން

މޯލްޑީވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް ( އެމް އޭ ޕީ ޑީ ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހު ” އޮޕޯޗުނިޓީ ވޯރކް “( ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން ) ނަމުގައި ހިނަގާލުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ހިނގާލުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރާ އެކި އެކި އެން ޖީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި މުޞްޙަފް

  ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ޚާއްޞަ މުޞްޙަފެއް މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު 14:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މުޞްޙަފު ނެރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި މުޞްޙަފުގެ ޚާއްޞަކަމާމެދު ސުވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މްސްދަރުތައް (6)

    ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  /   ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ލިބެން ހުރި ދަލީލުތައް: މިއުއްމަތުގެ މީހުން ނުބައިކަމެއްގެ މައްޗަށް އިޖްމާޢުނުވާނެކަމަށް ދޭހަވާ އެތަށް ޙަދީޘެއްވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ) މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (5)

23 ނޮވެބަރ 214 އާގުޅޭ.. ކުރީގެލިޔުން ލިކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ..  ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ސުންނަތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުން: ނަބަވީ ސުންނަތުގެ ދެބޭނުމެއްވެއެވެ. އެއީ: ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުން، ގުރްއާނުގައި ނައްޞު އައިސްފައިނުވާ އެއްޗެއްގެ ޙުކުމް ބަޔާންކޮށްދިނުން. ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި ބައިވަރު ގޮތްތަކެއްވެއެވެ. އެގޮތުން: ގުރްއާނުގައި މުޖްމަލްކޮށް އައިސްފައިވާ ޙުކުމެއް އިތުރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (4)

9 ނޮވެމްބަރ އާގުޅޭ…… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ދެވަނަ މަޞްދަރު: ނަބަވީ ސުންނަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން ސުންނަތް ކިޔެނީ “ގޮތަށެވެ”. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فمن رغب عن سنتي فليس مني)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ

84 ރަސްކަލުން 93 ފަހަރު ރަސްކަން ކުރައްވާފއިވާ ރަސްކަންނިމި ދެން ފެށުނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ވެރިންގެ ނިމުން އައި ގޮތް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ގިނަބަޔަކު އެކައްޗެއް ކިޔާފައި ނުވާތީ އެވާހަކަތައް ޢާންމު ނުކުރީއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް އިއްތިފާޤުވާ ކަންތައްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔެލާނަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނީ ރަސްކަމެކެވެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޝުއަރެންސް (1)

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ހާދީ. / އައްތައުމީނުއް ތަކާފުލީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިސްލާމްދީން ލައްވާފައިވަނީ ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިންސާނާއަށް މުހުތާޖުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ދޫކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ) [1] މާނައީ: ” އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (6)

7 ނޮވެމްބަރު 2014 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ބައި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… الشيخ آدم شميم / އެހެންވީމާ މިބިރުވެތިވުމާ، ތަޤުވާވެރިވުމާ، އުންމީދުކުރުމާ، އިތުބާރުކުރުމާ އިޢުތިމާދު ކުރުމާ މިފަދަ ކަންތައްތައް މުސްލިމުން ޖެހޭނެ ކިޔަވައި ދަސްކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިފައި ބަހައްޓަން، އޭގެތެރޭގައި ޝިރުކާ ޝިރުކަށް ވަންނައެއްޗިއްސާ ނުވަންނަ އެއްޗިހި ވަކިކުރެވެން. އެހެންވީމާ! ޚާއްޞަކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (1)

الشيخ عبد الهادي حسين / بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الرقيىة الشرعية ގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމް ” މެތުރުން ” މިރޭ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ފަށަނީ. إن شاء الله

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ  9:00 އިން “މެތުރުން” މިއީ “ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް” އާއި “ރޭޑިއޯ އެޓޯލް” ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިފައިވާ ޝިރުކާއި ޚުރާފާތުގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައިވާ ސިޙުރު ހާހޫރައާއި، ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ދީނާއި ޚިލާފު ގޮތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ފަންޑިތައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން (2) މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް

5ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެބައި ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު. /   2. މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މިސްކިތަކީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެވެ. ﷲ އަށް ލޯބިވާ މީހާ އެކަލާންގެ ގެކޮޅުތަކަށް ލޯބި ކުރާނެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން: (3) 13 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ…..   ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ދެއްވާ ޘަވާބާއި ދަރުމަ: ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުންދުނިޔޭގައި ލިބޭ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި: ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް (2) 14 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ..

  ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމްށްފިތާލައްވާ…… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ދެވަނަބަޔަކީ: ކަމެއްގެ ޙުކުމްބަޔާން ކުރުމުގައި ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ގުރްއާނުންނާއި ސުންނަތުން އަދި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖްމާޢިން އައިސްފައިނުވާ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ގިޔާސް ކުރެވޭނެފަދަ އެހެންމައްސަލަ އެއް ފެންނަންނެތް މައްސަލަތަކެވެ. ނޫންނަމަ ސުންނަތުގައި އެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘް އެއް އައިސްފައިވާ އެހެންނަމަވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތަކުގެ ޙުކުމް

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތައް ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ: ޝަރުޢުގައި އެއިސްތަށި ބޭލުމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އިސްތައްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންގެ ތުނބުޅިބޭލުން އަދި ބުމަދެހުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠިފު. / الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެކެވެ. އެކި އިންސާނުންގެ ޠަބީޢަތާއި ވިސްނުން ތަފާތެވެ. އެކި މީހުންނަށް ވިސްނެނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ދީނީ މައްސަލަ ތަކުގައި ދަންނަ ބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން: (2)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފު / ރަޙިމްގެ ގުޅުމުގެ ބާވަތްތައް: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަޑުމެންނަށް ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ރަޙިމް ގެ ދެބާވަތެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ދީނުގެ ރަޙިމް، މީގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންނާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) މާނައީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤާނޫނީގޮތުން ނަމާދު ކުރުން.

ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި ނަމާދަކީ މުސްލިމަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެއްދޭންޖޭ ފުރަތަމަ ރުކުނެވެ. އެއީ އޮފީސް ގަޑިކަމުގައިވިޔަސް ދަރި ގޮވައިގެން ސްކޫލް ދޮށަށްދާ ގަޑިކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ދަރިފުޅު ކުޅިވަރުކުޅެން ދަނޑަށް ގެންދާ ގަޑިކަމުގައިވިޔަސް ނަމާދު ނުކޮށް އިސްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނަފަދައިންނެވެ. “ނަމާދު ނުކުރާ މުސްލިމުން” ގިނަ ކަމީ މިކަމާމެދު ވިސްނާނުލާ ނުހުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ބިރުވެރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފް. /  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތްތެރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސަބަބަކީ އެޝަރީޢަތް ބާވާލެއްވި ފަރާތަކީ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހުކަމަށްވާތީވެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ފައިދާއެއް ލިބެނިވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވާލައްވައެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ ކަމަކުނ ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް ގޮވާލައްވައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް (2)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ދެވަނައީ: އިންސާނާގެ ކަރާމާތްތެރިކަން: އިންސާނާގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން: އަނެއް މުސްލިމާ އާއި ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާޠަބު ނުކުރުމަށާއި، އެމީހުން ނުރުހޭފަދަ ލަގަބު ތަކުން ގޮވާ ނޫޅުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ސޫރަތުލް ޙުޖުރާތުގެ 11 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޭއަޅުކަން ކުރުމާއި އެއްވަރަށް ދަރަޖަ ލިބެނިވި ޢަމަލުތައް:

  ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު / ޢިޝާ ނަމާދާއި ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުން. ކީރިތި رسول صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَّاَ قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاَعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ) ރަވާހު އަބޫދާވޫދް. މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން (1)

ރަޙިމް ގެ ގުޅުން: / ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފު /   ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ ވަނީ ރަޙިމް ގެ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރިވުމަށް ނުހަނުބާރު އަޅުއްވައެވެ. އަދި ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުންކެނޑުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައިން ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ- ވަނީ އިންޛާރު ދެއްވާފައެވެ. އެފަދަމީހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (3)

  8ނޮވެމްބަރު 2014 އާ ގުޅޭ…… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  /   ގުރްއާން ރައްކާ ކުރެއްވުން. /    ކީރިތި ގުރްއާނަށް އުނިއިތުރު ކުރުމާއި ގެއްލިގެން ދިޔުން ފަދަ ކަންތަކުން މާތް ﷲ ވަނީ އެފޮތް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ގުރްއާނުގައިވާ ޙުކުމްތައްވެސް ގެއްލިގެން ދިޔުމން މާތް ﷲ ވަނީ ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައެވެ. ޙިޖްރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (2)

6 ނޮވެމްބަރ 2014 އާ ގުޅޭ…. ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  ←   ގުރްއާން ބާވާލެއްވުން: މައްކާގެ އަހްލުވެރިން ބުދަށް އަޅުކަންކުރާތީވެ އެކަމާ ހިތްޕުޅަށް ނުތަނަވަސްކަންލިބިވަޑައިގެން މީސްތަކުންނާއި ދުރުހެލިތަނެއްގައި ހުންނެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- “ހިރާ” އޭ ކިޔުނު ފަރުބަދަ އެއްގެ ހޮހޮޅަ އަކަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ބޭނުންވާނެ ކާބޯތަކެތިވެސް އެތަނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (5)

الشيخ آدم شميم 3 ނޮވެމްބަރ 2014 އާޢި ގުޅޭ އާދެ! ޝިރުކުގެ ތަޢުރީފް، ޢިލްމުވެރިން އަހްލުއްސުންނަ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނާ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބަޔާން ކުރައްވާގޮތަކީ، ﷲ އާ ޝަރީކު ކުރުމުގެ މާނަޔަކީ ނުވަތަ ޝިރުކުގެ މާނަޔަކީ الله سبحانه وتعالى ގެ ރަސްކަންފުޅަށް އަދާކުރުމަށް އަމުރު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަންތައް، އެއިން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިޝްވަތު (2)

6 ޑެސެމްބަރ 2014 އާއި ގުޅޭ….. ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް.   އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحُكّام لتأكلوا فريقاً من أموال النّاس بالإثْمِ وأنْتُم تعلمون)، މާނައަކީ: “އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދާތައް، ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ކައި ނޫޅޭށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެގެންމެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިޝްވަތު (1)

ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ. ރިޝްވަތަކީ ފައިސާދިނުމަކާނުލާ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މަސްއޫލުވެރިންނަށް ދެވޭ އެއްޗަކަށް ކިޔޭނަމެކެވެ. ރިޝްވަތުދެވެނީ ޙައްގު ގޮތް ބާޠިލްކޮށް، ނުވަތަ ބާޠިލް އެއްޗެއް ޙައްގު އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުމަށް، ނުވަތަ މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ކަމަށްވަނީނަމަ ޙަރާމްކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (1)

ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު އިސްލާމްދީނުގެ ޢަގީދާ އާއި ޙުކުމްތައް އަދި މަގްޞަދުތައް ނެގިފައިވަނީ ދެ އަޞްލަކުންނެވެ. އެއީ ކީރިތި ގުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. އެއީ، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތައްވަނީ ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ޘާބިތުވާނީ އުޑުންބާވާލެއްވިފައިވާ މަޢުޞޫމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   1 – މެހްމާނުންނަށް ކަމޭ ހިތުން الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މެހްމާނުންނަށް ކަމޭހިތާ، މެހްމާންދާރީ އަދާ ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަލްއިމާމް ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް- ރަޙިމަހުމަﷲ- ރިވާ ކުރެއްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަލާމަތް ވެވޭނީ!

ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ޢާންމުންނާއި ހަމައަށް އަންނަނީއެވެ. ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައި ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައެވެ. މިކަމުގެ އިތު މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަދާލަތު ޕާޓިގެ އަމީން ޢާމް އިއާދު ޙަމީދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސާބިތުކަމާއެކު Can Do

  ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއާއި ކޭންޑޫ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ލައިވް ޕްރޮގްރާމްއެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރީޢާއިން ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރީންނަށް އެކުދީންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ޢާންމުންވެސް މިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންދާނެއެވެ. ޗައިލްޑް އެޑްވޮކެސީ ނެޓްވަރކް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 4 )

الشيخ آدم شميم   2 ނޮވެމަބަރު 2014 އާގުޅޭ… އާދެ! ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް ގިނައިން ބަޔާން ކުރެވޭ ޝިރުކުގެ ނުރައްކައުތެރިކަމާ ބިރުވެރިކަން އެކަމަކު އެއީ ކިތެއްމެ ގިނައިން ބަޔާންކުރެވުނަސް، ފޫހިވާންޖެހޭ ނުވަތަ ފުދިގެން ވާވަރަށް ވުރެވެސް ނުރައްކައުތެރި ބިރުވެރި ކަމެއް. رسول الله صلى الله عليه وسلم ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތު ފައްޓަވައި ޝިރުކު މަނާކުރެއްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 3 )

1 ނޮވެމްބަރ 2014 އާއި ގުޅޭ…… الشرك بالله الله سبحانه وتعالى އަށް ޝަރީކުކުރުން   الله سبحانه وتعالى އަށް ޝަރީކުކުރުމުގެ ފާފަ އެއީ އެންމެ ބޮޑުފާފަ، އެއީ އެންމެ ނުބައި ފާފަ، އެފާފައަށް ވުރެ ބޮޑުފާފައެއްނުވޭ، އެޔާ އަޅުވާކިޔޭވަރުގެ ފާފައެއްވެސް ނުވޭ، އެހެންވީމާ ﷲ ގެ ރަސޫލާއިންފެށިގެން ޞަޙާބީން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަނާރު ކެންސަލް ވެއްޖެ

  ޢާންމުކޮށް ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ގެނެސްދޭ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމް “ފަނާރު” މިރޭ ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. ފަނާރުގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް ޖަލީލް ( އެމ ޖޭ ) ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ ފަނާރުގެ ބައިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމަށް އާދެވެން ނެތިގެން މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ކުރަންޖެހުނީއެވެ. ” އެހެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބުރޮންޗްސްކޯޕީ ގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށައިފި.

އިންދްރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުރޮންޗްސްކޯޕީ ގެ ީދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިފިއެވެ. އައި ޖީ އެމް އެޗުން ޑރ. މޫސާ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ކުރިން މި ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ ހަމައެކަނި އިމެޖެންސީކޭސްތަކުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު މިވަނީ  މިޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށާފައެވެ. ބުރޮންޗްސްކޯޕީއަކީ ފުޕާމޭގެ ޖެހިފަހުރި ބައްޔެ ނުވަތަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 3 )

1 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް.. މި ސޫރަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ މުއިމިނުންނަށް މަތިވެރި އަޚްލާގެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ރައުޔެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ހޯދުމެއް ނެތި ކަންކަން ނުނިންމުމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 2 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   31 އޮކްޓޯބަރ 2014 އާގުޅޭ.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾) މި އާޔަތުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައި މިވަނީ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 1 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   سورة الحجرات (ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު ) މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. މައްކީ ސޫރަތަކީ: ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާ އަށް ހިޖްރަ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ބާވާލެއްވުނު ސޫރަތް ތަކަށެވެ. މައްކީ ސޫރަތްތަކުގެ ޚާއްޞިއްޔަތުތައް: މުޝްރިކުން އެކަމަކަށް އިންކާރު ކުރާ ތަވްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 1 )

  މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  6 ނޮވެންބަރ 2006 ގައި ސޯސަލް ސެންޓަރގެ ސެމިނާރޫމްގައި ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދެއްވާފައިވާ ދަރުސް އިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މައުޟޫއަކީ إجتناب السبع الموبقات  “ގެއްލިހަލާކު ކުރަނިވި ހަތް ފާފައިން ދުރުހެލިވެ ހުންނާށެވެ.” الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتّقين ولا عدوان إلا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮތްތަން ބަދަލު ވެއްޖެ

جمعية السلف ގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މިރޭ ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވަނީ މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު މުޙައްމަދު ޞުލްޠާން މުޙާއްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢްޒަމުގައި  އިސްލާމީ މަރުގަޒުގައެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »
އެންމެ މައްޗަށް ދިއުމަށް